Đau khổ không vì thiếu thốn mà vì mong ước quá nhiều

Đau khổ không vì thiếu thốn mà vì mong ước quá nhiều

Khi ta tham muốn không được như ý thì sinh ra oán giận, thù hằn, rồi phiền não, trách móc đủ thứ, dẫn đến không làm chủ bản thân, nên hành động xấu ác, mắng chửi, đánh đập, tìm cách mưu hại người làm trái ý mình, cuối cùng mang họa vào thân.

Đăng lúc: 23-09-2020 06:50:43 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Sống theo lời Phật: Mạng sống vô thường

Sống theo lời Phật: Mạng sống vô thường

Mỗi ngày trôi qua nhanh thì cuộc sống của chúng ta giảm dần, ví như cá bị mắc cạn ở trong ao, nên chẳng có vui gì trong sự biến đổi của vô thường thế thái.

Đăng lúc: 19-09-2020 07:58:42 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy pháp 'trừ sầu lo'

Phật dạy pháp 'trừ sầu lo'

Để an vui, người con Phật hằng quán sát vô thường là đặc tính của thế gian. Trong vũ trụ này, chỉ có sự vô thường mới thực sự thường hằng. Nói cách khác là không hề có sự vĩnh cửu, thường hằng. Đây là tuệ giác lớn mà chúng sinh cần có để vượt ra khỏi khổ.

Đăng lúc: 10-09-2020 03:53:06 PM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Kính thuận với cha mẹ

Kính thuận với cha mẹ

Kính thuận với cha mẹ là một trong những phẩm chất đạo đức căn bản của người con Phật.

Đăng lúc: 08-09-2020 12:04:05 PM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Phật dạy: Biết đủ thường vui

Lời Phật dạy: Biết đủ thường vui

Nếu chúng ta tự biết đủ thì tự khắc sẽ tạm đủ, còn nếu ai chưa biết đủ thì cứ mải miết đi tìm. Đối với nhu cầu và khát vọng của con người thì cuộc sống này dường như chẳng bao giờ có sự bão hòa, đầy đủ. Thiếu, chưa đủ, cần phải tìm kiếm thêm... là đặc điểm cố hữu của con người.

Đăng lúc: 29-08-2020 06:29:26 AM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Cúng dường cha mẹ

Cúng dường cha mẹ

Là Phật tử, chúng ta đều tin hiểu lời Phật mà thực hành hiếu đạo trong đời sống hàng ngày. Cha mẹ, hai đấng sanh thành có một địa vị quan trọng trong tâm thức của người con Phật, ngang bằng với Phật và các vị Đại Bồ-tát, nên “gặp thời không có Phật, khéo phụng thờ cha mẹ tức là phụng thờ Phật vậy”(Kinh Đại tập).

Đăng lúc: 23-08-2020 07:17:52 AM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy mạng người sống trong hơi thở

Phật dạy mạng người sống trong hơi thở

Một hôm, Phật hỏi các vị Tỳ kheo: “mạng người sống trong bao lâu”? Một thầy trả lời: “mạng người sống chừng 80 năm”. Phật hỏi vị khác, thầy đó trả lời:” mạng người sống trong bữa ăn”.

Đăng lúc: 20-08-2020 06:35:18 AM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy tu trong lúc uống, ăn

Phật dạy tu trong lúc uống, ăn

Ngày hôm nay trên đà phát triển ngày càng cao của nhân loại giúp cho con người hưởng thụ tiện nghi vật chất, nhưng ngược lại làm ô nhiễm môi trường, thức ăn uống bị nhiễm độc nặng nề. Các bệnh viện quá tải vì người bệnh quá nhiều, nguyên nhân chính là không biết điều hòa trong ăn uống.

Đăng lúc: 20-08-2020 06:23:36 AM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Bốn hạng người đáng thân cận

Bốn hạng người đáng thân cận

Một trong những dấu hiệu để xét đoán về nhân cách của ai đó là nhìn xem họ thân thiết với những hạng người nào. Bởi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi trong mù sương lâu dần sẽ thấm ướt. Vì thế mỗi người cần biết chọn bạn mà chơi.

Đăng lúc: 16-08-2020 06:53:00 PM | Đã xem: 157 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy lợi ích cho và nhận

Phật dạy lợi ích cho và nhận

Bố thí và cúng dường hay giúp đỡ sẻ chia là hạnh nguyện cao cả của các vị Bồ-tát, người Phật tử chân chính noi theo gương hạnh người xưa mà tùy theo khả năng phát tâm hộ trì Tam bảo và làm từ thiện xã hội.

