Tâm xả

Tâm xả

Người cao thượng luôn giữ tâm bình thản trước sự khinh rẻ, phỉ báng, nguyền rủa. Giữa cuộc thăng trầm của thế gian đó, Đức Phật dạy ta nên luôn bình thản, hành tâm xả, vững chắc như tảng đá sừng sững giữa trời, vững như voi, như mãnh hổ. Ví như gió thổi ngang màn lưới mà không bị vướng trong lưới, tuy sống giữa chợ người mà ta không luyến ái những lạc thú hão huyền và vô thường của cuộc đời.

Đăng lúc: 08-10-2012 05:52:21 PM | Đã xem: 1500 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Mười Điều Hạnh Phúc

Mười Điều Hạnh Phúc

Được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường sa đọa.

Đăng lúc: 08-10-2012 05:48:13 PM | Đã xem: 2094 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Nắm lá trong tay

Nắm lá trong tay

“Này các Tỳ khưu, Ta giảng dạy những điều gì? 'Ðây là Khổ', là điều Ta giảng dạy. 'Ðây là Khổ tập', là điều Ta giảng dạy. 'Ðây là Khổ diệt', là điều Ta giảng dạy. 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt', là điều Ta giảng dạy.

Đăng lúc: 08-10-2012 05:45:19 PM | Đã xem: 1538 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đức Phật thuyết pháp cho La Hầu La

Chúng sinh

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rồi Tôn giả Ràdha đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: “Chúng sanh, chúng sanh”, bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào được gọi là chúng sanh?

Đăng lúc: 07-10-2012 08:52:46 AM | Đã xem: 1543 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Kinh nghiệm tu tập của Đức Phật qua Kinh Thánh cầu

Kinh nghiệm tu tập của Đức Phật qua Kinh Thánh cầu

(PGAL) - Chúng ta nhận thấy tiến trình tu tập của đức Phật từ khi đang còn là Bồ-tát cho đến khi chứng Vô Thượng Bồ đề, Ngài luôn luôn tự thân nỗ lực, không nương tựa vào bất cứ ai, mà chỉ nhờ vào lòng tin, tinh tấn, niệm, định, tuệ của mình.

Đăng lúc: 07-10-2012 07:59:48 AM | Đã xem: 1768 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Cầu an theo tinh thần Kinh Phước Đức

Cầu an theo tinh thần Kinh Phước Đức

(PGAL) - Mahamangala Sutta thuộc Sutta Nipata II, Tiểu Bộ kinh I, Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch là Kinh Phước Đức, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là Kinh Ðiềm Lành Lớn (Kinh Ðại Hạnh Phúc), một bản kinh cầu phước đức rất nhiệm mầu, hiệu ứng an lành đích thực cho những ai tụng đọc, thực hành và ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Vào các ngày đầu xuân, những người con Phật lên chùa dâng hương cầu nguyện, mong ước một năm mới bình an, thịnh vượng. Bên cạnh việc lễ bái, cầu nguyện, cúng dường v.v..., nếu người nào hữu duyên được đọc tụng và hành trì theo kinh Phước Đức thì chắc chắn sẽ gặt hái được phước báo vạn sự cát tường như ý.

Đăng lúc: 07-10-2012 07:23:15 AM | Đã xem: 1333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Ảnh minh họa

Sợ!

Từ ấy gợi lên trong ta tâm hành lo lắng về những điều không hay, không đẹp… có thể xảy đến cho ta, cho đối tượng mình thương yêu, quan tâm. Đó cũng là từ gợi lên (mô tả) một nỗi kinh hoàng mà ta đã, đang trải qua và ta không muốn nó xảy ra thêm nữa, ta đã không chịu nỗi những điều đó nữa.

Đăng lúc: 07-10-2012 06:57:11 AM | Đã xem: 1433 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Pháp môn Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh Độ

Kinh A Di Đà được đức Thế Tôn tuyên thuyết tại tinh xá Kỳ Viên thuộc nước Xá Vệ, nội dung giới thiệu vị giáo chủ và y báo trang nghiêm ở cõi Cực Lạc, khuyên chúng sanh phát nguyện sanh về thế giới ấy bằng phương pháp chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà, đồng thời dẫn lời tán dương và ấn chứng của mười phương chư Phật để làm tăng tiến niềm tin cho người niệm Phật.

Đăng lúc: 07-10-2012 06:49:03 AM | Đã xem: 1620 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Con nhện

Con nhện

Theo dõi một con nhện có thể giúp chúng ta phát sanh trí tuệ. Nhện giăng tơ ở một nơi thuận lợi, rồi nằm một nơi chờ đợi. Một lát sau, một con ruồi bay đến sa vào lưới nhện. Khi mồi vừa đụng vào lưới thì nhện tức tốc đến ngay, dùng tơ quấn chặt lấy ruồi rồi cất con ruồi vào một nơi, xong lại trở về trung tâm nằm yên lặng như trước.

Đăng lúc: 07-10-2012 01:53:06 AM | Đã xem: 2634 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Hạnh Nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

Hạnh Nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

Hạnh nguyện của Quán Thế Âm trong kinh Lăng Nghiêm cùng kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, gặp nhau trong lòng bi ngưỡng đối với chúng sanh đại thể.

Đăng lúc: 07-10-2012 01:48:02 AM | Đã xem: 3769 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Mười điều tâm niệm

Mười điều tâm niệm

Thiết nghĩ, hình thức vừa xem hình ảnh vui, lạ, vừa đọc những lời hay trong giáo pháp, cũng khá hợp cho các bạn trẻ mới bước đầu tìm hiểu và yêu mến Phật pháp. Phương cách mang lời đạo vào ảnh đời hay ngược lại, đều không ngoài mục đích làm cho chúng ta giác ngộ được chánh đạo, tỏ được nẽo đời. Trong kinh Pháp Bảo Đàn có câu: “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích Bồ đề, kháp như cầu thố giác,…” , (tạm dịch là: Phật pháp nơi thế gian, không lìa thế gian mà giác ngộ được, nếu xa rời thế gian mà tìm Bồ đề thì không thể, tợ như tìm sừng thỏ vậy).

Đăng lúc: 06-10-2012 11:14:31 AM | Đã xem: 6372 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Cảm ứng đạo giao (được như ý nguyện)

Cảm ứng đạo giao (được như ý nguyện)

Rằm tháng Tư (1990), tôi thỉnh ảnh Phật Thích Ca và Bồ-tát Quán Thế Âm về thờ. Mỗi đêm trước bàn thờ Phật tôi mặc áo tràng, lạy Phật ba lạy, sau đó ngồi thiền 45 phút. Xả thiền xong, tôi tiếp tục ngồi kiết già tụng chú Đại bi bảy biến. Ngủ đến 4 giờ sáng tôi thức dậy hành thiền, tiếp tục đọc Thập chú mỗi bài năm biến. Ban ngày, lúc rảnh rỗi công việc, tôi lấy kinh ra đọc để hiểu điều Phật dạy. Tôi chỉ đọc mà không tụng vì tôi rất bận rộn (tôi là thầy thuốc). Đọc, học, hiểu, sống theo lời Phật dạy, tôi thấy cuộc sống của mình càng ngày càng an lạc.

Đăng lúc: 06-10-2012 10:40:52 AM | Đã xem: 2128 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Hạnh của biển và hạnh của tâm

Hạnh của biển và hạnh của tâm

Mọi nguồn nước dù chua, phèn, vẩn đục, ngọt hay không chua không ngọt, nhưng khi đã đổ về biển, thì tất cả những mùi vị đó đều trở thành mặn, nên gọi hạnh của biển là hạnh đồng nhất. Vì vậy, chúng ta về đây, chúng ta phải học hạnh của biển để thực tập, đưa vào đời sống của chúng ta và chúng ta nhìn tâm của chúng ta qua bốn hạnh của biển.

Đăng lúc: 06-10-2012 10:36:05 AM | Đã xem: 1365 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tội lỗi thay phỉ báng bậc Thánh

Tội lỗi thay phỉ báng bậc Thánh

Một thời Đức Phật ngự tại vườn Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, lúc ấy có Tỳ Kheo Cù Ba Ly (có sách dịch là Cù Ca Lê) đến chỗ đức Phật cúi đầu lễ Phật rồi thưa:

Đăng lúc: 06-10-2012 10:32:05 AM | Đã xem: 2498 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Khoảnh khắc thể nghiệm khổ đau

Khoảnh khắc thể nghiệm khổ đau

Thể nghiệm đau khổ và tính sầu muộn buồn phiền là hai thái độ nhân sinh hoàn toàn khác nhau. Cá tính sầu muộn buồn phiền là thái độ nhân sinh tàn lụi, khép kín, và trì trệ, là một loại nhân sinh rơi vào thế giới nhỏ hẹp của thói đời.

Đăng lúc: 06-10-2012 10:22:53 AM | Đã xem: 3192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Hiểu đạo và Tu đạo

Hiểu đạo và Tu đạo

Trong đạo Phật, hiểu đạo là chuyện cấp bách nhưng hành đạo quan trọng hơn. Tốt nhất là nên tu và học cùng một lúc, hành và giải phải coi trọng ngang nhau.

Đăng lúc: 06-10-2012 10:18:16 AM | Đã xem: 2224 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Bảy loại vợ

Bảy loại vợ

- Này cư sĩ, trong nhà có việc gì mà ồn ào như thế? Cư sĩ Cấp Cô Độc thẹn thùng cung kính thưa rằng: - Bạch Đức Thế Tôn, đó là sự ngỗ nghịch lớn tiếng của nàng dâu của con, Su-cha-ta. Tuy là dâu trong gia đình, nhưng nó ỷ vào sự giàu có của gia đình cha mẹ ruột nên nó thất lễ, không chịu vâng lời, không biết cung kính cha mẹ chồng.

Đăng lúc: 06-10-2012 10:00:27 AM | Đã xem: 1611 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Ai sẽ lo cho ta?

Ai sẽ lo cho ta?

Có một lần, Phật đi dạo vào nơi cư trú của các Thầy để quan sát. Phật thấy một thầy đang nằm một mình trong phòng dưới đất với cơn bệnh kiết lỵ (dysentery) rất nặng. Vị thầy ấy nằm trên chính phân và nước tiểu của mình. Phật hỏi các huynh đệ khác đâu, sao không có ai săn sóc cho thầy? Vị thầy trả lời rằng vì ông không giúp ích gì được cho ai, nên họ đã bỏ đi và để cho ông một mình đối phó với cơn bệnh của mình.

Đăng lúc: 06-10-2012 01:24:03 AM | Đã xem: 1411 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Chuyển hoá kết quả của hành động

Chuyển hoá kết quả của hành động

Từ thuở ban đầu, đạo Phật bao giờ cũng quan tâm đến sự an vui của người khác, vàsau này mối quan tâm ấy đã trở thành năng lượng cho sự tu tập của ta, với một lờinguyện vì muốn mang sự lợi lạc đến cho mọi chúng sinh.

Đăng lúc: 06-10-2012 01:20:22 AM | Đã xem: 1072 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Lục hòa

Lục hòa

"Trọng tâm của người tu, dù không giỏi nhưng khéo sống đúng với tinh thần lục hòa của đạo Phật thì việc tu tập sẽ được tiến triển đều, đồng thời giúp cho tín tâm Phật tử ngày càng sâu đối với Tam bảo, nhất là Tăng bảo. Tăng Ni trong mùa an cư kiết hạ hay mãn hạ rồi, luôn cố gắng tập sống theo tinh thần lục hòa. Dù chưa trọn vẹn nhưng chúng ta cố tập, từ từ cũng sẽ được hoàn bị. Có thế việc tu mới lợi lạc. Nếu chúng ta không tập sống lục hòa thì sự tu chỉ có hình thức thôi, niềm an vui lợi lạc không được bao nhiêu."

Đăng lúc: 05-10-2012 07:17:41 PM | Đã xem: 1532 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
  Trang trước  1 2 3 ... 57 58 59 60  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 054.3878605 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 79
  • Khách viếng thăm: 78
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 11513
  • Tháng hiện tại: 347995
  • Tổng lượt truy cập: 22132145


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012