Góp phần tìm hiểu về Thiền và Tịnh độ

Góp phần tìm hiểu về Thiền và Tịnh độ

Phật giáo là một tôn giáo có rất nhiều tông phái, tuy có cùng mục đích là đưa con người đến chỗ giải thóat, nhưng con người vốn dĩ đã có hoàn cảnh sống và trình độ nhận thức khác nhau, vì vậy để phù hợp với căn cơ của từng lớp người trong xã hội, các tông phái của Phật giáo đều có chủ trương và đường lối tu tập khác nhau để đưa con người vượt qua bể khổ. Có hai tông được phổ biến rộng nhất ở Nam Bộ; đó là Thiền và Tịnh Độ tông, nhưng hiện nay đã có sự hòa nhập rất lớn giữa hai tông phái này, đa số các chùa Thiền đã mang màu sắc Tịnh độ và nhiều tổ chức Tịnh Độ cũng nghiên cứu học tập lý luận của nhà Thiền. Sự hòa nhập, tất nhiên có nhiều lý do, nhưng nếu chỉ căn cứ vào quá trình phát triển của lịch sử Phật giáo Nam Bộ, ta thấy có hai lý do để giải thích sự hòa nhập tự nhiên này:

Đăng lúc: 25-10-2012 10:13:22 AM | Đã xem: 2701 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông , Nghiên cứu
Thân tâm hòa điệu

Thân tâm hòa điệu

Trong cơ thể ta có bao nhiêu bộ phận và có bao nhiêu tế bào là ta có bấy nhiều điều kiện để tạo ra hạnh phúc cho ta, nếu ta biết chăm sóc chúng bằng những thực phẩm và những sinh hoạt lành mạnh của ta từ vật chất đến tinh thần.

Đăng lúc: 25-10-2012 09:57:48 AM | Đã xem: 1594 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Bồ tát là gì?

Bồ tát là gì?

Bồ - tát là dịch âm từ chữ Phạn, và là lược dịch. Nếu dịch âm đầy đủ là Bồ-đề-tát-đỏa. Bồ-đề nghĩa là giác. Tát-đỏa là hữu tình. Bồ-tát nghĩa là giác hữu tình. Hữu tình là sinh vật có tính tình và tình ái, cũng gọi là động vật. Bồ tát là loài hữu tình có giác ngộ. Giác ngộ về nỗi khổ của tất cả chúng sinh, đồng tình và thông cảm với nỗi khổ đó, và phát nguyện cứu thoát chúng sinh ra khỏi những nỗi khổ đó. Vì vậy mà ở đời, hễ thấy ai hay thương người, hay bố thí, và cứu giúp người trong cơn khổ nạn, thì nói người ấy có tâm Bồ tát.

Đăng lúc: 25-10-2012 09:46:18 AM | Đã xem: 3226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Nguyên lý căn bản của Đạo Phật

Phần tinh-ba nhất của con người là tư-tưởng. Con người có thể tự-hào rằng mình hơn vạn-vật ở chỗ biết suy tưởng. "Người là một cây sậy biết suy tưởng", câu nói ấy vừa thú nhận sự yếu đuối của con người trước vũ trụ mà cũng lại vừa đề cao khả năng bất-diệt của con người trước vũ-trụ.

Đăng lúc: 25-10-2012 09:21:29 AM | Đã xem: 1536 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Chết có đáng sợ không

Chết có đáng sợ không

Có lẽ điều đáng sợ và ám ảnh nhất cho mọi người ở trên đời là cái chết. Mỗi người có một cách nhìn nhận về sự chết khác nhau và hầu như ai cũng cố tình lẩn tránh nó nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện.

Đăng lúc: 25-10-2012 07:51:32 AM | Đã xem: 2111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tôn giả Đại Ca Diếp - Đầu đà đệ nhất

Tôn giả Đại Ca Diếp - Đầu đà đệ nhất

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Mahà Kassapa:

Đăng lúc: 25-10-2012 07:42:59 AM | Đã xem: 2694 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả

Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả

Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.

