Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới Thông báo về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2564

Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới vừa ký Thông báo số 15/2020/TB-BTS vào ngày 24-4 gởi đến quý Tôn đức, các Ban Hộ tự, Ban Điều hành các Vức, Ban Điều hành GĐPT huyện, các Đạo tràng đoàn chúng cư sĩ trên địa bàn hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2564 - DL. 2020 tại huyện A Lưới.
Nội dụng Thông báo nếu rõ: Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở hầu khắp các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 về việc quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 yêu cầu toàn dân thực hiện giãn cách xã hội nhằm tránh lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho nhân dân.    

Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 tại huyện A Lưới năm nay sẽ được tổ chức như sau:

I. YÊU CẦU:
 
1. Thành kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh trang nghiêm, tôn kính theo nghi thức tắm Phật truyền thống, tụng kinh cầu nguyện tại các Niệm Phật đường, tại tư gia Đạo hữu Phật tử.

2. Các Niệm Phật đường, các Vức không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức xe hoa, cắm trại, văn nghệ cúng dường và tất cả các hình thức tập trung đông người khác.

3. Chú trọng công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội theo tinh thần Thông bạch 066/TB-HĐTS ngày 17/3/2020 của Hội đồng Trị sự; Thông tư 036/TT-BTS ngày 16/4/2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm giúp đỡ đồng bào trong vùng và khu cách ly tập trung; hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bệnh dịch Covid-19 gây ra.

4. Thời gian:

+ Từ ngày 08 -15.4 Canh Tý (tức 30/4 - 07/5/2020)

+ Chính lễ ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (tức 07/5/2020)

II. HÌNH THỨC LỄ KỶ NIỆM PHẬT ĐẢN:

Tại Niệm Phật đường Sơn Thủy (Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới):

+ Thường trực Ban Trị sự phân công chư Tôn đức, quý Cư sĩ Phật tử trực Lễ Phật đản từ ngày mùng 8 đến 15.4 Canh Tý (tức 30/4 - 07/5/2020) tại Văn phòng Ban Trị sự.

+ Trang trí tôn nghiêm, treo cờ (Quốc kỳ và Đạo kỳ), phan, phướn, lồng đèn, thiết lập Bồn tắm Phật đản sinh (hoặc Vườn Lâm Tỳ Ni), biểu ngữ kính mừng Phật đản... tại văn phòng Ban Trị sự.

+ Đúng 8 giờ 00 ngày mùng 8 tháng 4 năm Canh Tý (tức 30/4/2020) tại Niệm Phật đường Sơn Thủy cử 03 hồi chuông trống Bát nhã, tụng Nghi thức Khánh đản và Kinh Chuyển pháp luân để kính mừng Phật đản PL.2564 và cầu nguyện nạn dịch Covid-19 được tiêu trừ; cầu nguyện đất nước Việt Nam quốc thái dân an, sớm ổn định, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

+ Ban Trị sự phân công quý Đạo hữu trực lễ tiếp tục tuần tụng kinh cầu an cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 chấm dứt.

+ Ban Trị sự cử hành Đại lễ Phật đản tại Niệm Phật đường Sơn Thủy với thành phần: Thường trực Ban Trị sự: Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử (không quá 20 vị và yêu cầu các đại biểu tham dự lễ phải theo dõi y tế, thân nhiệt sức khỏe trước ngày diễn ra Đại lễ 02 tuần); phối hợp với cán bộ y tế địa phương (xã, thị trấn) tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra y tế trước khi diễn ra đại lễ; giữ khoảng cách 2m, thường xuyên đeo khẩu trang và bố trí nước sát khuẩn.

+ Đúng 07 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (tức 07/5/2020) tại Niệm Phật đường Sơn Thủy cử 03 hồi chuông trống Bát nhã kính mừng Phật đản, chính thức cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 - DL.2020 (Truyền trực tuyến Online (livestream) trên internet phục vụ đồng bào Phật tử).

Tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên:

+ Tiếp tục thực hiện cấm túc tụng kinh kính mừng Phật đản và cầu an cho đại dịch chấm dứt. Chấp hành nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Không tập trung Phật tử.

+ Trang trí tôn nghiêm, treo cờ (Quốc kỳ và Đạo kỳ), phan, phướn, lồng đèn, thiết lập Bồn tắm Phật đản sinh (hoặc Vườn Lâm Tỳ Ni), biểu ngữ Kính mừng Phật đản v.v...

+ Đúng 10 giờ 00 ngày Mùng 8 tháng 4 năm Canh Tý tức 30/4/2020 tụng Nghi thức Khánh đản và Kinh Chuyển pháp luân để kính mừng Phật đản PL.2564 và cầu nguyện nạn dịch Covid-19 được tiêu trừ; cầu nguyện đất nước Việt Nam quốc thái dân an, sớm ổn định, phát triển kinh tế xã hội, và đời sống nhân dân.

+ Đúng 15 giờ 00 chiều ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý (Thứ Tư, 06/5/2020) rước Phật đản sanh, chính thức cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 - DL.2020.

+ Niệm Phật đường Sơn Nguyên sẽ tổ chức trực tuyến Online lễ kính mừng Phật đản kết nối với cộng đồng Phật tử và bà con nhân dân.
 
Tại các Vức và Tư gia Đạo hữu Phật tử:

+ Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ và của Giáo hội các cấp trong việc giãn cách xã hội tránh dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

+ Mỗi gia đình tôn trí trang nghiêm kính mừng Phật đản tại tư gia. Không tập trung nhiều gia đình, không tổ chức đông người.

+ Kết nối trực tuyến Online với Ban Trị sự, các Niệm Phật đường để bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật và cầu nguyện bình an.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM PHẬT ĐẢN:

Nội dung:

+ Thông điệp Phật đản PL. 2564 của Đức Pháp chủ GHPGVN;

+ Diễn văn Phật đản PL. 2564 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;

+ Ý nghĩa Phật đản PL.2564 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN;

+ Các biểu ngữ được treo trong ngày Đại lễ Phật đản:

- Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020

- Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội

- Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật

Chương trình:

+ Cử 03 hồi chuông trống Bát nhã;

+ Niêm hương cúng dường;

+ Đạo tràng nhập từ bi quán;

+ Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2564 của Đức Pháp chủ GHPGVN;

+ Diễn văn Phật đản PL.2564 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;

+ Ý nghĩa Phật đản PL.2564 của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN;

+ Thư chúc mừng Phật đản của chính quyền các cấp (nếu có);

+ Tụng Nghi thức khánh đản;

+ Hồi hướng.

Giáo hội yêu cầu chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự, các Ban Chuyên môn, các Ban Hộ tự Niệm Phật đường, Ban Điều hành các Vức phổ biến rộng rãi Thông báo này đến đồng bào Phật tử thực hiện để Đại lễ Phật đản năm nay được viên mãn.

Kính chúc Quý vị vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
 
 
 

Tác giả bài viết: Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới