Sám hối như thế nào là đúng?

Sám hối như thế nào là đúng?

Đức Phật dạy “Trên đời có hai hạng người đáng quý nhất, một là người không mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa”. Ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến chúng ta nhận được sự kính trọng của người khác.

Đăng lúc: 14-11-2019 04:01:07 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Phải biết quý tiếc phước báo của mình

Phải biết quý tiếc phước báo của mình

Thật thà mà nói, người đời nay hưởng thụ đều do phước báo còn lại của những đời trước. Trong đời này, họ chỉ hưởng phước, mà không tu phước. Đạo lý này, người đời nay không có ai tìm tòi, đến nỗi bạn có nói, người ta cũng không tin.

Đăng lúc: 06-11-2019 06:58:18 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Phương cách có được nụ cười Di-lặc

Phương cách có được nụ cười Di-lặc

Muốn hướng thượng chúng ta phải dẹp bỏ cái ta, tức là phải vô ngã. Có được như vậy, chúng ta mới khiêm cung, vị tha, sống vì lợi ích của mọi người. Quên thân mình, không nghĩ đến mình, chúng ta mới dám hy sinh, xả thân vì lợi ích của người khác.

Đăng lúc: 30-10-2019 07:06:19 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tu trong mọi hoàn cảnh

Tu trong mọi hoàn cảnh

Chúng ta là con người chưa có ai toàn hảo, cần phải biết tu để chận đứng những điều xấu dở xuất phát từ ba nghiệp của mình. Đồng thời chúng ta khéo nuôi dưỡng những hành động tốt đẹp từ thân miệng ý phát ra. Dừng ác nuôi thiện là điều không thể thiếu, nơi con người muốn vươn lên.

Đăng lúc: 27-10-2019 06:37:26 AM | Đã xem: 146 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Ngài A-Nan: Vị thị giả tận tụy của Đức Phật

Ngài A-Nan: Vị thị giả tận tụy của Đức Phật

Tôn giả A Nan (Ananda) là một trong mười vị đệ tử lớn của đức Phật, người được mệnh danh là rất uyên thâm trong nhiều lĩnh vực và có trí nhớ siêu phàm (đa văn đệ nhất).

Đăng lúc: 22-10-2019 07:25:14 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Từ bi là gì?

Từ bi là gì?

Trong Phật giáo, tâm từ bi được đánh giá là tâm lý tối thượng, hành động từ bi là hành động thiện tích cực nhất trong mọi hành động. Bản chất từ bi là vẽ đẹp, là niềm hạnh phúc cao thượng nhất. Từ bi là suối nguồn tươi mát, là nền tảng căn bản cho con đường tâm linh.

Đăng lúc: 22-10-2019 07:17:14 PM | Đã xem: 158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Ứng dụng lý nhân duyên để thấu triệt lời Phật dạy

Ứng dụng lý nhân duyên để thấu triệt lời Phật dạy

Khi hiểu được lý nhân duyên ta sẽ có bổn phận, trách nhiệm đóng góp, sẻ chia và nâng đỡ tha nhân, góp phần làm giảm bớt khổ đau cho nhân loại, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để mình và người được sống an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Đăng lúc: 22-10-2019 07:09:55 PM | Đã xem: 166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật pháp trường tồn

Phật pháp trường tồn

Với lòng tịnh tín bất động, con người đầu thành vâng giữ mạng mạch giáo pháp, dốc lòng phụng hành đạo lý mình chọn, con người nhờ vậy được chân lý, chánh pháp che chở, thành tựu ‘Phép Phật nhiệm màu – Để mau ra khỏi luân hồi’.

Đăng lúc: 19-10-2019 07:41:54 AM | Đã xem: 156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Tu tướng và tu tâm

Tu tướng và tu tâm

Trong cuộc đời này, nói rộng ra ở cõi Ta Bà này, từ Đông sang Tây, con người thường bị mê mờ hay mê luyến vào hình tướng bề ngoài và quên mất hay đồng hóa nó với thực tướng/bản chất/nội tâm ở bên trong. Nguyên do chỉ vì chúng sinh vọng chấp vào Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp mà sanh tâm mình (Kinh Viên Giác). Thí dụ:

Đăng lúc: 18-10-2019 07:09:27 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Tu mót

Tu mót

Ai cũng có công việc hết, nhưng rồi cũng có xen kẽ, lúc tâm trí mình được rảnh rang thì gắng giữ ba điều: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được vậy, phóng dật bớt dần lại, tương ưng với phần tinh tấn. Nếu trọn đời mình sống trong chánh pháp của đức Phật thì đường đạo mỗi ngày sẽ mỗi tăng tiến….”

Đăng lúc: 18-10-2019 06:35:15 PM | Đã xem: 167 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Lời vàng Phật chỉ về sự nguy hiểm của tâm sắc dục đối với đời người

Lời vàng Phật chỉ về sự nguy hiểm của tâm sắc dục đối với đời người

Khi con người đam mê thích thú trên sắc dục thì cũng giống như hai cục nam châm vậy, khi để gần nhau sẽ hút lấy nhau không bao giờ gỡ ra được. Vì do sự vô minh con người không nhận chân được sự thật của khổ đau, cho nên hằng cứ chạy theo cái vòng lẩn quẩn đó.

Đăng lúc: 17-10-2019 05:04:05 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Suy ngẫm lời Phật dạy

Suy ngẫm lời Phật dạy

Tất cả lời giảng dạy của đức Phật được gọi là “chánh pháp”. Chúng ta tu tập cốt yếu nương vào sự chỉ dẫn của ngài để sống chơn chánh. Sau đây là lời tiêu biểu của 7 vị Phật từ thời đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến đức Phật Thích Ca Mâu Ni được trích trong giới kinh.

Đăng lúc: 17-10-2019 04:56:10 PM | Đã xem: 172 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Chuyển hóa nỗi đau phản bội theo lời Phật dạy

Chuyển hóa nỗi đau phản bội theo lời Phật dạy

Khi chẳng may bị phản bội, mỗi Phật tử được ánh sáng tri thức Phật giáo soi sáng, dẫn đường phải luôn quán chiếu, thực hành để chuyển hóa nỗi đau thành niềm hoan hỷ, biến cái “không hẳn” thành cái “chắc hẳn” để có được cuộc sống hạnh phúc trong thời khắc hiện tại này. Nhớ rằng tình yêu là vô thường

Đăng lúc: 16-10-2019 06:04:19 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Hai sự cúng dường tối thượng

Hai sự cúng dường tối thượng

Trong muôn vàn sự cúng dường, có hai sự cúng dường rất đơn sơ, bình dị nhưng đã đi vào lịch sử và được chính đức Phật khẳng định là có nhiều phước báu nhất và đầy kỷ niệm nhất trong cuộc đời của Ngài. Đó là hai sự cúng dường của nàng Tu-xà-đa và người thợ rèn Thuần-đà (Cunda).

Đăng lúc: 15-10-2019 05:32:06 PM | Đã xem: 191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đạo lực của một bậc Giác Ngộ

Đạo lực của một bậc Giác Ngộ

Phong cách của một giáo chủ lớn như đức Phật, luôn toát hiện lòng từ ái và trí tuệ vô biên; mọi hành trạng luôn thích hợp hài hòa với cuộc sống. Nguồn Tâm linh diệu vợi đó đã cảm hóa bao nghịch cảnh chướng duyên, từ Đề Bà Đạt Đa đến Vô Não.

Đăng lúc: 15-10-2019 08:53:25 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
7 thứ tài sản của bậc Thánh

7 thứ tài sản của bậc Thánh

Nhân Phật về Thành Ca Tỳ La Vệ giáo hóa, công chúa Da Du Đà La bảo con mình đến xin Phật chia gia tài, Phật nói ta không còn nắm giữ tài sản thế gian, chỉ có tài sản của bậc Thánh. La Hầu La nghe Phật nói liền chấp nhận và sau đó phát tâm xuất gia tu theo Phật.

Đăng lúc: 10-10-2019 07:35:57 AM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Phật dạy với người cư sĩ

Lời Phật dạy với người cư sĩ

Người Phật tử phải luôn vận dụng trí tuệ trong mọi lúc mọi nơ, lấy tinh thần lục hòa của nhà Phật để cùng nhắc nhở nhau tu tập, giữ gìn giới luật, sống hòa nhã với nhau, chia sẻ sự quan tâm, sự hiểu biết với nhau và coi những điều ấy như là tư trang trong cuộc sống.

Đăng lúc: 05-10-2019 05:21:01 PM | Đã xem: 158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Mười điều tâm niệm của người xuất gia

Mười điều tâm niệm của người xuất gia

Trong kinh Tăng Chi Bộ, có một bài kinh ngắn nói về mười pháp mà Đức Phật khuyên người xuất gia cần phải luôn luôn quán sát để tự sách tấn mình trên bước đường tu học đạo lý giải thoát. Đây là bài kinh quan trọng đối với hàng xuất gia.

Đăng lúc: 02-10-2019 05:57:33 PM | Đã xem: 293 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Phá kiến

Phá kiến

Phá kiến là một thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ cho việc có quan điểm, giải thích, hướng dẫn sai lạc ý nghĩa chân chính của Phật pháp. Người phá kiến có thể do thiếu hiểu biết, nhưng cũng có thể do cố tình vì động cơ lợi ích cá nhân. Bài viết này tôi xin bàn đến phá kiến trong vấn đề ăn chay và ăn mặn.

Đăng lúc: 01-10-2019 02:17:09 PM | Đã xem: 181 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Phật dạy ân nghĩa là gốc của con người

Phật dạy ân nghĩa là gốc của con người

Ân nghĩa là một truyền thống luân lý đạo đức được truyền từ ngàn xưa đến nay. Bất cứ dân tộc nào, đất nước nào cũng đều lấy ân nghĩa làm trọng yếu. Nhớ ơn và đền đáp công ơn đó là một quy luật đạo đức và cũng là hạnh nguyện lớn nhất của người con Phật.

Đăng lúc: 30-09-2019 07:23:09 PM | Đã xem: 296 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
1 2 3 ... 65 66 67  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 39
  • Khách viếng thăm: 34
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 11084
  • Tháng hiện tại: 296224
  • Tổng lượt truy cập: 32280751


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012