Đăng lúc: 25-10-2012 05:59:31 AM | Đã xem: 3894 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tùy niệm sự chết

Tùy niệm sự chết

Hôm ấy, có một vị tỳ-khưu còn trẻ nhưng bị bệnh mất, thi hài được chư tăng hỏa táng. Một vài người thắc mắc sao còn quá trẻ mà đã hết tuổi thọ? Hay nghiệp đã chấm dứt? Vài ngày sau đó, trong thành phố Āḷavī có người chết bệnh, có người chết nước, có người chết lửa, có người chết do sét đánh, có người thì chết do đao kiếm... được bàn tán như gió thổi rì rào từ chỗ này sang nơi kia.

Đăng lúc: 25-10-2012 05:05:18 AM | Đã xem: 1547 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tứ ân trong ý chí hiếu tu

Tứ ân trong ý chí hiếu tu

Hôm nay nhân ngày lễ khánh thành chùa Phật Quang, chúng tôi có ít lời nhắc nhở Tăng Ni cũng như Phật tử trên con đường tu hành và hoằng hóa chánh pháp. Tôi tạm đặt tên đề tài buổi nói chuyện này là “Tứ ân trong ý chí hiếu tu”.

Đăng lúc: 24-10-2012 11:34:27 PM | Đã xem: 1352 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Tin và hiểu sâu rộng

Tin và hiểu sâu rộng

Niềm tin của người Phật tử là gì? Đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới và sâu thẳm hơn nữa là tin rằng, mình có Bồ đề tâm và tin rằng hết thảy chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Đó là đức tin của người Phật tử Đại thừa.

Đăng lúc: 24-10-2012 11:27:54 PM | Đã xem: 1534 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Kêt quả tốt đẹp của người dưỡng tánh: Tự giải thoát

Kêt quả tốt đẹp của người dưỡng tánh: Tự giải thoát

Những đức tánh chúng ta đã thấy ở phần chính: Từ bi, Trí tuệ, Bình đẳng, Lợi tha, Nhẫn nhục, Hỷ xả, Thanh tịnh, Tinh tấn và Kiên chí là những đức tánh căn bản đưa đức Bổn Sư Thích Ca đến quả vị Phật.

Đăng lúc: 24-10-2012 11:24:06 PM | Đã xem: 2729 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Lợi ích bất ngờ của phương pháp lạy Phật

Lợi ích bất ngờ của phương pháp lạy Phật

Phương pháp lạy Phật là kết tinh của những kinh nghiệm tu tập sâu sắc từ những truyền thống đạo học Đông phương. Do đó những lợi ích mang lại từ sự hành trì pháp môn này vô cùng lớn lao. Sự lợi ích đó đạt được cả trên hai phương diện thân xác cũng như tinh thần.

Đăng lúc: 24-10-2012 11:20:00 PM | Đã xem: 2147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Sống trong thế gian với Phật pháp

Sống trong thế gian với Phật pháp

Hầu hết mọi người vẫn không biết bản chất của thiền tập. Họ nghĩ rằng chỉ có thiền đi, thiền ngồi và nghe pháp là sự thực hành. Điều này đúng, nhưng đây chỉ là hình thức thực tập bên ngoài.

Đăng lúc: 24-10-2012 03:10:00 AM | Đã xem: 1743 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Duy trì việc thực hành tu tập

Duy trì việc thực hành tu tập

Khi tâm trí được an tĩnh chúng ta tiếp xúc với đời sống một cách tự nhiên, vui vẻ, đầy tràn sinh lực. Khi cân bằng như vậy, phẩm tính tốt sẽ hiển lộ và chúng ta dễ dàng chấp nhận, thông cảm tất cả những gì ở xung quanh mình.

Đăng lúc: 24-10-2012 02:39:40 AM | Đã xem: 1278 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Tập nghĩ tốt cho người

Tập nghĩ tốt cho người

Tại sao chúng ta phải tập nghĩ tốt cho người? Vì người ta thường có thói quen thấy cái xấu mà ít thấy cái tốt của người. Nhất là khi đã có thành kiến với ai thì lại càng cố nhìn những cái xấu của người nhiều hơn, và khi đã ghét ai thì đến cái cửa, cái cổng cũng ghét luôn, nên người biết tu rồi thì phải tập nghĩ đến cái tốt của người khác.

Đăng lúc: 24-10-2012 02:26:48 AM | Đã xem: 1191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Giải đãi

Giải đãi

Tâm giải đãi gắn bó thân mật với mỗi người, chúng khuyên nhủ ta như người bạn chân chính. Nó hứa hẹn ta sẽ được hưởng thú vui, hài lòng mà không phải nhọc mệt gì cả. Nhưng quên nhắc rằng, để đạt được như vậy, chúng ta phải từ bỏ tất cả những gì có giá trị thật sự và bền vững. Điều này được nhắc đến trong mẫu truyện sau đây.

Đăng lúc: 24-10-2012 12:44:02 AM | Đã xem: 1410 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Di huấn của Thế Tôn

Di huấn của Thế Tôn

"Các thầy tỷ kheo , sau khi ta diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối được mắt sáng, như nghèo nàn được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức Thầy cao cả của các Thầy. Nếu Ta ở đời thì không khác gì tịnh giới ấy".

Đăng lúc: 23-10-2012 07:30:04 PM | Đã xem: 1493 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Đói và no

Đói và no

Một hôm, đức Phật dẫn 500 vị tỳ-kheo trên đường từ nước Tu Lại Bà đi về thôn Tỳ Lan Nhã, tìm chỗ trú ngụ trong một khu rừng ở ven đường.

Đăng lúc: 23-10-2012 07:25:46 PM | Đã xem: 1613 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Phật tử vì sao lại phải tín ngưỡng Tam bảo

Phật tử vì sao lại phải tín ngưỡng Tam bảo

Tín ngưỡng Tam Bảo là nội dung rất riêng biệt của Phật giáo. Các tôn giáo thần quyền, hoặc là chỉ tin Thượng đế, (như đạo Do Thái, đạo Hồi), hoặc là tin chúa cha, chúa con và chúa Thánh Linh (như đạo Cơ Đốc) hoặc là sùng bái thêm Thánh Mẫu nữa (như Đạo Thiên Chúa). Phật giáo vì là vô thần, cho nên không sùng bái Phật như Thần linh, cũng không xem Phật là có một không hai, lại càng không xem Phật là chúa sáng tạo vạn vật và xá miễn tội ác cho nhân loại. Phật giáo xem Phật cũng như học sinh đối với thầy giáo. Thầy giáo có thể dạy học sinh, giúp học sinh thay đổi phẩm cách, tăng trưởng tri thức, tu dưỡng thân tâm, nhưng không thể học tập thay cho học sinh, lên lớp, nghe giảng thay cho học sinh được.

Đăng lúc: 23-10-2012 07:22:55 PM | Đã xem: 1549 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Nghĩa tuyên cáo bài kinh Tâm Từ

Nghĩa tuyên cáo bài kinh Tâm Từ

Thưa chư bậc Thiện trí, Hành giả thường tinh tấn, Tiến hành rải tâm từ, Ngày đêm không ngưng nghỉ, Theo kinh Tâm Từ này.

Đăng lúc: 23-10-2012 07:14:50 PM | Đã xem: 2736 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
  Trang trước  1 2 3 ... 57 58 59 60 61 62  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 83
  • Hôm nay: 27173
  • Tháng hiện tại: 576042
  • Tổng lượt truy cập: 25609409


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012