Hòa thượng Thích Thanh Từ

Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật?

Bài giảng hôm nay, chúng tôi sẽ giảng đề tài rất bình dị là: “Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật?”Đây là một đề tài có thể nói rất gần với quí Phật tử. Quí Phật tử xét thật kỹ xem từ trước đến giờ, chúng ta đi chùa là vì cầu xin hay để tu học theo Phật? Đa số đều cầu xin, phải không? Mỗi khi đến chùa, Phật tử hoặc là cúng hoa quả hoặc là cúng nhang đèn. Khi cúng rồi, quí vị quì xuống nguyện Phật cho gia đình con bình an, cho con cháu con thi đậu, cho tất cả trong gia quyến đều gặp may mắn v.v… như thế là xin hay tu?

Đăng lúc: 14-10-2012 07:13:21 AM | Đã xem: 1578 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Cúng Phật

Vì sao tôi theo đạo Phật

Tôi sinh ra trong một gia đình đạo Thiên Chúa. Lớn lên, đến tuổi lập gia đình thì tôi lấy người không cùng đạo. Chồng tôi theo đạo Phật nhưng cũng không hay đi chùa, trong nhà chỉ thờ cửu huyền thất tổ.

Đăng lúc: 13-10-2012 06:21:24 AM | Đã xem: 3080 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Mười điều trọng yếu của sự tu hành

Mười điều trọng yếu của sự tu hành

Chúng ta học Phật chỉ cầu chuyên nhất, sợ nhất là xen tạp; chỉ cần nắm chắc những điểm quan trọng rồi nỗ lực thực hành thì nhất định đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp.

Đăng lúc: 13-10-2012 05:19:19 AM | Đã xem: 1719 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Đăng lúc: 12-10-2012 06:47:37 PM | Đã xem: 7675 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Thế nào là tịnh tín Tăng bảo?

Thế nào là tịnh tín Tăng bảo?

Tịnh tín Tăng bảo tức là tin tưởng sâu sắc vào Tăng-già, đoàn thể xuất gia từ bốn người trở lên thanh tịnh và hòa hợp, chứ không phải tin vào cá nhân một vị Tỷ-kheo, vị bổn sư hay vị thầy danh tiếng mà mình ngưỡng mộ, tôn thờ. Nếu xa lìa niềm tin Tăng bảo, chỉ tin vào một người dù cho vị đó là bất kỳ ai, theo Thế Tôn cũng đều là nguy hại, có thể bị thối đọa khỏi Chánh pháp

Đăng lúc: 11-10-2012 10:31:30 AM | Đã xem: 2005 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lòng tin

Lòng tin

Lòng tin là không nghi ngờ, không thắc mắc, không do dự, trung thành, tín cẩn. Khi nói chuyện với một người, có khi chúng ta tin liền điều người ấy nói, vì người ấy nói điều hợp lý, hoặc người ấy chẳng bao giờ nói dối nói sai

Đăng lúc: 10-10-2012 08:00:01 PM | Đã xem: 1774 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Thấm nhuần nghĩa lý kinh điển

Thấm nhuần nghĩa lý kinh điển

Muốn nghiên cứu Phật Pháp thì cần phải hiểu rõ nghĩa lý trong kinh. Mỗi bộ kinh do Ðức Phật thuyết giảng đều bao hàm một nghĩa lý chân chánh riêng biệt; tuy nhiên, tất cả kinh điển đều có quan hệ liên đới với nhau và nghĩa lý cũng có tính cách liên đới.

Đăng lúc: 10-10-2012 01:58:57 AM | Đã xem: 1468 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Pháp môn một đời thành tựu!

Pháp môn một đời thành tựu!

Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được qua biển sinh tử.

Đăng lúc: 09-10-2012 09:15:34 PM | Đã xem: 2040 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Giáo huấn của các vị Tổ Tịnh Độ

Giáo huấn của các vị Tổ Tịnh Độ

Cõi Tịnh độ không có các khổ, hoàn toàn chỉ có sự an lạc, luôn chỉ dạy người xả bỏ tư tưởng nhơ uế, cầu sự thanh tịnh; muôn chim, cỏ hoa, ao hồ, vườn nhà đều bằng bảy báu an lạc; ở đây ai cũng vui thích chứng đạo xuất thế. Với lòng từ bi, trí tuệ thiện xảo, đức Phật chỉ dạy pháp môn trì danh hiệu Phật. Pháp môn ấy thật là vi diệu đặc biệt, công đức của nó không thể nghĩ bàn.

Đăng lúc: 09-10-2012 09:08:16 PM | Đã xem: 3538 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Lời Phật dạy: Quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai

Lời Phật dạy: Quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai

Niềm tin nhân quả, sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách, đạo đức cho mỗi ngườiMột thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:

Đăng lúc: 09-10-2012 07:55:08 PM | Đã xem: 2431 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Người Phật tử nhổ cỏ, vệ sinh làm chết những con vật nhỏ có tội không?

Người Phật tử nhổ cỏ, vệ sinh làm chết những con vật nhỏ có tội không?

Phật khuyên loài người nên tôn trọng sinh mạng trên hết là loài người, chỉ cần cả nhơn loại biết yêu thương và tôn trọng mạng sống con người lẫn nhau, không nên ra tay sát hại nhau, giữ được ngần ấy, thì lo gì thế giới không hòa bình

Đăng lúc: 09-10-2012 07:49:58 PM | Đã xem: 1362 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Niêm hoa vi tiếu

Bộ sưu tập: Hình tượng 33 vị Tổ Thiền Tông

PHÁP VỐN PHÁP BỔN LAI, KHÔNG PHÁP KHÔNG PHI PHÁP. SAO LẠI TRONG MỘT PHÁP, CÓ PHÁP CÓ CHẲNG PHÁP.

Đăng lúc: 09-10-2012 07:48:09 AM | Đã xem: 7580 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Thiền học
Tâm xả

Tâm xả

Người cao thượng luôn giữ tâm bình thản trước sự khinh rẻ, phỉ báng, nguyền rủa. Giữa cuộc thăng trầm của thế gian đó, Đức Phật dạy ta nên luôn bình thản, hành tâm xả, vững chắc như tảng đá sừng sững giữa trời, vững như voi, như mãnh hổ. Ví như gió thổi ngang màn lưới mà không bị vướng trong lưới, tuy sống giữa chợ người mà ta không luyến ái những lạc thú hão huyền và vô thường của cuộc đời.

Đăng lúc: 08-10-2012 05:52:21 PM | Đã xem: 1800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Mười Điều Hạnh Phúc

Mười Điều Hạnh Phúc

Được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường sa đọa.

Đăng lúc: 08-10-2012 05:48:13 PM | Đã xem: 2399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Nắm lá trong tay

Nắm lá trong tay

“Này các Tỳ khưu, Ta giảng dạy những điều gì? 'Ðây là Khổ', là điều Ta giảng dạy. 'Ðây là Khổ tập', là điều Ta giảng dạy. 'Ðây là Khổ diệt', là điều Ta giảng dạy. 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt', là điều Ta giảng dạy.

Đăng lúc: 08-10-2012 05:45:19 PM | Đã xem: 1843 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đức Phật thuyết pháp cho La Hầu La

Chúng sinh

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rồi Tôn giả Ràdha đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: “Chúng sanh, chúng sanh”, bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào được gọi là chúng sanh?

Đăng lúc: 07-10-2012 08:52:46 AM | Đã xem: 1875 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Kinh nghiệm tu tập của Đức Phật qua Kinh Thánh cầu

Kinh nghiệm tu tập của Đức Phật qua Kinh Thánh cầu

(PGAL) - Chúng ta nhận thấy tiến trình tu tập của đức Phật từ khi đang còn là Bồ-tát cho đến khi chứng Vô Thượng Bồ đề, Ngài luôn luôn tự thân nỗ lực, không nương tựa vào bất cứ ai, mà chỉ nhờ vào lòng tin, tinh tấn, niệm, định, tuệ của mình.

Đăng lúc: 07-10-2012 07:59:48 AM | Đã xem: 2124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Ảnh minh họa

Sợ!

Từ ấy gợi lên trong ta tâm hành lo lắng về những điều không hay, không đẹp… có thể xảy đến cho ta, cho đối tượng mình thương yêu, quan tâm. Đó cũng là từ gợi lên (mô tả) một nỗi kinh hoàng mà ta đã, đang trải qua và ta không muốn nó xảy ra thêm nữa, ta đã không chịu nỗi những điều đó nữa.

Đăng lúc: 07-10-2012 06:57:11 AM | Đã xem: 1771 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Pháp môn Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh Độ

Kinh A Di Đà được đức Thế Tôn tuyên thuyết tại tinh xá Kỳ Viên thuộc nước Xá Vệ, nội dung giới thiệu vị giáo chủ và y báo trang nghiêm ở cõi Cực Lạc, khuyên chúng sanh phát nguyện sanh về thế giới ấy bằng phương pháp chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà, đồng thời dẫn lời tán dương và ấn chứng của mười phương chư Phật để làm tăng tiến niềm tin cho người niệm Phật.

Đăng lúc: 07-10-2012 06:49:03 AM | Đã xem: 1967 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Con nhện

Con nhện

Theo dõi một con nhện có thể giúp chúng ta phát sanh trí tuệ. Nhện giăng tơ ở một nơi thuận lợi, rồi nằm một nơi chờ đợi. Một lát sau, một con ruồi bay đến sa vào lưới nhện. Khi mồi vừa đụng vào lưới thì nhện tức tốc đến ngay, dùng tơ quấn chặt lấy ruồi rồi cất con ruồi vào một nơi, xong lại trở về trung tâm nằm yên lặng như trước.

Đăng lúc: 07-10-2012 01:53:06 AM | Đã xem: 2986 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
  Trang trước  1 2 3 ... 61 62 63 64  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 54
  • Hôm nay: 10038
  • Tháng hiện tại: 319088
  • Tổng lượt truy cập: 29055488


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012