Cái gì cao hơn trời, nặng hơn đất?

Cái gì cao hơn trời, nặng hơn đất?

Người xưa thường lấy những sự vật xung quanh đời sống con người để so sánh, đối chiếu, ước lượng với một điều gì đó.

Đăng lúc: 07-01-2021 07:59:47 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Phật dạy: 'Nghe" là một pháp tu thù thắng

Lời Phật dạy: 'Nghe" là một pháp tu thù thắng

Người Phật tử tại gia khi đã quy hướng Tam bảo, phát nguyện sống đời thánh thiện dù mất sinh mạng, nhưng không mất mục đích lý tưởng, giác ngộ giải thoát và cứu độ chúng sinh.

Đăng lúc: 25-12-2020 12:51:00 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy: Không làm ác thì việc gì phải sợ

Phật dạy: Không làm ác thì việc gì phải sợ

Muốn không sợ hãi, cần phải thấy rõ “Các pháp ác, bất thiện thì tự hại mình, nếu không có điều này thì không có nhiễu loạn, không có sầu lo”. Nên muốn bình an thực sự thì hãy quay về điều phục và chuyển hóa tham sân si nơi chính mình.

Đăng lúc: 18-12-2020 02:21:38 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Phật dạy: Hãy nhớ tinh tấn, chớ có lười biếng

Lời Phật dạy: Hãy nhớ tinh tấn, chớ có lười biếng

Tinh tấn là sự nỗ lực, siêng năng chuyên cần, cố gắng hết sức để tu học bằng tất cả nghị lực bản thân; một chi phần quan trọng của Bát chánh đạo.

Đăng lúc: 04-12-2020 08:40:43 AM | Đã xem: 122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Đức Phật dạy cho thế giới hiện đại

Lời Đức Phật dạy cho thế giới hiện đại

Đức Phật báo trước cho loài người rằng các hành vi độc ác nhất định sẽ đem lại cho cá nhân tác động đau đớn và sầu khổ; các hành vi thuần thiện sẽ đem lại sức khỏe và do đó đem lại hạnh phúc và an tịnh.

Đăng lúc: 04-12-2020 08:36:20 AM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Phật dạy cho người nóng tính

Lời Phật dạy cho người nóng tính

Kinh Hoa Nghiêm có nói: “Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai”, là “Một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra”. Vì vậy, là người đệ tử Phật đặc biệt là những người nóng tính, quý vị nên hiểu và thực hành những giáo lý của Đức Phật để chuyển hóa bản tính.

Đăng lúc: 04-12-2020 08:31:47 AM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Bốn nhân duyên tạo xứng đôi vợ chồng

Bốn nhân duyên tạo xứng đôi vợ chồng

Theo lời Phật dạy, nhân duyên vợ chồng, theo lời Phật dạy là do duyên nghiệp từ kiếp trước mà thành, nếu họ muốn gặp nhau từ đời này đến đời sau, yêu thương và hạnh phúc, cả hai người phải đồng tín, đồng giới, đồng thí và đồng trí tuệ, như vậy sẽ gặp nhau nữa.

Đăng lúc: 04-12-2020 08:24:48 AM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy sắc đẹp làm con người mê muội

Phật dạy sắc đẹp làm con người mê muội

Sắc là các màu sắc, hình dáng mà mắt tiếp xúc nhìn thấy mọi hình ảnh sự vật rồi sinh tâm phân biệt đẹp xấu, từ đó muốn chiếm hữu, nhất là lòng ham muốn về nam sắc, nữ sắc là đầu mối dẫn chúng sinh luân hồi trong sinh tử trong vô số kiếp.

Đăng lúc: 28-10-2020 02:29:49 PM | Đã xem: 164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Công đức chép Kinh không thể nghĩ bàn

Công đức chép Kinh không thể nghĩ bàn

Trong các việc làm phước thiện thì biên chép và ấn tống kinh điển luôn được khuyến khích và ca ngợi, vì lợi lạc của nó đối với người làm phước thật nhiệm mầu, không thể nghĩ bàn.

Đăng lúc: 27-10-2020 11:54:17 PM | Đã xem: 140 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Phật dạy cách đối mặt với kẻ tiểu nhân

Lời Phật dạy cách đối mặt với kẻ tiểu nhân

Hãy tha thứ cho người làm tổn thương bạn, bởi đó cũng là một cách bảo vệ và buông tha cho chính bản thân mình. Học cách buông bỏ, không dằn vặt chính mình, có như vậy, cuộc đời mới có thể cát tường.

Đăng lúc: 08-10-2020 03:39:47 AM | Đã xem: 176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Phật dạy về việc sử dụng tiền bạc đúng pháp

Lời Phật dạy về việc sử dụng tiền bạc đúng pháp

Tiền bạc nói cho cùng cũng chỉ là phương tiện. Nếu tiêu xài phung phí vô bổ, không dùng đồng tiền có được để làm lợi ích cho đời sống cá nhân và cộng đồng thì tiền bạc ấy xem ra cũng chẳng có mấy giá trị, vì không biết thọ dụng chơn chánh.

Đăng lúc: 02-10-2020 03:19:57 PM | Đã xem: 125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đau khổ không vì thiếu thốn mà vì mong ước quá nhiều

Đau khổ không vì thiếu thốn mà vì mong ước quá nhiều

Khi ta tham muốn không được như ý thì sinh ra oán giận, thù hằn, rồi phiền não, trách móc đủ thứ, dẫn đến không làm chủ bản thân, nên hành động xấu ác, mắng chửi, đánh đập, tìm cách mưu hại người làm trái ý mình, cuối cùng mang họa vào thân.

Đăng lúc: 23-09-2020 01:50:43 PM | Đã xem: 149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Sống theo lời Phật: Mạng sống vô thường

Sống theo lời Phật: Mạng sống vô thường

Mỗi ngày trôi qua nhanh thì cuộc sống của chúng ta giảm dần, ví như cá bị mắc cạn ở trong ao, nên chẳng có vui gì trong sự biến đổi của vô thường thế thái.

Đăng lúc: 19-09-2020 02:58:42 AM | Đã xem: 208 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy pháp 'trừ sầu lo'

Phật dạy pháp 'trừ sầu lo'

Để an vui, người con Phật hằng quán sát vô thường là đặc tính của thế gian. Trong vũ trụ này, chỉ có sự vô thường mới thực sự thường hằng. Nói cách khác là không hề có sự vĩnh cửu, thường hằng. Đây là tuệ giác lớn mà chúng sinh cần có để vượt ra khỏi khổ.

Đăng lúc: 10-09-2020 10:53:06 AM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Kính thuận với cha mẹ

Kính thuận với cha mẹ

Kính thuận với cha mẹ là một trong những phẩm chất đạo đức căn bản của người con Phật.

Đăng lúc: 08-09-2020 07:04:05 AM | Đã xem: 172 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Phật dạy: Biết đủ thường vui

Lời Phật dạy: Biết đủ thường vui

Nếu chúng ta tự biết đủ thì tự khắc sẽ tạm đủ, còn nếu ai chưa biết đủ thì cứ mải miết đi tìm. Đối với nhu cầu và khát vọng của con người thì cuộc sống này dường như chẳng bao giờ có sự bão hòa, đầy đủ. Thiếu, chưa đủ, cần phải tìm kiếm thêm... là đặc điểm cố hữu của con người.

Đăng lúc: 29-08-2020 01:29:26 AM | Đã xem: 211 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Cúng dường cha mẹ

Cúng dường cha mẹ

Là Phật tử, chúng ta đều tin hiểu lời Phật mà thực hành hiếu đạo trong đời sống hàng ngày. Cha mẹ, hai đấng sanh thành có một địa vị quan trọng trong tâm thức của người con Phật, ngang bằng với Phật và các vị Đại Bồ-tát, nên “gặp thời không có Phật, khéo phụng thờ cha mẹ tức là phụng thờ Phật vậy”(Kinh Đại tập).

Đăng lúc: 23-08-2020 02:17:52 AM | Đã xem: 377 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy mạng người sống trong hơi thở

Phật dạy mạng người sống trong hơi thở

Một hôm, Phật hỏi các vị Tỳ kheo: “mạng người sống trong bao lâu”? Một thầy trả lời: “mạng người sống chừng 80 năm”. Phật hỏi vị khác, thầy đó trả lời:” mạng người sống trong bữa ăn”.

Đăng lúc: 20-08-2020 01:35:18 AM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy tu trong lúc uống, ăn

Phật dạy tu trong lúc uống, ăn

Ngày hôm nay trên đà phát triển ngày càng cao của nhân loại giúp cho con người hưởng thụ tiện nghi vật chất, nhưng ngược lại làm ô nhiễm môi trường, thức ăn uống bị nhiễm độc nặng nề. Các bệnh viện quá tải vì người bệnh quá nhiều, nguyên nhân chính là không biết điều hòa trong ăn uống.

Đăng lúc: 20-08-2020 01:23:36 AM | Đã xem: 191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Bốn hạng người đáng thân cận

Bốn hạng người đáng thân cận

Một trong những dấu hiệu để xét đoán về nhân cách của ai đó là nhìn xem họ thân thiết với những hạng người nào. Bởi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi trong mù sương lâu dần sẽ thấm ướt. Vì thế mỗi người cần biết chọn bạn mà chơi.

Đăng lúc: 16-08-2020 01:53:00 PM | Đã xem: 295 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 78
  • Khách viếng thăm: 77
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 166
  • Tháng hiện tại: 308478
  • Tổng lượt truy cập: 41649748

Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012