Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Bậc Trưởng lão

Ở đời tuổi tác là một nhân tố quan trọng tác thành nên vị trí của cá nhân trong cộng đồng. Những người đáng tuổi ông, tuổi cha, tóc bạc, râu dài thì mặc nhiên được hậu sinh kính nể, tôn trọng. Trong đạo cũng vậy, những bậc truởng lão, thâm niên lại càng được kính nể và tôn trọng hơn.

Đăng lúc: 28-10-2012 08:24:57 AM | Đã xem: 1653 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Đi trong đại trí và đại bi

Đi trong đại trí và đại bi

Đại bi là sự thương yêu không chiếm hữu và không bị điều động bởi ngã ý, nó có khả năng dìu dắt tất cả mọi sự hiện hữu và không hiện hữu dẫn sinh đời sống an bình bằng chất liệu của đại trí. Bi và trí như vậy là bi và trí của tâm bồ đề.

Đăng lúc: 27-10-2012 10:10:33 PM | Đã xem: 1677 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Đăng lúc: 27-10-2012 10:06:23 PM | Đã xem: 1247 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Tạo lập công đức

Tạo lập công đức

Tạo lập công đức (dù là việc nhỏ, nhưng cũng có thể tạo công đức lớn)

Đăng lúc: 27-10-2012 09:58:57 PM | Đã xem: 1521 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Thế nào gọi là "Niệm Phật nhất tâm bất loạn?

Thế nào gọi là "Niệm Phật nhất tâm bất loạn?

Trong kinh "Hoa Nghiêm" quyển 6, phẩm "Nhập pháp giới" có nói đến 21 loại niệm Phật tam muội. Kinh A-di-đà thì nói nếu một ngày hoặc trong bảy ngày liên tục mà chuyên trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà đến mức "Nhất tâm bất loạn" thì lúc lâm chung có thể vãng sinh đến nước Cực-lạc Tây phương.

Đăng lúc: 27-10-2012 09:55:06 PM | Đã xem: 3709 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Làm sao để giữ tâm yên tĩnh hơn trong cuộc sống?

Làm sao để giữ tâm yên tĩnh hơn trong cuộc sống?

Từ trong nhà đến ngoài xã hội, mọi cám dỗ, mọi ràng buộc vây hãm.

Đăng lúc: 27-10-2012 09:38:55 PM | Đã xem: 5739 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Lợi ích của sự giữ giới

Lợi ích của sự giữ giới

Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào vì không phóng dật. Ðó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

Đăng lúc: 27-10-2012 09:20:05 PM | Đã xem: 1528 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Ảnh minh họa

Sáu nguy hiểm của đam mê rượu chè

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương.

Đăng lúc: 27-10-2012 11:52:43 AM | Đã xem: 4235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Bốn môn niệm Phật

Bốn môn niệm Phật

Niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm, cũng là niệm Phật. Cho nên trong môn Niệm Phật ngoài phương pháp Trì Danh, còn có ba pháp khác nhau nữa là: Thật Tướng, Quán Tưởng và Quán Tượng.

Đăng lúc: 27-10-2012 11:47:07 AM | Đã xem: 2431 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Góp phần tìm hiểu về Thiền và Tịnh độ

Góp phần tìm hiểu về Thiền và Tịnh độ

Phật giáo là một tôn giáo có rất nhiều tông phái, tuy có cùng mục đích là đưa con người đến chỗ giải thóat, nhưng con người vốn dĩ đã có hoàn cảnh sống và trình độ nhận thức khác nhau, vì vậy để phù hợp với căn cơ của từng lớp người trong xã hội, các tông phái của Phật giáo đều có chủ trương và đường lối tu tập khác nhau để đưa con người vượt qua bể khổ. Có hai tông được phổ biến rộng nhất ở Nam Bộ; đó là Thiền và Tịnh Độ tông, nhưng hiện nay đã có sự hòa nhập rất lớn giữa hai tông phái này, đa số các chùa Thiền đã mang màu sắc Tịnh độ và nhiều tổ chức Tịnh Độ cũng nghiên cứu học tập lý luận của nhà Thiền. Sự hòa nhập, tất nhiên có nhiều lý do, nhưng nếu chỉ căn cứ vào quá trình phát triển của lịch sử Phật giáo Nam Bộ, ta thấy có hai lý do để giải thích sự hòa nhập tự nhiên này:

Đăng lúc: 25-10-2012 09:13:22 PM | Đã xem: 2902 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông , Nghiên cứu
Thân tâm hòa điệu

Thân tâm hòa điệu

Trong cơ thể ta có bao nhiêu bộ phận và có bao nhiêu tế bào là ta có bấy nhiều điều kiện để tạo ra hạnh phúc cho ta, nếu ta biết chăm sóc chúng bằng những thực phẩm và những sinh hoạt lành mạnh của ta từ vật chất đến tinh thần.

Đăng lúc: 25-10-2012 08:57:48 PM | Đã xem: 1754 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Bồ tát là gì?

Bồ tát là gì?

Bồ - tát là dịch âm từ chữ Phạn, và là lược dịch. Nếu dịch âm đầy đủ là Bồ-đề-tát-đỏa. Bồ-đề nghĩa là giác. Tát-đỏa là hữu tình. Bồ-tát nghĩa là giác hữu tình. Hữu tình là sinh vật có tính tình và tình ái, cũng gọi là động vật. Bồ tát là loài hữu tình có giác ngộ. Giác ngộ về nỗi khổ của tất cả chúng sinh, đồng tình và thông cảm với nỗi khổ đó, và phát nguyện cứu thoát chúng sinh ra khỏi những nỗi khổ đó. Vì vậy mà ở đời, hễ thấy ai hay thương người, hay bố thí, và cứu giúp người trong cơn khổ nạn, thì nói người ấy có tâm Bồ tát.

Đăng lúc: 25-10-2012 08:46:18 PM | Đã xem: 3395 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Nguyên lý căn bản của Đạo Phật

Phần tinh-ba nhất của con người là tư-tưởng. Con người có thể tự-hào rằng mình hơn vạn-vật ở chỗ biết suy tưởng. "Người là một cây sậy biết suy tưởng", câu nói ấy vừa thú nhận sự yếu đuối của con người trước vũ trụ mà cũng lại vừa đề cao khả năng bất-diệt của con người trước vũ-trụ.

Đăng lúc: 25-10-2012 08:21:29 PM | Đã xem: 1682 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Chết có đáng sợ không

Chết có đáng sợ không

Có lẽ điều đáng sợ và ám ảnh nhất cho mọi người ở trên đời là cái chết. Mỗi người có một cách nhìn nhận về sự chết khác nhau và hầu như ai cũng cố tình lẩn tránh nó nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện.

Đăng lúc: 25-10-2012 06:51:32 PM | Đã xem: 2271 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tôn giả Đại Ca Diếp - Đầu đà đệ nhất

Tôn giả Đại Ca Diếp - Đầu đà đệ nhất

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Mahà Kassapa:

Đăng lúc: 25-10-2012 06:42:59 PM | Đã xem: 2902 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả

Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả

Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.

Đăng lúc: 25-10-2012 04:59:31 PM | Đã xem: 4139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tùy niệm sự chết

Tùy niệm sự chết

Hôm ấy, có một vị tỳ-khưu còn trẻ nhưng bị bệnh mất, thi hài được chư tăng hỏa táng. Một vài người thắc mắc sao còn quá trẻ mà đã hết tuổi thọ? Hay nghiệp đã chấm dứt? Vài ngày sau đó, trong thành phố Āḷavī có người chết bệnh, có người chết nước, có người chết lửa, có người chết do sét đánh, có người thì chết do đao kiếm... được bàn tán như gió thổi rì rào từ chỗ này sang nơi kia.

Đăng lúc: 25-10-2012 04:05:18 PM | Đã xem: 1729 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tứ ân trong ý chí hiếu tu

Tứ ân trong ý chí hiếu tu

Hôm nay nhân ngày lễ khánh thành chùa Phật Quang, chúng tôi có ít lời nhắc nhở Tăng Ni cũng như Phật tử trên con đường tu hành và hoằng hóa chánh pháp. Tôi tạm đặt tên đề tài buổi nói chuyện này là “Tứ ân trong ý chí hiếu tu”.

Đăng lúc: 25-10-2012 10:34:27 AM | Đã xem: 1507 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Tin và hiểu sâu rộng

Tin và hiểu sâu rộng

Niềm tin của người Phật tử là gì? Đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới và sâu thẳm hơn nữa là tin rằng, mình có Bồ đề tâm và tin rằng hết thảy chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Đó là đức tin của người Phật tử Đại thừa.

Đăng lúc: 25-10-2012 10:27:54 AM | Đã xem: 1679 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Kêt quả tốt đẹp của người dưỡng tánh: Tự giải thoát

Kêt quả tốt đẹp của người dưỡng tánh: Tự giải thoát

Những đức tánh chúng ta đã thấy ở phần chính: Từ bi, Trí tuệ, Bình đẳng, Lợi tha, Nhẫn nhục, Hỷ xả, Thanh tịnh, Tinh tấn và Kiên chí là những đức tánh căn bản đưa đức Bổn Sư Thích Ca đến quả vị Phật.

Đăng lúc: 25-10-2012 10:24:06 AM | Đã xem: 2896 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
  Trang trước  1 2 3 ... 59 60 61 ... 63 64 65  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3102
  • Tháng hiện tại: 266670
  • Tổng lượt truy cập: 29449310


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012