Lễ Tưởng niệm của Môn đồ đệ tử xuất gia và tại gia Cố HT. Thích Chơn Niệm

Tối ngày 6/10/2018 (27/8/Mậu Tuất) tại chùa Bảo Quang, thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra Lễ Tưởng niệm của Môn đồ pháp quyến và thế quyến Cố Hòa thượng Thích Chơn Niệm.
Quang lâm chứng minh tham dự có chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Tôn đức Tăng Ni trong phái phái Tường Vân.

Trong nỗi niềm xúc động vô biên khi Thầy đi vào cõi tịch diệt, TT. Thích Phước Cần đã thay mặt Môn đồ Pháp quyến dâng lời cảm niệm lên Giác linh Cố Hòa thượng Thích Chơn Niệm. Những dòng ký ức về Thầy như vẫn còn mới đây, những lời dạy của Thầy như còn vang mãi bên tai.

Dẫu biết rằng Thầy ra đi theo thuận thế vô thường nhưng hàng tứ chúng đệ tử vẫn không ngăn được những hàng lệ rơi. Trước Giác Linh Thầy hàng đệ tử nguyện noi gương tu học, tiếp nối hạnh nguyện của Thầy để hoằng dương chánh pháp, xứng đáng là con cháu tông môn pháp phái Tường Vân.
 
Sau lời cảm niệm của Môn đồ Pháp quyến, là lời tưởng niệm của môn đồ thế quyến của Đ Đ. Thích Nguyên Tú, vừa là đệ tử và cũng là cháu gọi Hòa thượng tân viên tịch bằng cậu ruột cũng đã xúc động nghẹn ngào dâng lời tưởng niệm lên Giác linh Cố Hòa thượng Tân viên tịch.
 
Thay mặt Chư Tôn đức chứng minh, HT. Thích Chơn Tế, Trưởng Môn phái - Trú trì Tổ đình Tường Vân đã ban đạo từ động viên khích lệ đến hàng đệ tử xuất gia và tại gia cố Hòa thượng Tân viên tịch.

Chùm ảnh buổi lễ:
 

 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới