Lễ rước đuốc truyền thống kỷ niệm Chu niên 5 năm GĐPT Sơn Nguyên hình thành & phát triển

Cách đây 5 năm, vào ngày 12/6/Quý Tỵ, GĐPT Sơn Nguyên vô cùng háo hức khi được chính thức thành lập, được đứng trong hàng ngũ của GĐPT Việt Nam.
Hôm nay, ngày 21-7, GĐPT Sơn Nguyên tổ chức lễ chu niên kỷ niệm 5 năm thành lập và đang dâng lên ngọn đuốc, đuốc trí tuệ, đuốc thể hiện cho Bi - Trí - Dũng của người Phật tử. Để thắp sáng cho lễ chu Niên 5 năm Sen Trắng tỏa hương đại ngàn của GĐPT Sơn Nguyên.

Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện A Lưới thắp sáng đài đuốc, khai mạc lễ chu niên 5 năm sen trắng tỏa hương đại ngàn.

Ánh sáng Vô Tận Đăng này sẽ là ngọn đuốc dũng mãnh, sẽ thắp sáng cho hành trình tu học, phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc của người áo lam sen trắng GĐPT Sơn Nguyên.

GĐPT Sơn Nguyên nguyện nêu cao tinh thần hòa hợp, thương yêu, đặt mình trong kỷ cương của tổ chức, vận dụng châm ngôn Bi - Trí - Dũng trong nếp sống và hành động tu học, đúng tinh thần của GĐPT Việt Nam. Có được như vậy mới thiết thực báo đền sự hy sinh cao cả, đầy ý nghĩa của chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới để Tổ chức Gia Đình Phật Tử được luôn luôn tồn tại như ngọn Vô Tận Đăng mà GĐPT Sơn Nguyên đã dâng lời thề nguyện trước ngôi Tam Bảo.
 


Đại đức Thích Tâm Phương rước đuốc từ ngôi Tam Bảo
 
Và truyền đến Đội rước đuốc

Đại đức Trưởng BTS thắp sáng đài đuốc truyền thống


 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới