GĐPT Sơn Nguyên mừng sinh nhật đến Huynh trưởng - Đoàn sinh tháng 6/2020

Chiều nay, ngày 28 tháng 6 năm 2020. GĐPT Sơn Nguyên tổ chức mừng sinh nhật cho Huynh trưởng và đoàn sinh có sinh nhật vào tháng 6.
Huynh trưởng Cấp Tín: Quảng Thông - Lê Văn Hoàng, đã thay mặt Ban Huynh trưởng đã có đôi lời nhắn nhủ, triển khai các kế hoạch cho mùa hè 2020 với các Phật sự quan trọng.

Sau giờ Lễ Gia đình, các bậc học đều ôn tập để chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi vượt bậc sắp đến.
 
Như thông lệ hàng tháng, GĐPT Sơn Nguyên đều tổ chức sinh nhật cho Huynh trưởng và đoàn sinh trong mỗi cuối tháng. Đây là một hoạt động ý nghĩa, cũng như tình cảm của GĐPT Sơn Nguyên đối với mỗi Huynh trưởng và đoàn sinh. 
 
Hình ảnh ghi nhận được:
 


Lễ PhậtLễ Gia đìnhHuynh trưởng và đoàn sinh có sinh nhật vào tháng 6Dây thân ái ra về

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới