Bảy Loại Vợ - Bài giảng của Thầy Thích Pháp Hòa

- Này cư sĩ, trong nhà có việc gì mà ồn ào như thế ? Cư sĩ Cấp Cô Độc thẹn thùng cung kính thưa rằng: - Bạch Đức Thế Tôn, đó là sự ngỗ nghịch lớn tiếng của nàng dâu của con, Su-cha-ta. Tuy là dâu trong gia đình, nhưng nó ỷ vào sự giàu có của gia đình cha mẹ ruột nên nó thất lễ, không chịu vâng lời, không biết cung kính cha mẹ chồng.
Bảy Loại Vợ - Bài giảng của Thầy Thích Pháp Hòa
Bảy loại vợ


Phần 1
 


Phần 2