Phá kiến

Phá kiến

Phá kiến là một thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ cho việc có quan điểm, giải thích, hướng dẫn sai lạc ý nghĩa chân chính của Phật pháp. Người phá kiến có thể do thiếu hiểu biết, nhưng cũng có thể do cố tình vì động cơ lợi ích cá nhân. Bài viết này tôi xin bàn đến phá kiến trong vấn đề ăn chay và ăn mặn.

Đăng lúc: 01-10-2019 02:17:09 PM | Đã xem: 142 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Ý nghĩa của việc làm “công đức”

Ý nghĩa của việc làm “công đức”

“Công đức” mang ý nghĩa là “làm trong sạch tâm, làm cho tâm thanh tịnh”. Sau khi tìm hiểu và phát tâm thiện lành trước khi làm những việc cứu giúp người nghèo khó, trong khi làm lòng vẫn thiện lành và đầy từ bi, sau khi làm vẫn thấy đó là điều cao đẹp, đáng làm, đáng bỏ công, đáng hy sinh.

Đăng lúc: 18-09-2019 06:19:44 AM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, thoát mọi khổ đau

Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, thoát mọi khổ đau

Nên tu tưởng vô thường, nên quảng bá tưởng vô thường. Đã tu tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường thì đoạn ái dục giới, ái sắc giới, ái vô sắc giới, đoạn hết vô minh, đoạn hết kiêu mạn.

Đăng lúc: 02-09-2019 07:43:15 AM | Đã xem: 235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Vì sao Đề Bà Đạt Đa luôn tìm cách hãm hại Đức Phật?

Vì sao Đề Bà Đạt Đa luôn tìm cách hãm hại Đức Phật?

Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) là con trai của hoàng thân Suppabuddha và hoàng nương Pamita. Ông là anh em chú bác của Thái Tử Tất Đạt Đa (Siddhatta), và cũng là anh ruột của công chúa Da Du Đà La (Yasodhara), hay cậu La Hầu La (Rahula).

Đăng lúc: 30-08-2019 04:43:14 PM | Đã xem: 168 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Hạnh của người xuất gia

Hạnh của người xuất gia

Người xuất gia phải làm gương cho chúng tại gia, nếu không nêu được gương tốt thì người tại gia sẽ không sinh tâm thâm tín, và không thể gieo ảnh hưởng gì với họ cả. Thế nên, là người xuất gia thì phải có hình tướng của người xuất gia.

Đăng lúc: 29-08-2019 05:38:21 AM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tâm từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm

Tâm từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm

Bồ-tát Quán Thế Âm là một vị Bồ-tát nổi bật, được biết đến nhiều nhất trong tất cả các truyền thống Đại thừa, và đôi khi cả trong truyền thống Nguyên thủy, như trường hợp ở xứ Tích Lan và Thái Lan cũng có thờ Ngài.

Đăng lúc: 31-07-2019 02:00:37 PM | Đã xem: 207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Mối liên hệ giữa thầy & trò trong đời sống thiền môn

Mối liên hệ giữa thầy & trò trong đời sống thiền môn

Mối liên hệ giữa thầy và trò trong bất cứ xã hội nào và ở bất kỳ thời đại nào vẫn luôn là mối liên hệ cao quý. Mối liên hệ đó có thể không sâu đậm và thắt chặt như quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nhưng nó mang một ý nghĩa rất thiêng liêng.

Đăng lúc: 18-03-2019 06:42:08 PM | Đã xem: 479 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Cư sĩ Cấp Cô Độc: Người đã vẽ nên một bức tranh nhân đạo sinh động

Cư sĩ Cấp Cô Độc: Người đã vẽ nên một bức tranh nhân đạo sinh động

Ông Cấp Cô Độc không chỉ được tôn kính vì hành động cúng dường khu vườn quý cho Phật, mà còn vì lòng tốt rất mực, sự mộ đạo rộng lớn và sự bảo hộ chư tăng của ông.

Đăng lúc: 07-03-2019 02:56:16 PM | Đã xem: 424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Những câu chuyện thú vị về bà Kiều Đàm Di - di mẫu của Đức Phật Thích Ca

Những câu chuyện thú vị về bà Kiều Đàm Di - di mẫu của Đức Phật Thích Ca

Khi chưa xuất gia, bà tên là Kiều Đàm Di (Gotami), mang nghĩa là người phụ nữ thuộc dòng họ Cồ-đàm (Gotama), di mẫu (tức là dì ruột) của Thái tử Tất đạt đa Cồ Đàm, sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Đăng lúc: 27-12-2018 01:22:10 PM | Đã xem: 444 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Bổn phận của người đệ tử Phật

Bổn phận của người đệ tử Phật

Từ khi thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề, lăn chuyển bánh xe chánh pháp, chư tổ sư hoằng dương truyền xuống từng đời trãi bao thế kỷ, vượt bao thế hệ, làm lợi ích cho vô số chúng sanh, xóa mây mù tà kiến, hiển bày trí tuệ sáng ngời, cho đến ngày nay đạo Phật vẫn còn sáng chói như mặt trời giữa trưa.

Đăng lúc: 21-12-2018 08:08:00 PM | Đã xem: 544 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Ngũ minh

Ngũ minh

Như chúng ta đã học trong mấy khoá vừa qua và nhất là trong khoá bốn này, chứng tỏ cho chúng ta thấy giáo lý của đức Phật là vô cùng tích cực lợi tha. Nhưng trong thực tế, chúng ta phải công nhận rằng, phần đông các nhà hành đạo trong thời hiện tại còn thiếu phương tiện và khả năng chuyên môn, nên chỉ hoằng pháp lợi sanh bằng phương tiện hạn chế trong nội điển và chưa đi sâu vào các ngành sinh hoạt khác của xã hội. Do đó, đạo Phật thu hẹp phạm vi hoạt động và mất rất nhiều ảnh hưởng trong đời sống của đại đa số quần chúng.

Đăng lúc: 04-12-2018 04:52:50 PM | Đã xem: 716 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Ý nghĩa danh xưng - phẩm vị - chức sự trong Đại Giới đàn Phật giáo Bắc truyền

Ý nghĩa danh xưng - phẩm vị - chức sự trong Đại Giới đàn Phật giáo Bắc truyền

Phật giáo truyền về phương Đông đến khoảng giữa thế kỷ thứ 6 đầu thế kỷ thứ 7 thì đạt đến thời kỳ đỉnh thạnh, các tông phái Phật giáo cơ bản đã hình thành, giáo nghĩa và tông chỉ của từng tông phái đã hoàn toàn cụ bị.

Đăng lúc: 03-11-2018 07:25:27 PM | Đã xem: 465 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Hoằng pháp

Hoằng pháp

Đức Phật đã vắng bóng trên cuộc đời hơn 25 thế kỷ, nhưng nhân cách thánh thiện của Ngài vẫn còn tác động cho mọi người kính ngưỡng tôn thờ.

Đăng lúc: 26-09-2018 02:03:09 PM | Đã xem: 492 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Gần Phật và xa Phật

Gần Phật và xa Phật

Giới điều còn, Phật pháp còn/Giữ nghiêm giới luật: ghi lòng khắc tâm!/"Thầy tu phạm giới thẹn thầm/Cúi đầu nghĩ lại lỗi lầm vừa qua/Trong lòng sám hối thiết tha/"Muốn gần đức Phật, chớ xa giới điều!".

Đăng lúc: 29-08-2018 01:54:04 PM | Đã xem: 520 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Bông hồng cài áo: Để dâng mẹ, và để làm quà Vu Lan cho những người nào có diễm phúc còn mẹ

Bông hồng cài áo: Để dâng mẹ, và để làm quà Vu Lan cho những người nào có diễm phúc còn mẹ

Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: tại nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi! Lớn đến cách mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi.

Đăng lúc: 24-08-2018 02:30:34 PM | Đã xem: 591 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Hoa trái của người xuất gia

Hoa trái của người xuất gia

Tôi có viết một bài 11 trang đánh máy tóm tắt lại những ý chính của những bài pháp thoại chúng ta đã nghe trong khóa mùa Đông này. Tư liệu này dành cho các vị đã tham dự khóa tu mùa Đông để các vị đọc lại những gì đã nghe trong khóa tu mùa Đông năm nay.

Đăng lúc: 25-03-2018 02:45:03 PM | Đã xem: 896 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Chúng ta triển khai sâu hơn về ý nghĩa xuất gia của Đức Phật để có thể nhận rõ tầm quan trọng của xuất gia, giúp chúng ta sống đúng như Phật dạy.

Đăng lúc: 24-03-2018 08:59:53 AM | Đã xem: 854 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Người tu độ chúng sinh

Người tu độ chúng sinh

Chúng sinh có hai loại: chúng sinh trong và chúng sinh ngoài. Khi mới tu tâm hành giả còn loạn tưởng điên đảo thì nên độ chúng sinh nơi tâm (chúng sinh trong), khi chúng sinh trong độ hết rồi thì phát nguyện độ chúng sinh ngoài.

Đăng lúc: 18-11-2017 03:38:59 PM | Đã xem: 882 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Đức Phật giáo hóa Yasa

Đức Phật giáo hóa Yasa

Người xuất gia tu học cần phải đem hết tâm tư và nghị lực để hoàn thành sự nghiệp giải thoát của mình, để có thể giúp đời và giúp người, làm vơi bớt những khổ đau trong sự sống, con có phát nguyện đi theo con đường ấy không? Lạy thầy, con xin phát nguyện đi theo con đường mà thầy chỉ dạy.

Đăng lúc: 19-05-2017 07:56:22 PM | Đã xem: 1207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Kính mừng Phật đản

Tưởng nhớ ngày Phật đản sinh

Cách đây hơn 2600 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại xứ Ấn Độ cổ xưa, cội nguồn của nền văn minh sông Hằng và thế giới. Một sự kiện trọng đại thật là hy hữu và hiếm có, Đức Thế Tôn thị hiện vào cõi đời này để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Đăng lúc: 19-04-2017 08:38:12 AM | Đã xem: 1128 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ thông
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 62
  • Hôm nay: 11568
  • Tháng hiện tại: 388576
  • Tổng lượt truy cập: 31850427


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012