Công chúa Thái Lan Srirasmi cúng dường

Cúng dường Tam Bảo

Một người Phật tử phải phát tâm, hể có dịp thì cúng dường Tam Bảo, việc cúng dường luôn luôn có phước báo cho mình, nó cũng là phương pháp tập cho mình xả ly tiền tài của cải, có như vậy mới mau thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Người Phật Tử phải Phước, Huệ song tu, Phước phải cúng dường, bố thí còn Huệ phải tu tập giữ cho tâm mình được thanh tịnh, nhờ đó thì trí huệ phát sinh.

Đăng lúc: 02-11-2012 08:46:59 AM | Đã xem: 2360 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Đăng lúc: 02-11-2012 03:49:38 AM | Đã xem: 1485 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Hòa thượng Thích Thiện Siêu

An tâm

Sự an hay bất an được thể hiện ở trên hai lãnh vực là thân và tâm. Khi thân bị bệnh, bị đói khát, rét mướt, tai nạn, tật nguyền, bị tra tấn đánh đập v.v... đó là những bất an của thân. Khi tâm sầu muộn, bi ai, âu lo, sợ sệt, ân hận hay uất hận, giận hờn, bị các phiền não của tham, sân, si chi phối đó những mối bất an của tâm.

Đăng lúc: 02-11-2012 03:36:26 AM | Đã xem: 1608 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Tu trong thực tế đời sống hằng ngày

Tu trong thực tế đời sống hằng ngày

Trong thập phương tam thế khắp pháp giới, có vô số Đức Phật, chúng ta đều dùng thân khẩu ý, tam nghiệp thanh tịnh, thường tu hạnh lễ kính chư Phật. Nghĩa là chúng ta thường xuyên một lòng thành tâm kính lễ chư Phật mười phương, điều này là lẽ đương nhiên đối với những người Phật Tử. Điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta không những kính lễ mười phương chư Phật quá khứ, tức là chư Phật đã thành, mà chúng ta luôn luôn kính lễ chư Phật trong ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai.

Đăng lúc: 01-11-2012 10:38:28 PM | Đã xem: 1889 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Đăng lúc: 01-11-2012 07:59:49 PM | Đã xem: 2428 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Kỳ diệu lễ Phật hết bệnh

Kỳ diệu lễ Phật hết bệnh

Càng lạy Phật tôi thấy mình càng nhẹ nhàng, khoan khoái. Càng niệm Phật tôi thấy thân và tâm của mình càng khinh an. Càng tụng kinh tôi càng thấy thân và tâm mình thanh thoát và an lạc. Đức Phật đã từng dạy rằng “Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ”. Điều này quả là rất đúng.

Đăng lúc: 01-11-2012 01:40:42 AM | Đã xem: 2133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Hiện pháp lạc trú

Hiện pháp lạc trú

Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, Tương lai lại chưa đến,

Đăng lúc: 31-10-2012 09:51:08 PM | Đã xem: 1778 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Sự trọng yếu của lòng tin

Sự trọng yếu của lòng tin

* Kinh Hoa Nghiêm nói: "Lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành. Lòng tin hay tựu quả Bồ Đề của Phật." Thế nên đối với người tu, đức tin có tính cách rất trọng yếu. Nếu mất đức tin, chẳng những nền tảng tiến đạo phải bị sụp đổ, mà tất cả công hạnh giải thoát cũng không thành. Đức tin này không phải mê tín, chính là lòng tin nương theo trí huệ, là sự đặt trọn vẹn niềm tin vào lời của Phật, Bồ Tát và chư vị Tổ Sư đã dạy trong kinh điển.

Đăng lúc: 31-10-2012 08:26:48 PM | Đã xem: 1615 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Đăng lúc: 31-10-2012 03:34:31 AM | Đã xem: 3031 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Đăng lúc: 31-10-2012 03:28:22 AM | Đã xem: 3335 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Đăng lúc: 30-10-2012 08:12:12 PM | Đã xem: 1779 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đăng lúc: 29-10-2012 11:24:08 PM | Đã xem: 1437 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Sốc với 'lời tiên tri' cực chính xác của Đức Phật về 'ngày tận thế'

Sốc với 'lời tiên tri' cực chính xác của Đức Phật về 'ngày tận thế'

Đối với các hành giả tu theo Tịnh Độ, khi nhận thức được rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, họ sẽ bình tĩnh và tinh tấn niệm Phật A Di Đà càng nhiều càng tốt trong cuộc sống hàng ngày nhằm đạt đến cảnh giới nhất tâm, sẵn sàng cho ngày về Tịnh Độ.

Đăng lúc: 29-10-2012 12:44:23 PM | Đã xem: 3420 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tu học , Niệm Phật
Đăng lúc: 29-10-2012 12:24:44 PM | Đã xem: 1659 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu Phật

Suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu Phật

Nhân loại sắp bước vào thiên niên kỷ mới với một nền văn minh ngày càng rực rỡ. Khoa học hiện đại được xem gần như là vạn năng, phục vụ mọi nhu cầu vật chất trong đời sống của con người. Thế nhưng, con người đã thật sự hạnh phúc, thật sự chấm dứt khổ đau hay chưa? Ðó là điều chúng ta cần phải suy gẫm.

Đăng lúc: 29-10-2012 08:18:56 AM | Đã xem: 1730 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Sự an lạc trong gia đình

Sự an lạc trong gia đình

Nếu biết thể nghiệm lời Phật dạy trong cuộc sống, mọi người và phụ nữ nói riêng, dù sống trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ được tinh thần an lạc và xây dựng được gia đình hạnh phúc ấm êm.

Đăng lúc: 29-10-2012 08:14:34 AM | Đã xem: 1937 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Những điều khó được ở đời

Những điều khó được ở đời

Những thăng trầm vinh nhục trong đời, trải nghiệm về sự được mất có đó rồi không đó, khiến chúng ta nhận ra giá trị của phước đức.Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika:

Đăng lúc: 28-10-2012 03:11:03 AM | Đã xem: 1882 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đăng lúc: 28-10-2012 02:42:40 AM | Đã xem: 2076 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Angulimala, một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ

Angulimala, một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ

Thuở xa xưa có một chàng trai con của một vị Bà la môn (giai cấp "tu sĩ" cao nhất ở Ấn Độ) sống dưới triều đại vua Pasenadi (Ba Tư Nặc), kinh thành Xá Vệ, thuộc vương quốc Kosala (Kiều Tát La). Tên của chàng là Ahimsaka (người thất bại). Chàng được gởi đến thành phố Taxila để học hành. Ahimsaka rất thông minh và biết vâng lời thầy, nên chàng được cả thầy lẫn bà vợ thầy yêu mến.

Đăng lúc: 28-10-2012 02:32:31 AM | Đã xem: 2098 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Đạo Phật và nền trật tự đạo đức mới

Đạo Phật và nền trật tự đạo đức mới

(Trích lược bài phát biểu tại cuộc hội thảo "Đạo Phật và sự lãnh đạo về hòa bình" tổ chức tại Ulan Bato, Mông Cổ, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 năm 1989) (...) Khi loài người đang tiến dần tới ngưỡng cửa của Thế kỷ XXI, một câu hỏi có tính cách hoàn cầu đang làm nhiều người ưu tư lo lắng: "Kỷ nguyên sẽ là kỷ nguyên gì đây trong lịch sử của nhân loại?" Trong những năm bản lề cuối cùng giữa hai thế kỷ mà chúng ta đang sống, chúng ta đã và đang rút ra những kinh nghiệm, những bài học gì, khả dĩ làm chúng ta yên tâm hơn, tin tưởng hơn?

Đăng lúc: 27-10-2012 11:44:37 PM | Đã xem: 1711 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
  Trang trước  1 2 3 ... 58 59 60 ... 63 64 65  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 57
  • Khách viếng thăm: 56
  • Thành viên online: 1
  • Hôm nay: 10568
  • Tháng hiện tại: 223366
  • Tổng lượt truy cập: 29406006


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012