Phật dạy lợi ích cho và nhận

Phật dạy lợi ích cho và nhận

Bố thí và cúng dường hay giúp đỡ sẻ chia là hạnh nguyện cao cả của các vị Bồ-tát, người Phật tử chân chính noi theo gương hạnh người xưa mà tùy theo khả năng phát tâm hộ trì Tam bảo và làm từ thiện xã hội.

Đăng lúc: 08-08-2020 11:44:32 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Hướng dẫn tuổi trẻ đến với Phật pháp

Hướng dẫn tuổi trẻ đến với Phật pháp

“Trẻ ở nhà, già đến chùa” là câu nói cửa miệng của nhiều người. Chính vì thế, nhiều người đã lầm tưởng việc đi chùa chỉ dành cho những người lớn tuổi, trẻ nhỏ biết gì mà đi chùa. Mới nghe qua cũng có lý, nhưng xét kỹ lại thì không hợp lý chút nào.

Đăng lúc: 07-08-2020 03:52:28 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Bất biến và tùy duyên

Bất biến và tùy duyên

Đức Phật dạy chúng ta tu hành phải có hạnh tùy duyên, nhưng giữ phần bất biến bên trong mới quan trọng. Vì mất phần bất biến, là mất lập trường của đệ tử Phật, chúng ta cũng khổ đau giống y như chúng sanh.

Đăng lúc: 29-07-2020 04:39:45 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Nhân quả là chân lý sống

Nhân quả là chân lý sống

Nhân quả là chân lý sống, không thể thiếu trong gia đình và xã hội, nơi nào không tin nhân quả sẽ sống trong loạn lạc, phi đạo đức. Người không tin vào nhân quả thường có thái độ yếu đuối thấp hèn, luôn sống trong lo lắng, sợ hãi, bất an.

Đăng lúc: 15-07-2020 09:29:28 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Ba căn lành chẳng thể cùng tận

Ba căn lành chẳng thể cùng tận

Người đệ tử Phật đều tin hiểu Tam bảo là ruộng phước tốt lành ở thế gian. Gieo trồng công đức, phước báo với Tam bảo là pháp tu phổ biến, là căn lành cho tất cả những người con Phật.

Đăng lúc: 11-07-2020 03:28:08 PM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đức Phật dạy thế nào là người đàn ông lý tưởng?

Đức Phật dạy thế nào là người đàn ông lý tưởng?

Một người đàn ông lý tưởng, khả ý đối với phụ nữ, theo tuệ giác của Thế Tôn phải hội đủ năm tiêu chuẩn, đó là: Có nhan sắc, có tài sản, có giới hạnh, không biếng nhác và có khả năng sinh con

Đăng lúc: 11-07-2020 03:23:00 PM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Tu như cứu lửa cháy dầu

Tu như cứu lửa cháy dầu

Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết được mùi vị của nước như thế nào. Có thực hành mới chuyển hóa được phiền não khổ đau.

Đăng lúc: 08-07-2020 09:31:21 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy: Tu tập bảy pháp này khiến ma không phá hoại

Phật dạy: Tu tập bảy pháp này khiến ma không phá hoại

Được xuất gia là điều khó, nhưng gia nhập hội chúng xuất gia rồi, từng bước tiến tu để đi đến thành tựu giải thoát lại càng khó hơn.

Đăng lúc: 27-06-2020 03:01:13 PM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Học hạnh không tranh chấp, tranh giành, tranh đấu, tranh cãi

Học hạnh không tranh chấp, tranh giành, tranh đấu, tranh cãi

Lục hòa là một trong những nội dung tu tập quan trọng trong giáo pháp của Thế Tôn. Thanh tịnh và hòa hợp là bản thể của Tăng-già đồng thời là cơ sở để tiến tu nhằm thành tựu giới, định, tuệ và tăng trưởng tín tâm cho tín đồ Phật tử.

Đăng lúc: 27-06-2020 02:41:32 PM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Đạo đức gia đình theo lời Phật dạy

Đạo đức gia đình theo lời Phật dạy

Đức Thế Tôn cũng thường quan tâm khuyến khích các môn đồ tại gia chú trọng đến việc rèn luyện nâng cao đạo đức gia đình. Ngài luôn đề cao và chỉ dạy phương cách để cảm thông và giữ tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình hơn là chú trọng đến các vấn đề khác như tiền bạc hay địa vị.

Đăng lúc: 26-06-2020 09:55:41 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Tu tướng và tu tâm

Tu tướng và tu tâm

Nhiều người chỉ lo việc tu tướng, chăm chú việc làm phước thiện, hay chỉ biết đến chùa làm công quả kiếm phước, không màng việc học hỏi giáo lý để tu tâm.

Đăng lúc: 16-06-2020 11:42:32 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Tu tướng còn gọi là tu phước

Tu tướng còn gọi là tu phước

Tu Tướng đối với người xuất gia, là phải tuân theo giới luật, giữ gìn oai nghi tế hạnh tức là giữ cái tướng của người tu trong mọi hoàn cảnh qua bốn động tác: đi, đứng, nằm, ngồi.

Đăng lúc: 16-06-2020 11:32:54 AM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Công năng của phước đức

Công năng của phước đức

Hẳn ai cũng biết câu: “Có tài mà cậy chi tài”, tài trí là cần thiết nhưng chưa đủ để đem đến thành công. Muốn thành công, ngoài tài trí cần phải có phước đức. Vì vậy, gieo trồng phước đức trong đời sống hàng ngày là một trong những nhân duyên quan trọng, góp phần đưa đến mọi thành công.

Đăng lúc: 12-06-2020 09:47:36 AM | Đã xem: 87 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Từ Tam đề - Ngũ quán trong nghi thức thọ trai của người xuất gia nghĩ về con đường giáo dục nhân cách cho người Phật tử tại gia

Từ Tam đề - Ngũ quán trong nghi thức thọ trai của người xuất gia nghĩ về con đường giáo dục nhân cách cho người Phật tử tại gia

Trong Trung Bộ kinh, Kinh Xà Dụ, Đức Phật nhấn mạnh: " Này các Tỷ Kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự Khổ và con đường diệt Khổ".

Đăng lúc: 12-06-2020 09:27:37 AM | Đã xem: 108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Cả đời bái lạy Phật, Bồ Tát mà không từ bi thì cũng vô ích

Cả đời bái lạy Phật, Bồ Tát mà không từ bi thì cũng vô ích

Ai cũng bái lạy Phật, Bồ tát mong ban phát may mắn, hạnh phúc, an lành. Thế nhưng bái Phật, Bồ tát hằng ngày mà quên chữ từ bi trong đối nhân xử thế thì cũng vô ích.

Đăng lúc: 04-06-2020 12:57:30 PM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Không có kẻ chiến bại

Không có kẻ chiến bại

Khi ta tha thứ cho người đã làm hại ta, không có nghĩa là nghiệp ác của người đó được xóa bỏ. Đó là lý do tại sao có nhiều người nghĩ là sự tha thứ không có chỗ trong thế giới nghiệp của Phật giáo, và không tương ứng với giáo lý mà Đức Phật đã dạy. Nhưng không phải thế. Sự tha thứ có thể không hóa giải được nghiệp ác cũ nhưng nó có thể ngăn chặn nghiệp ác mới không xảy ra. Điều đó đặc biệt đúng với nghiệp ác mà trong tiếng Pali gọi là vera.

Đăng lúc: 02-06-2020 05:20:52 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Không nên vội tin cũng không nên bài bác

Không nên vội tin cũng không nên bài bác

Những người học Phật đều biết rằng, thời Thế Tôn tại thế, giáo pháp được Ngài thuyết giảng, các đệ tử nghe rồi ghi nhớ, học thuộc và thường xuyên tụng đọc trao truyền cho người đi sau.

Đăng lúc: 01-06-2020 02:35:36 AM | Đã xem: 114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Hương thơm của đức hạnh

Hương thơm của đức hạnh

Này Ananda, có hương bay thuận gió, bay ngược gió và bay thuận gió ngược gió. “Không một hương hoa nào; Bay ngược chiều gió thổi; Dầu là hương chiên đàn; Già la hay Mạt lỵ; Chỉ hương người giới hạnh; Bay ngược chiều gió thổi; Chỉ hương bậc Chân nhân; Biến mãn mọi phương trời”.

Đăng lúc: 31-05-2020 03:51:40 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Hương đức hạnh

Hương đức hạnh

Đức hạnh của người trên, đoan chánh của người dưới sẽ tạo ra một gia đình đẹp, một tổ chức đẹp, một xã hội đẹp, một quốc gia đẹp và một thế giới đẹp.

Đăng lúc: 31-05-2020 03:40:35 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Lời Phật dạy về những điều khó

Lời Phật dạy về những điều khó

Đứng trước hoàn cảnh bị người khác nhục mạ như vậy, người ta thường hay oán giận thù hằn, đôi lúc phản kháng trở lại bằng cách trả đũa quyết liệt với những ngôn từ không văn hóa tí nào hay nặng hơn là đánh đập hoặc giết hại.

Đăng lúc: 26-05-2020 02:34:22 AM | Đã xem: 172 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
1 2 3 ... 69 70 71  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 53
  • Khách viếng thăm: 52
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 16757
  • Tháng hiện tại: 296702
  • Tổng lượt truy cập: 37405016

Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012