Chư Tăng trú xứ Thừa Thiên Huế an cư tập trung kỳ đầu tiên năm Mậu Tuất tại chùa Từ Đàm

Sáng ngày 13/6/2018 (30.4 Mậu Tuất) tại Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; toàn thể chư Tăng trên địa bàn tỉnh đã vân tập đông đủ về trú xứ Từ Đàm an cư tập trung kỳ đầu tiên năm Mậu Tuất, Pl.2562.
Cử hành buổi lễ tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm có chư Tôn thiền đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành an cư cùng toàn thể chư Tôn đức các tổ đình, tự viện, thiền viện, Niệm Phật đường, tịnh xá, tịnh thất trên địa bàn tỉnh.
 
Trước khi cử hành buổi lễ, chư Tôn đức Ban Kiểm Tăng đã tiến hành kiểm diện theo danh sách an cư tập trung đã đăng ký. 
 
Trong không khí trang nghiêm thành kính tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm, HT. Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã niệm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ truyền thống. Tiếp đến là lễ Bố tát dành cho chư Tăng.
 
Mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2562 năm nay, số lượng chư Tăng đăng ký an cư tập trung tại Tổ đình Từ Đàm, chư Ni an cư tập trung tại Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên, Diệu Hỷ.
 
Sau lễ Bố tát là Pháp hội trai Tăng cúng dường được diễn ra trang nghiêm dưới sự chủ trì của chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh. Tiếp đến, toàn thể chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng đã kinh hành niệm Phật và hồi hướng.
 
Một số hình ảnh của buổi lễ:
 
 
Chư Tăng cử hành lễ Bố tát, tụng giới
 
 
 

Pháp hội cúng dường trai Tăng tại Giảng đường Từ Đàm
 
 
 
 
ĐĐ. Thích Quang Tư đọc phương danh các đơn vị, cá nhân cúng dường
 
 
 
 
 

Cử hành Nghi lễ Quá đường
 
 
 
 
 
Kinh hành niệm Phật 
 
 

(PGH)