Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học

Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học

Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Ðức Thích Ca Mâu Ni (Sàkyãmuni) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Từ chỗ giác ngộ này, đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành Tạng kinh. Trong tạng kinh chứa đầy dẫy những chân lý, dù trải qua hơn 25 thế kỷ vẫn còn giá trị nguyên vẹn, không do thời gian làm suy giảm. Ngày nay chúng ta nghiên cứu Tạng kinh thật chín chắn, càng phát hiện những chân lý ấy gần gũi và thích hợp với khoa học một cách không ngờ. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu tổng quát vài nét cương yếu để đọc giả suy ngẫm.

Đăng lúc: 16-09-2019 06:50:40 PM | Đã xem: 1498 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu , Phật giáo và khoa học
Thương mình

Thương mình

Thương là một cảm xúc tốt đẹp, một tình cảm gắn bó tha thiết mà ta dành cho ai đó. Khi thương ai, ta sẽ cố gắng không làm tổn thương người đó, đối xử với họ một cách tử tế và đem đến cho họ những điều tốt đẹp nhất. Trong cuộc sống, chúng ta thương rất nhiều người nhưng có một người mà chúng ta đừng bao giờ quên, đó là bản thân.

Đăng lúc: 11-12-2018 05:59:17 PM | Đã xem: 2190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu , Triết học
Sinh sản vô tính và Đạo Phật

Sinh sản vô tính và Đạo Phật

Trong báo cáo khoa học đăng trên tạp chí Cell ngày 24-1 vừa qua, nhà khoa học Trung Quốc Muming Poo và các cộng sự cho biết họ đã thành công khi cho ra đời 2 chú khỉ cái macaque bằng phương pháp sinh sản vô tính.

Đăng lúc: 26-01-2018 01:39:46 PM | Đã xem: 2507 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu , Phật giáo và khoa học
Giáo lý đạo Phật luôn nhất quán và tương thích với khoa học

Giáo lý đạo Phật luôn nhất quán và tương thích với khoa học

Theo dấu chân Phật, với cái nhìn Chánh pháp chúng ta cần phải nỗ lực giữ gìn sự thanh tịnh của ngôi nhà Như Lai. Trải qua thời gian trên 25 thế kỷ, nhìn vào lịch sử ta thấy Phật giáo đã từng nếm trải bao sự vui buồn, thịnh suy trong cuộc thế. Nhưng chân lý mà Thế Tôn triệt ngộ được qua trí huệ Chánh Biến Tri thì không hề thay đổi và lỗi thời.

Đăng lúc: 20-01-2018 08:22:05 AM | Đã xem: 2308 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu , Phật giáo và khoa học
Nghiên cứu về ngày, tháng thành đạo của Đức Phật

Nghiên cứu về ngày, tháng thành đạo của Đức Phật

Theo Phật giáo Nam truyền, ngày Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết-bàn của Đức Phậtđều diễn ra vào ngày trăng tròn tháng Vesākha; với Phật giáo Bắc truyền, ngày Thành đạo diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch. Trong ngày hôm nay, thời gian tổ chứcsự kiện Đức Phật thành đạo đã được mặc định như trên, và đã mang tính phổ biến trong hai truyền thống Phật giáo.

Đăng lúc: 27-02-2017 04:10:36 PM | Đã xem: 2013 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu
Duy tuệ thị nghiệp

Duy tuệ thị nghiệp

Dù sao, không ai lại có thể làm ngơ trước những thành quả mà kỹ thuật khoa học Tây phương đang gây ảnh hưởng lớn lao trên mọi lãnh vực của thế giới hiện đại. Nói riêng cơ cấu tổ chức xã hội, ngay tại Việt nam, trong những năm qua, Giáo hội Phật Giáo đã gặp những khủng hoảng trầm trọng. Lý do chính yếu, có lẽ người ta phải công nhận rằng đây là vấn đề nan giải giữa những nguyên tắc tổ chức cơ cấu xã hội và truyền thống tâm linh.

Đăng lúc: 03-11-2016 03:24:49 PM | Đã xem: 3818 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu
Phật giáo không thuần túy là tôn giáo

Phật giáo không thuần túy là tôn giáo

Đức Phật không bao giờ bắt buộc ai tin một điều gì mà không suy luận, không giải thích và không chứng nghiệm được. Ngài nói: “Ai tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Rõ ràng, tin Phật mà không hiểu được, không biết được đức Phật thì có nghĩa là phỉ báng Ngài.

Đăng lúc: 25-07-2016 04:54:23 PM | Đã xem: 3317 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu
Đạo Phật từ góc nhìn khoa học

Đạo Phật từ góc nhìn khoa học

Albert Einstein nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20 (1879-1995) nói rằng: "Nếu có một tôn giáo nào tương thích với những nhu cầu khoa học tiên tiến thì đó chính là Phật giáo".

Đăng lúc: 13-07-2016 02:39:44 PM | Đã xem: 4090 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu , Phật giáo và khoa học
Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát

Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát

Hiện nay Quan Thế Âm đã chứng được bực Đẳng Giác Bồ Tát, ở cõi Cực Lạc mà hầu hạ Đức Phật A Di Đà, hằng ngày tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương đem về cõi ấy.

Đăng lúc: 28-03-2016 10:27:18 AM | Đã xem: 2948 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu
Tư tưởng giải thoát trong triết học Phật giáo

Tư tưởng giải thoát trong triết học Phật giáo

Phật giáo ra đời ở Ấn Độ cách ngày nay hơn 25 thế kỷ. Hiện nay Phật giáo là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới sau đạo Công giáo, Phật giáo có ảnh hưởng lớn trong đời sống tinh thần người phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng.

Đăng lúc: 16-03-2016 02:59:28 PM | Đã xem: 3605 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu
Ý nghĩa sâu xa của hai chữ luân hồi

Ý nghĩa sâu xa của hai chữ luân hồi

Chữ luân hồi còn được hiểu rộng nghĩa hơn nữa khi nhắc đến thuyết Linh Vật (Animism). Bách khoa tự điển cho field Enterpises Educational corporation (Hoa Kỳ) xuất bản năm 1961 ghi rằng thuyết Linh Vật tin tưởng rằng mọi vật thể trong vũ trụ đều có tính linh và cũng chịu luân hồi nhân quả.

Đăng lúc: 03-03-2015 10:08:43 AM | Đã xem: 4184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu
Giải mã di cốt vị Hòa thượng hóa thạch với bộ cà sa nguyên vẹn

Giải mã di cốt vị Hòa thượng hóa thạch với bộ cà sa nguyên vẹn

Một thi hài được chôn dưới đất đã 30 năm, nhưng khi được khai quật và di dời thì hài cốt cũng như bộ cà sa và y phục vẫn còn nguyên vẹn. Những khớp xương chân tay vẫn dính chặt nhau và cứng như đá, đặc biệt hộp sọ có màu vàng.

Đăng lúc: 22-12-2014 08:51:54 AM | Đã xem: 4851 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu , Phật giáo và khoa học
Phật giáo: khoa học, tâm lý học, và tín ngưỡng

Phật giáo: khoa học, tâm lý học, và tín ngưỡng

Tôi rất vui mừng hiện diện với tất cả quý vị chiều hôm nay. Tôi đã được yêu cầu nói về "Tại sao Phật Giáo?" dĩ nhiên đây là câu hỏi đáng quan tâm, một cách đặc biệt ở phương Tây, nơi mà chúng ta đã có những tôn giáo của chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta cần Phật Giáo?

Đăng lúc: 15-12-2014 09:20:20 PM | Đã xem: 4529 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu , Phật giáo và khoa học
Giải mã xá lợi Phật?

Giải mã xá lợi Phật?

Tất cả những ghi chép, biên khảo, nghiên cứu đều không thể xác định được loại vật chất cụ thể của các tinh thể lẫn trong tro cốt của đức Phật. Do vậy, giới khoa học đành chấp nhận gọi đó là “xá lợi” – theo tên các tín đồ Phật giáo đã đặt ra...

Đăng lúc: 13-09-2014 08:38:03 PM | Đã xem: 3660 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu
Phương pháp tọa Thiền

Phương pháp tọa Thiền

Hằng ngày khi chúng ta đối duyên xúc cảnh tâm ý dao động, từ sự dao động đó nên tâm không được khinh an. Cho nên tâm là đầu mối của sanh tử phiền não; và cũng là cội nguồn của Niết bàn.

Đăng lúc: 09-09-2014 03:37:02 PM | Đã xem: 4180 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu , Thiền học
Phật giáo và Môi sinh

Phật giáo và Môi sinh

Trong một thời gian trao đổi ngắn ngủi, nhất là trong thời điểm đại lễ Vesak, không khí rất nhộn nhịp, chúng ta không thể đi sâu và đi xa vào ba tạng giáo điển. Chúng tôi chỉ xin giới thiệu một bài kệ bốn câu ngắn mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã tóm tắt toàn tạng giáo lý nhà Phật rằng:

Đăng lúc: 18-05-2014 05:20:00 AM | Đã xem: 3821 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Nghiên cứu
Đức Phật là bậc thầy của các nhà khoa học

Đức Phật là bậc thầy của các nhà khoa học

Bất cứ nền văn minh chân chính nào đòi hỏi con người phải có đủ trí tuệ sáng suốt, thong thả tự do, tình thương làm vơi cạn đau khổ cho con người, bình đẳng không chấp nhận giai cấp, không kỳ thị tôn giáo, chủng tộc, màu da. Nếu thiếu một trong bốn yếu tố này, dù nói văn minh vẫn chưa thực sự văn minh. Ðứng từ góc độ này mà nhìn, chúng ta thấy đức Phật đã quả thực đi trước các nhà khoa học xa; tương lai dù nhân loại văn minh tiến bộ đến đâu cũng khó qua mặt được đạo Phật.

Đăng lúc: 22-11-2013 09:35:00 AM | Đã xem: 2807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu
Tìm hiểu về sự hình thành của bão

Tìm hiểu về sự hình thành của bão

Bài viết hôm nay sẽ giúp quý độc giả có cái nhìn chi tiết hơn về một trong những thảm họa thiên nhiên ghê gớm nhất.

Đăng lúc: 13-11-2013 11:19:42 AM | Đã xem: 4131 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu
“Pali phải là ngôn ngữ cổ quan trọng của Ấn Độ”

“Pali phải là ngôn ngữ cổ quan trọng của Ấn Độ”

Chính phủ Ấn Độ vẫn không thu hồi quyết định gây tranh cãi – loại bỏ tiếng Pali như một môn học của kỳ thi Công chức của Ấn Độ (thường được gọi là Dịch vụ Hành chính Ấn Độ hay IAS).

Đăng lúc: 21-10-2013 03:26:54 PM | Đã xem: 2715 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu
Hiểu đúng nghĩa của từ đạo tràng

Hiểu đúng nghĩa của từ đạo tràng

Đạo tràng là nơi tu hành Phật đạo. Bất luận có nhà cửa hay không, phàm chỗ nào dùng để tu hành Phật đạo đều được gọi là Đạo tràng.

Đăng lúc: 10-10-2013 01:03:22 PM | Đã xem: 3440 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu , Phật giáo và khoa học
1 2 3  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 134
  • Hôm nay: 25665
  • Tháng hiện tại: 179107
  • Tổng lượt truy cập: 50955513

Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012