GĐPT Sơn Nguyên thay mặt Đại đức Trưởng Ban Trị sự viếng tang Đoàn sinh Thiếu Nam

Sáng này 6-10, Ban Huynh trưởng GĐPT Sơn Nguyên đã về tại gia đình Cố Đoàn sinh Thiếu Nam: Quảng Giới - Nguyễn Hữu Nghĩa, Đoàn sinh Thiếu Nam GĐPT Sơn Nguyên để tuyên đọc thư phân ưu của Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và thắp hương kính viếng.
Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới được tin: Đoàn sinh Thiếu nam: Quảng Giới - Nguyễn Hữu Nghĩa, Đoàn sinh Thiếu Nam GĐPT Sơn Nguyên đã từ trần vào lúc 16 giờ 20 ngày 4/10/2018 (25/8/Mậu Tuất), hưởng linh 15 tuổi. 
 
Thầy rất xúc động và vô cùng thương tiếc. Từ đây, GĐPT Sơn Nguyên cùng như Đoàn Thiếu Nam đã mất đi một Đoàn sinh Phật tử thuần thành, gắn bó trách nhiệm với tổ chức GĐPT, quý Gia đình vĩnh viễn xa hẳn một người con thân yêu.
 
Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới thành tâm cầu nguyện Chư Phật phóng quang tiếp độ Hương linh Cố Đoàn sinh Thiếu nam: Quảng Giới - Nguyễn Hữu Nghĩa sớm thác sanh về cõi Phật, và kính phân ưu cùng Quý tang quyến trước sự mất mát lớn lao này.
 
Kính mong Quý tang quyến luôn luôn tỉnh thức trước lời dạy của Đức Phật: “Tất cả các pháp hữu vi đều sanh diệt, diệt sanh, chỉ có Niết Bàn là an vui tự tại”.

Quý vị hãy tưởng nhớ đến niềm tin Tam Bảo, tâm niệm hướng thiện và công hạnh tu tập của Hương linh mà vơi đi nỗi đau thương của vị ngã thế gian. Hãy quán sát bản chất vô thường của vạn vật mà tinh tấn hơn nữa trong việc tu tâm dưỡng đức, phát huy thiện nghiệp để người mất kẻ còn đều được ân triêm công đức.
 
Ghi nhận hình ảnh của PV:
 

Phái đoàn GĐPT Sơn Nguyên thay mặt Đại đức Trưởng ban Trị sự kính viếng tang lễ Đoàn sinh Thiếu Nam Quảng Giới - Nguyễn Hữu Nghĩa.
 
Huynh trưởng cấp Tín: Quảng Thông - Lê Văn Hoàng, Liên Đoàn trưởng GĐPT Sơn Nguyên đọc thư phân ưu của Đại đức Trưởng Ban Trị sự.
 


Viếng thăm linh cữu

 
 
 
 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới