Thấy nghe mà không dính mắc

Thấy nghe mà không dính mắc

Tu căn là một trong những pháp hành quan trọng của giáo pháp Thế Tôn. Khi căn (giác quan) tiếp xúc với trần (cảnh, đối tượng của giác quan) phát sinh cảm thọ (vừa ý, không vừa ý, hoặc trung tính), rồi hình thành nhận thức phân biệt yêu ghét mà tạo ra nghiệp tốt xấu khác nhau.

Đăng lúc: 05-08-2018 07:38:47 AM | Đã xem: 209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Sư nguy hại của tà kiến

Sư nguy hại của tà kiến

“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại; các pháp thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, như tà kiến. Với người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại; các pháp thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt”. (Kinh Tà kiến, Phẩm Chủng tử, Tăng Chi Bộ)

Đăng lúc: 05-08-2018 04:22:50 AM | Đã xem: 192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Ứng xử như thật như chơn

Ứng xử như thật như chơn

Tham ái và sân hận là pháp bất thiện, dẫn đến phiền não khổ đau. Vì bất cứ lý do gì mà tham ái và sân hận phát sanh là điều không hay đối với người học Phật, vì như thế tức là chướng ngại cho vị ấy trên đường tiến tu đạo nghiệp. Phật thương và lo cho học trò mình quá! Phật không lo cho Tam bảo, mà lo cho cá nhân các học trò của mình.

Đăng lúc: 04-08-2018 04:04:49 AM | Đã xem: 158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Tinh thần thiết thực hiện tại trong lời dạy của Đức Phật

Tinh thần thiết thực hiện tại trong lời dạy của Đức Phật

Một trong những tinh thần giáo dục đặc sắc khác mà Đức Phật truyền dạy là tinh thần “thiết thực hiện tại”, hay tinh thần thực tiễn, thực tế.

Đăng lúc: 03-08-2018 01:09:10 AM | Đã xem: 218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Hiếu hạnh độ song thân

Hiếu hạnh độ song thân

Hôm nay là rằm tháng Bảy âm lịch, ngày Vu-lan báo hiếu báo ân của người con Phật chúng ta. Toàn thể Phật tử vân tập về Thiền viện Vạn Hạnh, lễ Phật, nghe pháp và nỗ lực làm các việc phước lành để tỏ rõ tấm lòng quy kính đối với Tam bảo, tỏ rõ tấm lòng thương kính đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên cùng với tâm nguyện cầu mong cho những người thân yêu của mình nương nhờ uy đức Tam bảo mà được phước báo an vui giải thoát.

Đăng lúc: 02-08-2018 06:44:54 AM | Đã xem: 212 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Dìu con qua mỗi bước đi

Dìu con qua mỗi bước đi

Trong tác phẩm “Du Thiên Trúc Sự”, cao tăng Pháp Hiển (Fa-hsien) có ghi lại câu chuyện tiền thân của vua A Dục (Asoka), nói rằng trong đời quá khứ, khi còn là một cậu bé con đang nghịch cát trên đường, A Dục gặp Đức Phật Ca Diếp (Kasyapa) đang đi khất thực..

Đăng lúc: 01-08-2018 07:37:45 AM | Đã xem: 222 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lắng nghe lời Phật để sống hạnh phúc an lạc

Lắng nghe lời Phật để sống hạnh phúc an lạc

Đạo Phật được mệnh danh là con đường thoát khổ hay lối sống hạnh phúc an lạc dành cho hết thảy mọi người, đặc biệt là cho những ai bắt đầu quan tâm đến sự thật khổ đau của sự kiện hiện hữu và mong muốn tìm thấy con đường đi ra khỏi khổ đau.

Đăng lúc: 01-08-2018 07:29:05 AM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Tìm lại mình

Tìm lại mình

Nếu chưa đạt đến sự giác ngộ nhanh chóng kia thì chúng ta có thể tìm mình đúng như nghĩa đen của nó xem lại mình. Xem cái thân mình đã, đang, sẽ làm gì, cái miệng mình đã, đang, sẽ nói gì, cái ý mình đã, đang, sẽ nghĩ gì.

Đăng lúc: 29-07-2018 04:42:59 AM | Đã xem: 162 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lựa lời mà nói

Lựa lời mà nói

Trong đời sống hàng ngày, lời nói đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó là cầu nối giữa con người và con người, giúp con người gần gũi và thương quý lẫn nhau, có khả năng lấp dần các khoảng cách giữa xa lạ và thân quen, giữa ngộ nhận và hiểu biết, giữa đối đầu và cảm thông, giữa khổ đau và hạnh phúc.

Đăng lúc: 16-07-2018 06:33:59 AM | Đã xem: 230 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đạo cao một thước, ma cao một trượng

Đạo cao một thước, ma cao một trượng

Thế gian này là cõi dục giới trong ba cõi là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Và cõi dục thì lấy sự tham, sân, si làm nhân tố cấu thành thế giới trần lao này.

Đăng lúc: 16-07-2018 04:57:17 AM | Đã xem: 138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Biết thương mình

Biết thương mình

Trong Kinh tạng Nikàya thuộc văn hệ Pàli, có một thuật ngữ dùng để chỉ cho một người thể hiện một cách thái sáng suốt, chân thành và từ ái đối với chính mình cũng như đối với người khác gọi là “yêu mến tự ngã” (attakàmeti) (1).

Đăng lúc: 15-07-2018 09:19:43 AM | Đã xem: 217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Nghệ sĩ xuất gia

Nghệ sĩ xuất gia

Có một vũ kịch sư tên là Talaputa đến tham vấn Đức Thế Tôn về sanh thú tương lai liên quan đến nghề nghiệp của mình, thưa rằng các vị Đạo sư, Tổ sư thuở xưa có truyền dạy: “Ai là nhà vũ kịch, trên sân khấu giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay cười (pahàsadeva)”.

Đăng lúc: 11-07-2018 07:22:48 AM | Đã xem: 256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Đức Phật nhấn mạnh hai điểm, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy y tựa chính mình, không y tựa một ai khác. Hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, hãy lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì khác.

Đăng lúc: 10-07-2018 07:52:55 PM | Đã xem: 272 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Học phật là để sống hạnh phúc an lạc

Học phật là để sống hạnh phúc an lạc

Trong bài viết “Học để sống và hiểu bản thân” của Giáo sư Nguyễn Hữu Đức đăng trên Tạp chí Văn hóa số 201, tác giả đã dựa vào bốn định nghĩa căn bản của UNESCO xoay quanh câu hỏi học để làm gì để xem xét về nghĩa lý sâu xa của việc học. Bốn định nghĩa đó là learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be.

Đăng lúc: 10-07-2018 09:42:24 AM | Đã xem: 239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Đạo làm trụ trì theo Thiền lâm bảo huấn

Đạo làm trụ trì theo Thiền lâm bảo huấn

Trụ trì là người ở tại một cơ sở Phật giáo (chùa, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất v.v...), đại diện cho Giáo hội nắm giữ trú xứ đó, có trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, lãnh đạo đồ chúng xuất gia và tại gia, phát huy đạo Phật và làm cho Phật pháp được thường trụ ở đời. Ý nghĩa trụ trì nằm trong câu “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”, nghĩa là ở nhà của đấng Pháp Vương (Phật), giữ gìn tạng Pháp của Phật, hay “An trụ ư thế nhi bảo trì Pháp giả”, ở yên nơi đời mà gìn giữ Phật pháp.

Đăng lúc: 09-07-2018 04:01:00 AM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Nghĩ về bài cúng Đại bàng

Nghĩ về bài cúng Đại bàng

Cúng Đại bàng là một nghi thức trong lễ Quá đường mỗi buổi trưa ở các tự viện theo truyền thống Phật giáo Bắc tông. Ngoài những ý nghĩa truyền thống mang tính chất tâm linh siêu hình, nghi thức đó còn mang ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.

Đăng lúc: 22-06-2018 03:04:44 AM | Đã xem: 294 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Phật dạy về pháp lãnh đạo

Phật dạy về pháp lãnh đạo

Đức Phật không phải là một nhà chính trị, Ngài không chủ trương kinh bang tế thế, thiết lập quy chế nhà nước, xây dựng hệ thống pháp luật. Đức Phật là Đấng Đạo sư, một nhà đạo đức, tâm linh đồng thời là một nhà giáo dục, Ngài mở rộng phạm vi đóng góp cho tất cả chúng sinh chứ không giới hạn ở một quốc gia, dân tộc nào.

Đăng lúc: 07-06-2018 03:41:00 AM | Đã xem: 699 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Ý nghĩa an cư kiết hạ

Ý nghĩa an cư kiết hạ

Trong đạo mỗi năm đều có ba tháng an cư dành cho Tăng Ni, kể từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy. Lý ra ngày an cư tôi có mặt để làm lễ cho quý vị, nhưng vì tôi không có mặt ngay ngày đó, nên hôm nay Trụ trì Thường Chiếu cũng như tất cả Tăng Ni thỉnh tôi nhắc nhở việc tu hành cho quý vị nhân mùa an cư này.

Đăng lúc: 01-06-2018 10:16:21 PM | Đã xem: 267 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
An cư – Quay về tìm lại bản tâm

An cư – Quay về tìm lại bản tâm

An cư có nghĩa đơn giản là ở yên một chỗ, tu tập và hành trì theo một thời khóa ấn định. Ở yên một chỗ là để thân được yên mà tâm cũng phải yên.

Đăng lúc: 01-06-2018 10:00:00 PM | Đã xem: 853 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học
Cộng nghiệp cùng hội cùng thuyền

Cộng nghiệp cùng hội cùng thuyền

Quan sát bản thân và cuộc sống, chúng ta thấy rất rõ những người có tâm tính và sở thích giống nhau thường tìm kiếm để tụ hội với nhau. Sự phong phú và đa dạng của những câu lạc bộ, hội, nhóm chuyên về tôn giáo, tư tưởng, thi ca, nghệ thuật, âm nhạc, ăn uống, giải trí v.v… đã phản ánh chính xác điều này.

Đăng lúc: 12-05-2018 01:57:24 AM | Đã xem: 379 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
  Trang trước  1 2 3 4 ... 61 62 63  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 64
  • Khách viếng thăm: 62
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2360
  • Tháng hiện tại: 261547
  • Tổng lượt truy cập: 26491313


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012