Phật giáo huyện A Lưới dâng lễ cúng dường Đức Bồ tát Quán Thế Âm năm Mậu Tuất

Sáng ngày 19.06 Mậu Tuất (31/7/2016), tại Tượng đài Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Lễ hội Quán Thế Âm năm Mậu Tuất - 2018 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.
Tăng Ni, đồng bào Phật tử Phật giáo huyện A Lưới hòa chung trong niềm hân hoan của Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, để chào mừng Lễ hội Quán Thế Âm năm Mậu Tuất - 2018,  do GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Đoàn dâng lễ do Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự dẫn đầu cùng chư Tôn đức Tăng, Ni, trong Ban Trị sự, quý Đạo hữu Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy, Niệm Phật đường Sơn Nguyên, Ban Huynh trưởng GĐPT huyện A Lưới cùng Đạo tràng đoàn chúng, các Phật tử dân tộc thiểu số đã tham dự Lễ hội năm nay thật trang nghiêm trọng thể, kỷ niệm cúng dường ngày vía của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, đồng thời góp phần cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Hơn 150 Đạo hữu Phật tử vùng cao đã về tham dự Lễ hội này, bằng tâm nguyện cúng dường của người con Phật, quý đạo hữu đã thể hiện sự cung kính cúng dường lên Mẹ hiền Quán Thế Âm.

Lễ hội Quán Thế Âm là ngày hội của những người con Phật biết tìm về tự tánh thanh tịnh, hòa hợp trong suối nguồn Đại bi của mười phương chư Phật, thể hiện và xiển dương hạnh nguyện tầm thanh cứu khổ của chư đại Bồ tát giữa cõi đời.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới