Thông báo về việc tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trú trì

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2018, nhằm rèn luyện tinh thần ý thức trách nhiệm và lý tưởng phục vụ; tăng cường sự ổn định sinh hoạt tu học và nâng cao hiệu quả hoạt động Phật theo phương châm của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; căn cứ Biên bản phiên họp Ban Thường trực ngày 16 tháng 9 năm Mậu Tuất (Thứ Tư 24/10/2018) về việc tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trú trì năm 2018.
Ban Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trú trì cho Tăng Ni trẻ;
 
  • ĐỐI TƯỢNG - CHỈ TIÊU
- Thọ cụ túc giới từ năm 2016 trở về trước.
 
- Tốt nghiệp Cử nhân Phật học hoặc Cao đẳng Phật học, Trung cấp Phật học.
 
- Có sức khỏe tốt, có tâm huyết phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.
 
  • THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: 2 ngày, Mùng 9 và mùng 10 tháng 11 năm Mậu Tuất (15-16/12/2018).
 
- Địa điểm: Giảng đường Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, Trường An - Huể.
 
  • YÊU CẦU
- Nộp đủ hồ sơ dự khóa bồi dưỡng (Đơn xin phép nhặn tại Văn phòng Ban Tri sự).
 
- Không bỏ tiết học nào và phải làm bài thi khảo sát để được cấp Giấy chứng nhận.
 
- Tăng mặc hậu vàng, Ni mặc hậu lam (trong Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc).
 
* Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo này cho đến ngày 30/11/2018.
 
Ban Trị sự kính thông báo đến chư Tôn đức tri tường và giúp đỡ cho đệ tử có nhu cầu theo học khóa bồi dưỡng.