Trại huấn luyện A Dục 37 và Lộc Uyển 58: Những đôi chân không nghỉ

Thấm thoát đã bốn ngày trại trôi qua, các trại sinh Liên trại huấn luyện A Dục 37 và Lộc Uyển 58 vẫn nỗ lực rèn luyện ý chí, lý tưởng. Với các thời khóa huấn luyện nghiêm khắc, khắc khổ, nhưng các trại sinh vẫn kiên trì, mặc dù đâu đó có một số trại sinh đã thấm mệt.
Trại Lộc Uyển 58, Trại huấn luyện Sơ Cấp đầu tiên của người huynh trưởng, các trại sinh được rèn luyện một cách tỉ mỉ, bởi đây là nền móng đầu tiên cho người Huynh trưởng bước chân vào con đường phụng sự lý tưởng. Ban Quản trại đã đề ra các chương trình huấn luyện xen kẽ với các thời khóa học. Với trò chơi lớn xuyên suốt cả hành trình, kĩ năng đóng trại, và đặc biệt là buổi chia sẻ kinh nghiệm làm Huynh trưởng của Ban Quản trại đến với các trại sinh.

Trại A Dục 37, Trại Huấn luyện cấp I. Với trại A Dục, các trại sinh đã phần nào làm Huynh trưởng của các đơn vị.

Ban Quản trại đã có những phương pháp huấn luyện theo tính tự giác, để các trại sinh hiểu rõ bổn phận, trách nhiệm của mình hơn.

Chương trình huấn luyện cũng phần nào khắc khổ hơn, đến bữa cơm, các trại sinh phải di chuyển để dùng bữa. Được các đời sống trại huấn luyện cách cầm đoàn, các kĩ năng hoạt động thanh niên.

Đặc biệt là trò chơi lớn với nội dung phong phú như hành quân, đánh trận giả trong đêm để kết thúc một ngày huấn luyện. Chuẩn bị cho ngày mới với nhiều nội dung rèn luyện.

Chùm ảnh ngày thứ 4 của liên trại: