Môn phái Tổ đình Tường Vân tụng kinh Di Giáo và nhiễu Bảo tháp HT. Thích Chơn Thiện

Vào lúc 19 giờ 00 ngày 19/11 (07.10 Quý Mão), chư Tôn đức Môn phái Tường Vân và quý Đạo hữu Phật tử các giới đã trang nghiêm tụng kinh Di Giáo và hữu nhiễu Bảo tháp nhân huý nhật lần thứ 7 cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Chơn Thiện.

 
Chư Tôn đức Giáo phẩm trong Môn phái Tổ đình Tường Vân và đông đảo Đạo hữu Phật tử các giới đã tụng đọc kinh Di Giáo, đọc lại lời giáo huấn của Đức Từ Phụ trước lúc nhập Niết bàn được tóm tắt trong kinh Di Giáo là những lời dạy cuối cùng đầy ý nghĩa sâu sắc và thực tế.Trưởng lão Hoà thượng Thích Chơn Hương niêm hương bạch Phật


Việc đọc bản kinh này giúp cho hàng đệ tử Phật không chỉ học hạnh từ bi vô ngã từ đức Phật, mà còn cần phải biết tinh tấn thực tập, nuôi dưỡng ý chí xuất gia trên con đường tu học của tự thân mỗi người.Chư Tôn đức Môn phái Tường Vân tụng kinh Di Giáo
Sau thời tụng kinh Di giáo, chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Đạo hữu đảnh lễ và trang nghiêm hữu nhiễu Bảo tháp cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Chơn Thiện, để tri ân công hạnh sâu dày của một bậc tòng lâm chốn rừng thiền và trong sự nghiệp đào tạo Tăng tài cho Phật giáo Việt Nam.
 

 
Lễ húy nhật lần thứ 7 cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Chơn Thiện sẽ được trang nghiêm cử hành vào lúc 09h30 ngày 20 tháng 11 năm 2023 (08.10 Quý Mão) tại Tổ đình Tường Vân, Thành phố Huế. Hữu nhiễu Bảo tháp 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới