Lựa lời mà nói

Lựa lời mà nói

Trong đời sống hàng ngày, lời nói đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó là cầu nối giữa con người và con người, giúp con người gần gũi và thương quý lẫn nhau, có khả năng lấp dần các khoảng cách giữa xa lạ và thân quen, giữa ngộ nhận và hiểu biết, giữa đối đầu và cảm thông, giữa khổ đau và hạnh phúc.

Đăng lúc: 16-07-2018 05:33:59 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đạo cao một thước, ma cao một trượng

Đạo cao một thước, ma cao một trượng

Thế gian này là cõi dục giới trong ba cõi là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Và cõi dục thì lấy sự tham, sân, si làm nhân tố cấu thành thế giới trần lao này.

Đăng lúc: 16-07-2018 03:57:17 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Biết thương mình

Biết thương mình

Trong Kinh tạng Nikàya thuộc văn hệ Pàli, có một thuật ngữ dùng để chỉ cho một người thể hiện một cách thái sáng suốt, chân thành và từ ái đối với chính mình cũng như đối với người khác gọi là “yêu mến tự ngã” (attakàmeti) (1).

Đăng lúc: 15-07-2018 08:19:43 PM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Nghệ sĩ xuất gia

Nghệ sĩ xuất gia

Có một vũ kịch sư tên là Talaputa đến tham vấn Đức Thế Tôn về sanh thú tương lai liên quan đến nghề nghiệp của mình, thưa rằng các vị Đạo sư, Tổ sư thuở xưa có truyền dạy: “Ai là nhà vũ kịch, trên sân khấu giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay cười (pahàsadeva)”.

Đăng lúc: 11-07-2018 06:22:48 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Đức Phật nhấn mạnh hai điểm, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy y tựa chính mình, không y tựa một ai khác. Hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, hãy lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì khác.

Đăng lúc: 11-07-2018 06:52:55 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Học phật là để sống hạnh phúc an lạc

Học phật là để sống hạnh phúc an lạc

Trong bài viết “Học để sống và hiểu bản thân” của Giáo sư Nguyễn Hữu Đức đăng trên Tạp chí Văn hóa số 201, tác giả đã dựa vào bốn định nghĩa căn bản của UNESCO xoay quanh câu hỏi học để làm gì để xem xét về nghĩa lý sâu xa của việc học. Bốn định nghĩa đó là learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be.

Đăng lúc: 10-07-2018 08:42:24 PM | Đã xem: 77 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đạo làm trụ trì theo Thiền lâm bảo huấn

Đạo làm trụ trì theo Thiền lâm bảo huấn

Trụ trì là người ở tại một cơ sở Phật giáo (chùa, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất v.v...), đại diện cho Giáo hội nắm giữ trú xứ đó, có trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, lãnh đạo đồ chúng xuất gia và tại gia, phát huy đạo Phật và làm cho Phật pháp được thường trụ ở đời. Ý nghĩa trụ trì nằm trong câu “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”, nghĩa là ở nhà của đấng Pháp Vương (Phật), giữ gìn tạng Pháp của Phật, hay “An trụ ư thế nhi bảo trì Pháp giả”, ở yên nơi đời mà gìn giữ Phật pháp.

Đăng lúc: 09-07-2018 03:01:00 PM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Nghĩ về bài cúng Đại bàng

Nghĩ về bài cúng Đại bàng

Cúng Đại bàng là một nghi thức trong lễ Quá đường mỗi buổi trưa ở các tự viện theo truyền thống Phật giáo Bắc tông. Ngoài những ý nghĩa truyền thống mang tính chất tâm linh siêu hình, nghi thức đó còn mang ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.

Đăng lúc: 22-06-2018 02:04:44 PM | Đã xem: 189 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Phật dạy về pháp lãnh đạo

Phật dạy về pháp lãnh đạo

Đức Phật không phải là một nhà chính trị, Ngài không chủ trương kinh bang tế thế, thiết lập quy chế nhà nước, xây dựng hệ thống pháp luật. Đức Phật là Đấng Đạo sư, một nhà đạo đức, tâm linh đồng thời là một nhà giáo dục, Ngài mở rộng phạm vi đóng góp cho tất cả chúng sinh chứ không giới hạn ở một quốc gia, dân tộc nào.

Đăng lúc: 07-06-2018 02:41:00 PM | Đã xem: 524 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Ý nghĩa an cư kiết hạ

Ý nghĩa an cư kiết hạ

Trong đạo mỗi năm đều có ba tháng an cư dành cho Tăng Ni, kể từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy. Lý ra ngày an cư tôi có mặt để làm lễ cho quý vị, nhưng vì tôi không có mặt ngay ngày đó, nên hôm nay Trụ trì Thường Chiếu cũng như tất cả Tăng Ni thỉnh tôi nhắc nhở việc tu hành cho quý vị nhân mùa an cư này.

Đăng lúc: 02-06-2018 09:16:21 AM | Đã xem: 154 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
An cư – Quay về tìm lại bản tâm

An cư – Quay về tìm lại bản tâm

An cư có nghĩa đơn giản là ở yên một chỗ, tu tập và hành trì theo một thời khóa ấn định. Ở yên một chỗ là để thân được yên mà tâm cũng phải yên.

Đăng lúc: 02-06-2018 09:00:00 AM | Đã xem: 750 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Cộng nghiệp cùng hội cùng thuyền

Cộng nghiệp cùng hội cùng thuyền

Quan sát bản thân và cuộc sống, chúng ta thấy rất rõ những người có tâm tính và sở thích giống nhau thường tìm kiếm để tụ hội với nhau. Sự phong phú và đa dạng của những câu lạc bộ, hội, nhóm chuyên về tôn giáo, tư tưởng, thi ca, nghệ thuật, âm nhạc, ăn uống, giải trí v.v… đã phản ánh chính xác điều này.

Đăng lúc: 12-05-2018 12:57:24 PM | Đã xem: 197 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Giới đàn truyền giới - hoạt động quyết định sự sống còn Tăng-già

Giới đàn truyền giới - hoạt động quyết định sự sống còn Tăng-già

Giáo hội Phật giáo Việt Nam với 37 năm kể từ khi thành lập (1981), đã có phát triển trên nhiều phương diện, tôn trọng nguyên tắc “hoạt động theo đúng Giáo pháp, Giáo luật Phật chế” như Hiến chương khẳng định.

Đăng lúc: 08-05-2018 11:36:32 AM | Đã xem: 138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Bài kệ Tắm Phật

Bài kệ Tắm Phật

"Con nay tắm gội đức Như Lai/ Trí sạch trang nghiêm, phước hiển bày/ Nguyện các chúng sinh đời năm trược/ Chứng pháp thân Phật, sạch trần ai."

Đăng lúc: 03-05-2018 11:40:21 AM | Đã xem: 323 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Tu cái gì?

Tu cái gì?

Khi được hỏi: Anh tu cái gì? Đa số thường trả lời: "Tôi tu Thiền hoặc tu Tịnh độ". Theo nghĩa đen, tu có nghĩa là sửa, như thế thì tu Thiền là sửa Thiền, tu Tịnh độ là sửa Tịnh độ. Nhưng Thiền và Tịnh độ đâu có gì cần phải sửa vì đó là những pháp môn của Phật để lại.

Đăng lúc: 02-05-2018 04:05:00 PM | Đã xem: 186 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Nương tựa pháp - Nương tựa chính mình

Nương tựa pháp - Nương tựa chính mình

Đọc lịch sử Đức Phật và Thánh chúng, ai cũng xót xa khi đến đoạn Thế Tôn sắp nhập diệt. Không phải phàm phu chúng ta dễ bi thương, xúc cảm mà ngay cả các bậc Thánh Đại đệ tử cũng chạnh lòng, một số vị đã xin phép Thế Tôn được nhập Niết-bàn trước.

Đăng lúc: 27-04-2018 11:38:17 AM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Những điều cần biết khi thăm người bệnh

Những điều cần biết khi thăm người bệnh

Kinh Phạm võng nói: “Nhược Phật tử kiến nhất thiết tật bệnh nhân, thường ứng cúng dường, như Phật vô dị. Bát phước điền trung, khán bệnh phước điền, đệ nhất phước điền”.

Đăng lúc: 26-04-2018 04:54:10 PM | Đã xem: 206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Trịnh Công Sơn dưới cái nhìn Thiền quán

Trịnh Công Sơn dưới cái nhìn Thiền quán

Thầy Nhất Hạnh cho biết Trịnh Công Sơn đã từng quy y tại chùa Phổ Quang (Huế) với pháp danh là Nguyên Thọ (nghĩa là trao truyền các suối nguồn yêu thương). Thầy cho biết, cả cuộc đời Trịnh Công Sơn đã thực hiện trọn vẹn ý nghĩa pháp danh mà anh đã thọ.

Đăng lúc: 26-04-2018 02:34:51 PM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Suy nghiệm lời Phật: Nói dễ, làm khó

Suy nghiệm lời Phật: Nói dễ, làm khó

Thường thì nói ra bất cứ điều gì cũng dễ hơn làm. Nhất là trên bước đường chế ngự, chuyển hóa và làm chủ tâm thì lại càng khó hơn. Cho nên việc ‘nói thánh’ thường rất dễ xảy ra với hết thảy mọi người. Các bậc cổ đức đã khái quát việc này bằng câu ‘Việc làm và lời nói tương ưng mới xứng đáng là bậc thầy’ (Hạnh giải tương ưng viết tổ).

Đăng lúc: 22-04-2018 06:04:58 PM | Đã xem: 234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phẩm hạnh đạo đức: Nền tảng của hạnh phúc

Phẩm hạnh đạo đức: Nền tảng của hạnh phúc

Mallikà là một trong số các nữ đệ tử tại gia ưu tú của Đức Phật. Do nghiệp duyên quá khứ, bà sinh ra làm con gái một gia đình thứ dân chuyên nghề làm vòng hoa nhưng rất thông minh, có nhan sắc tuyệt đẹp và có đức hạnh thanh cao đến độ vua Pasenadi quyết định thành hôn và lập bà làm hoàng hậu xứ Kosala.

Đăng lúc: 14-04-2018 09:01:19 AM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
1 2 3 ... 59 60 61  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 65
  • Khách viếng thăm: 64
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 7935
  • Tháng hiện tại: 282005
  • Tổng lượt truy cập: 23882180


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012