Đăng lúc: 08-08-2020 04:44:32 PM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Tin lời Phật dạy giúp ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng chánh tín nhân quả

Tin lời Phật dạy giúp ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng chánh tín nhân quả

Ta tin những lời dạy vàng ngọc của Phật, tức là ta thực hành lý nhân quả-luân hồi-nhân duyên để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày. Muốn được quả tốt thì ta phải tạo nhân tốt và những duyên phụ thuộc cũng phải tốt mới được.

Đăng lúc: 01-08-2020 06:27:00 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Lời Phật dạy xưa và nay

Lời Phật dạy xưa và nay

Theo tuệ giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập như nhau cùng giữ giới đức và có trí tuệ hiểu biết ngang nhau, nhưng về hạnh bố thí giúp đỡ sẻ chia có sự chênh lệch, người bố thí nhiều hơn sẽ được phước báo tối thắng.

Đăng lúc: 29-07-2020 05:11:52 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Quan điểm của Đức Phật về vấn đề giới tính

Quan điểm của Đức Phật về vấn đề giới tính

Phật giáo chủ trương thiết lập đời sống hạnh phúc gia đình trên nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng về vấn đề giới tính, không có thái độ phân biệt đối xử nam trọng nữ khinh, hoàn toàn không bị câu thúc bởi lễ giáo phong kiến. Đạo Phật là bình đẳng, không có phân biệt kỳ thị nam và nữ.

Đăng lúc: 29-07-2020 05:05:45 PM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Ba căn lành chẳng thể cùng tận

Ba căn lành chẳng thể cùng tận

Người đệ tử Phật đều tin hiểu Tam bảo là ruộng phước tốt lành ở thế gian. Gieo trồng công đức, phước báo với Tam bảo là pháp tu phổ biến, là căn lành cho tất cả những người con Phật.

Đăng lúc: 11-07-2020 08:28:08 PM | Đã xem: 128 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đức Phật dạy thế nào là người đàn ông lý tưởng?

Đức Phật dạy thế nào là người đàn ông lý tưởng?

Một người đàn ông lý tưởng, khả ý đối với phụ nữ, theo tuệ giác của Thế Tôn phải hội đủ năm tiêu chuẩn, đó là: Có nhan sắc, có tài sản, có giới hạnh, không biếng nhác và có khả năng sinh con

Đăng lúc: 11-07-2020 08:23:00 PM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Tu như cứu lửa cháy dầu

Tu như cứu lửa cháy dầu

Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết được mùi vị của nước như thế nào. Có thực hành mới chuyển hóa được phiền não khổ đau.

Đăng lúc: 08-07-2020 02:31:21 PM | Đã xem: 130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy: Tu tập bảy pháp này khiến ma không phá hoại

Phật dạy: Tu tập bảy pháp này khiến ma không phá hoại

Được xuất gia là điều khó, nhưng gia nhập hội chúng xuất gia rồi, từng bước tiến tu để đi đến thành tựu giải thoát lại càng khó hơn.

Đăng lúc: 27-06-2020 08:01:13 PM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Không nên vội tin cũng không nên bài bác

Không nên vội tin cũng không nên bài bác

Những người học Phật đều biết rằng, thời Thế Tôn tại thế, giáo pháp được Ngài thuyết giảng, các đệ tử nghe rồi ghi nhớ, học thuộc và thường xuyên tụng đọc trao truyền cho người đi sau.

Đăng lúc: 01-06-2020 07:35:36 AM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Phật dạy về những điều khó

Lời Phật dạy về những điều khó

Đứng trước hoàn cảnh bị người khác nhục mạ như vậy, người ta thường hay oán giận thù hằn, đôi lúc phản kháng trở lại bằng cách trả đũa quyết liệt với những ngôn từ không văn hóa tí nào hay nặng hơn là đánh đập hoặc giết hại.

Đăng lúc: 26-05-2020 07:34:22 AM | Đã xem: 234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đức Phật an nhiên tự tại giữa cuộc đời

Đức Phật an nhiên tự tại giữa cuộc đời

Đức Phật của chúng ta đã làm cho lũ chúng ma một phen kinh hồn, khiếp đảm bởi cây cung Thiền định và lưỡi kiếm trí tuệ nên Ngài đã vượt qua cạm bẫy của ma và tuyên bố “Ta đã chứng được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”.

Đăng lúc: 22-05-2020 02:15:50 PM | Đã xem: 313 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 56
  • Khách viếng thăm: 53
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 6416
  • Tháng hiện tại: 729124
  • Tổng lượt truy cập: 38644303

Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012