Cái khổ của sự luân hồi sanh tử

Cái khổ của sự luân hồi sanh tử

Chúng sanh hết kiếp này sang kiếp khác sống chết luân hồi, xuống lên trong sáu cõi. Đó là: cõi trời, cõi người, cõi A Tu La, cõi súc sanh, cõi ngạ quỉ, và cõi địa ngục.

Đăng lúc: 07-08-2022 10:25:00 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Tu tập để nhận diện những niềm đau, nỗi khổ trong ta, để có thể trị liệu, có thể chuyển hóa và không tiếp tục trao truyền lại cho những thế hệ tương lai.

Tu tập để làm gì?

Tu tập để làm gì? Để nhận diện những niềm đau, nỗi khổ trong ta, để có thể trị liệu, có thể chuyển hóa và tiếp tục trao truyền lại cho những thế hệ tương lai. Nếu mình là một người cha hay, một người mẹ giỏi, mình chỉ muốn trao truyền những cái hay cái đẹp, cái hạnh phúc của mình thôi.

Đăng lúc: 05-08-2022 10:22:28 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Ý nghĩa và Duyên khởi pháp an cư của chư tăng

Ý nghĩa và Duyên khởi pháp an cư của chư tăng

Các Tỳ-kheo thực hành pháp an cư, là biểu hiện mẫu mực đời sống ly dục, tịch tịnh của một vị A-la-hán. Đời sống ấy được thực hành miên mật đầy đủ bốn chất liệu thanh tịnh.

Đăng lúc: 02-08-2022 12:12:00 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Phật dạy chúng ta: “Phát lồ sám hối”, không hề mảy may che giấu, nói ra tất cả và chịu sự chỉ trích của đại chúng xã hội.

Làm việc thiện không nên khoe, làm việc ác hãy nên nói

Thánh nhân thế xuất thế gian dạy chúng ta phải tích âm đức. Âm là không để cho người khác biết. Chúng ta đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức không nên để người khác biết, không nên để người tán thán.

Đăng lúc: 31-07-2022 11:30:23 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Ngũ căn - Riêng và chung

Ngũ căn - Riêng và chung

Đại đức vừa trình bày xong ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ và gọi đó là những thiện pháp. Những thiện pháp ấy có tên gọi, chức năng, công dụng khác nhau. Thế chúng đứng độc lập, riêng biệt; chẳng có cái "chung" gì cả sao?

Đăng lúc: 28-07-2022 05:39:00 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Này các Tỳ-kheo, không thích đáng cho một Sa-môn chỉ vì đã giữ tròn giới luật, hoặc chỉ chứng được Tam quả, và nghĩ rằng: “Chỉ còn chút ít phiền não trong đời hiện tại của ta”.

Đừng bao giờ nghĩ “Ta có tu” mà tự mãn!

Phật dạy: Này các Tỳ-kheo, không thích đáng cho một Sa-môn chỉ vì đã giữ tròn giới luật, hoặc chỉ chứng được Tam quả, và nghĩ rằng: “Chỉ còn chút ít phiền não trong đời hiện tại của ta”. Trái lại, chừng nào lậu hoặc chưa hoàn toàn diệt trừ, người ấy chưa có quyền tự cho rằng mình đã thật sự chứng đắc.

Đăng lúc: 27-07-2022 05:38:46 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Hình minh hoạ

Bốn loại thuyền ngược xuôi trong sông ái

Bốn loại thuyền ngược xuôi trong sông ái cũng chính là bốn hạng người sống trong đời. Chọn loại thuyền nào, lối sống nào tùy thuộc căn lành của mỗi người. Với người con Phật, nên tìm về an lạc, giải thoát làm lẽ sống, cũng như những con thuyền kia tìm về bến đỗ bình an...

Đăng lúc: 21-07-2022 08:31:49 PM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Thần lực của Chú Đại Bi thật là không thể nghĩ bàn

Thần lực của Chú Đại Bi thật là không thể nghĩ bàn

Lòng Từ thường đem lại niềm vui cho chúng sinh. Vì thần chú này khả năng bớt khổ ban vui cho mọi chúng sinh nên gọi là Chú Đại Bi. Chủ yếu nhất là công năng chữa lành mọi bệnh tật.

Đăng lúc: 11-07-2022 12:18:00 PM | Đã xem: 143 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Tâm chuyển thì cảnh chuyển

Nếu tâm chuyển được cảnh là giống như Phật

Kinh Lăng Nghiêm nói: “Nhược năng chuyển vật, tức đồng Như Lai”, nghĩa là tất cả các bậc Thánh hiền có thể chuyển được vạn vật mà không hề bị vạn vật chuyển, tùy tâm được tự tại, chốn chốn đều chân như.

Đăng lúc: 09-07-2022 06:16:08 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Ngũ giới là căn bản, là thềm bực thiết yếu của tất cả an ninh thế gian và xuất thế gian.

Những ai đã thọ 5 giới nên vui mừng, tự biết mình có ngọc báu trong tâm

Ngũ giới là căn bản, là thềm bực thiết yếu của tất cả an ninh thế gian và xuất thế gian. Các Phật tử cần tự kiểm điểm. Nếu còn khiếm khuyết phần nào hãy lập tức tu sửa kịp thời. Mất thân người rồi, bao giờ lại có dịp tu hành.

Đăng lúc: 06-07-2022 08:33:00 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Cho nên đời sống thiền gia chúng ta phải biết nó là sinh hoạt có đạo đức, từ đi đứng, nói năng, ngồi nằm chúng ta phải giáo dục ngay từ lúc mới xuất hiện.

Sinh hoạt đời sống có đạo đức là phải căn cứ trên giới luật

Học những cái sinh hoạt có đạo đức là cái cách cư xử với nhau có hài hòa, cư xử như thế nào mà có tâm lân mẫn với mọi người, mọi loài xung quanh. Cho nên nói về sinh hoạt đời sống có đạo đức là phải căn cứ trên giới luật.

Đăng lúc: 02-07-2022 03:14:42 PM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Hình minh hoạ

Tu hành cần gấp rút như cứu lửa cháy đầu

Với lửa phiền não, người tu cần tinh tấn tu tập chánh niệm, chánh trí và nhẫn để dập tắt.

Đăng lúc: 24-06-2022 06:27:13 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Nếu thiết lập được chánh niệm, từng bước làm chủ các căn thì nghiệp mới hình thành theo khuynh hướng thiện, tích cực. Đó là bước đầu chuyển nghiệp.

Nghiệp cũ, nghiệp mới và nghiệp đoạn diệt

Nghiệp có nhiều chủng loại và tính chất khác nhau. Ở pháp thoại này, Thế Tôn chỉ ra ba loại nghiệp căn bản là nghiệp cũ, nghiệp mới và nghiệp đoạn diệt. Sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) hay nói cách khác con người chúng ta chính là nghiệp cũ.

Đăng lúc: 23-06-2022 08:12:00 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Thực hành an cư là góp phần củng cố Tăng đoàn, duy trì Phật pháp

Thực hành an cư là góp phần củng cố Tăng đoàn, duy trì Phật pháp

Theo lời Phật dạy, mỗi năm vào ba tháng mùa mưa, giới tu sĩ Phật giáo tạm dừng các hoạt động Phật sự bên ngoài để tập trung về một trú xứ cùng nhau tu học.

Đăng lúc: 22-06-2022 07:15:27 AM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Bậc chân nhân người có tâm đức, chơn chánh

Bậc chân nhân người có tâm đức, chơn chánh

Bậc chân nhân, nói chung, là người biết mình biết người, và trên hết, biết đúng thực tế, ít nhất ở một mức độ nào đó. Quả thực, bậc chân nhân hay người tốt thực sự đóng góp rất nhiều cho xã hội và cộng đồng.

Đăng lúc: 21-06-2022 04:08:33 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Khắc tinh của buồn phiền khổ não

Khắc tinh của buồn phiền khổ não

Càng nhiều tham cầu càng ít hạnh phúc. Hãy chọn một lối sống lành mạnh, đơn giản, ít nhu cầu, ít tham muốn ta sẽ dễ đạt đến an lạc hạnh phúc hơn.Từ bỏ thói quen tiêu cực, nghĩ thông thoáng, tích cực, bao dung, bớt dính mắc, bớt vướng mắc, bớt cố chấp, bớt bám víu dần dần ta sẽ an vui tự tại.

Đăng lúc: 16-06-2022 08:50:00 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Tu tập tâm linh và hộ trì Chánh pháp trong mùa An cư kiết hạ

Tu tập tâm linh và hộ trì Chánh pháp trong mùa An cư kiết hạ

Tu tập tâm linh và hộ trì Chánh pháp là sự hướng nguyện của người học Phật và hành theo Phật và mục đích cuối cùng là thành Phật.

Đăng lúc: 15-06-2022 08:46:46 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Gần 200 Đạo hữu về dự khóa tu Bát Quan trai nhân mùa an cư kiết hạ tại chùa Sơn Nguyên

Gần 200 Đạo hữu về dự khóa tu Bát Quan trai nhân mùa an cư kiết hạ tại chùa Sơn Nguyên

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2022 (15.05 Nhâm Dần) tại chùa Sơn Nguyên, đường Giải phóng A So, thị trấn A Lưới. Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã tổ chức khóa tu Bát Quan trai cho đạo tràng Phật tử trên địa bàn huyện nhân mùa An cư kiết hạ PL.2566.

Đăng lúc: 13-06-2022 12:08:43 PM | Đã xem: 278 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tu học
Thành công hay thất bại dựa vào sự quyết định mang tính trí tuệ và từ bi

Thành công hay thất bại dựa vào sự quyết định mang tính trí tuệ và từ bi

Có những việc quan trọng có sức ảnh hưởng lớn, ta không đủ sáng suốt và trí tuệ để quyết định thì hãy nương theo ánh sáng trí tuệ của đức Phật, lấy lời dạy của đức Phật và những vị có đạo đức trí tuệ định hướng cho ta. Những quyết định mang tính trí tuệ từ bi thì không bao giờ sai lệch.

Đăng lúc: 10-06-2022 07:16:00 AM | Đã xem: 104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Nếu không còn “cái tôi” thì chuyện gì cũng có thể nhẫn nại, cam chịu được

Nếu không còn “cái tôi” thì chuyện gì cũng có thể nhẫn nại, cam chịu được

Pháp môn quan trọng nhất của người tu hành là pháp nhẫn nại. Khi gặp hoàn cảnh chẳng được như ý thì phải ráng nhẫn nại, nhường nhịn, đừng tranh giành với ai cả. Nếu không thể nhẫn nại được, cứ thường nóng giận bực dọc, thì tất cả công đức khổ nhọc để tu hành sẽ bị tiêu tan.

Đăng lúc: 09-06-2022 01:10:00 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
1 2 3 ... 80 81 82  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 69
  • Khách viếng thăm: 54
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 9410
  • Tháng hiện tại: 188535
  • Tổng lượt truy cập: 59865977


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012