TT. Huế: Lễ Tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Chánh Pháp viên tịch

Đăng lúc: Thứ tư - 20/05/2015 19:56 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng nay, ngày 04.04 Ất Mùi (21.05.2015) tại chùa Phổ Quang, đường Phan Bội Châu, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, Hòa thượng Thích Huệ Ấn và chư Tôn đức Tăng Ni hàng đệ tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm Húy nhật 31 năm ngày Hòa thượng Thích Chánh Pháp viên tịch.

Đến dâng hương đảnh lễ có chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh BTS, chư Tôn đức các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, các huyện thị xã, chư Tôn đức Tăng Ni, các Tổ đình, Tự viện trong tỉnh và đông đảo Phật tử các Đạo tràng, Đoàn chúng về đảnh lễ Tưởng niệm.
 
Tại buổi lễ này, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và toàn thể thiện tín Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế, cử hành lễ tưởng niệm để ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài, là một vị chân tu mẫu mực, một tấm gương sáng cho các thế hệ hậu bối noi theo.  
 
Hoà thượng Chánh Pháp Pháp danh Tâm Quang, là đệ tử đứng hàng thứ bảy của Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết, thế danh Nguyễn Hữu Trừng, đời thứ 43 dòng thiền Lâm Tế.

Ngài sinh ngày mồng 4 tháng 4 năm Quý Sửu (1913) tại làng An Xuân, xã Quảng Lộc, quận Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, (nay là xã Quảng An, huyện Quảng Điền); trong một gia đình truyền thống Nho giáo nhưng lại thấm nhuần tư tưởng Phật giáo nhiều đời. Chính vì vậy, mà Ngài đã sớm có ý nguyện xuất gia.

Thân phụ ngài là cụ Nguyễn Hữu Thanh, về sau xuất gia học Phật có Pháp danh là Trừng Tịnh, tự là Diệu Thanh. Thân mẫu là cụ bà Trần Thị Nguyện, Ngài có 5 anh em tất cả và Ngài là con thứ 3 trong gia đình.

Năm lên 14 tuổi, thân mẫu Ngài quá vãng, nhân lúc cung thỉnh chư vị Đại đức Tăng về cầu nguyện cho mẹ, qua phong thái cốt cách xuất trần của chư Tăng mà chí nguyện xuất gia càng được un đúc thêm trong tâm tư của Ngài.

Cư tang mẹ xong, chí xuất trần đã đến hồi quyết định, được sự chấp thuận của thân phụ, Ngài từ biệt gia đình vào chốn thiền môn.

Bước đầu, Ngài vào Tổ đình Tường Vân tham yết Đại lão Hoà thượng Thích Tịnh Hạnh xin được xuất gia, được Hoà thượng Tịnh Hạnh chấp nhận và truyền trao giới pháp tam qui ngũ giới, đặt Pháp danh là Tâm Quang. Song chẳng bao lâu, Đại lão Hoà thượng Tịnh Hạnh viên tịch. Ngài lại tham cầu học đạo với Hoà thượng Tịnh Khiết. Do học với hạnh đều khả quan, chí với nguyện đều xứng đáng nên năm Đinh Sửu (1937) Ngài được chính thức thế độ thọ Sa-di giới tại Tổ đình Tường Vân với pháp tự là Chánh Pháp.

Sau khi được thọ Sa-di giới, Ngài lại càng chuyên tâm tu học hơn nữa. Tám năm sau, tức năm Giáp Thân (1944), Ngài được Hoà thượng Tịnh Khiết cho thọ Cụ túc giới tại Giới đàn Thuyền tôn do Đại lão Hoà thượng Giác Nguyên làm đàn đầu.

Năm Mậu Tý (1948), Ngài được Sơn môn Tăng già Thừa Thiên bổ nhiệm làm trú trì chùa Phổ Quang – Huế. Tại đây, với khả năng của mình, không những nỗ lực không biết mệt mỏi trong công tác tiếp chúng độ sanh, mà Ngài còn tô bồi ngôi phạm vũ từ chỗ hoang tàn, suy sụp thành ngôi chùa cổ kính, trang nghiêm mà ngày nay ai ai cũng biết đến.

Năm Quí Sửu (1973), sau khi Hoà thượng Tịnh Khiết, trú trì Tổ đình Tường Vân viên tịch, Ngài được chư Tăng Ni trong Tông môn mời trông coi Tổ đình, để đôn thúc, hướng dẫn Tăng chúng tu học. Trong thời gian giữ chức trông coi Tổ đình, Ngài đã dùng kinh nghiệm tu tập để dẫn dắt đồ chúng, trang nghiêm phạm vũ, Ngài đã góp phần xây dựng Tổ đình ngày thêm rạng rỡ, đồng thời đem lại cho Tăng chúng, Phật tử niềm tin mãnh liệt vào chánh pháp.

Tháng 5 năm 1982 (Nhâm Tuất), khi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Trị Thiên thành lập, Ngài được cung thỉnh vào hàng thành viên chứng minh của Giáo hội tỉnh.

Trong cuộc đời tu học, Ngài đã khéo léo dung nhiếp Thuyền Tông và Tịnh độ, cẩn mật hành trì giới luật. Ngài sống một cuộc sống hết sức đơn giản bình dị, tâm chí thì cương trực, kham nhẫn khi gặp mọi trở lực, hành động thì hết lòng phụng sự đạo pháp. Trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, Ngài không từ nan bất cứ nhiệm vụ nào.

Cảm nhận về cuộc đời của Ngài, Hoà thượng Thiện Trí, Trú trì chùa Hiếu Quang đã tặng Ngài 2 câu đối:

Qua ỷ tùng biên duy hữu trượng phu tri ngã khổ
Giá sanh trúc bạn ư dư quân tử thức ngô cam.


Và một bài châm rằng:

Thiện tại hành giả
Thiếu thời ly tục
Đồng tuế xuất gia
Xu chánh tỵ tà
Hản lao nhẫn khổ
Thi công bất cố
Khắc kỷ nại hà
Thân tự trác ma
Tòng lâm y chỉ
Tôn lưu lâm tế
Phái diễn Tường Vân
Tăng thống thuỳ lân
Nạp vi Pháp tử
Ân cần Phật sự
Bồi thực thiện căn
Giới hạnh tinh thuần
Phong tư nhã đạm
Tuỳ cơ phú cảm
Tuỳ ngộ nhi an
Thiệp thuỷ đăng san
Tham phương phỏng đạo
Nhơn duyên thành tựu
Y chánh đàng hoàng
Cổ sát Phổ Quang
Chủ trì đương nhiệm
Từ bi nhất niệm
Trí huệ vô biên
Minh nguyệt đương nhiên
Huyền châu ánh hải
Cam lồ phổ Sái
Pháp vũ quân tư
Đức trạch đàn na
Phẩm tiêu liên xả
Dư chi bạn lữ
Khích thiết kỳ tình
Liêu tụng hữu thiên
Dĩ minh chi hỷ. 

Dịch:
 
Lành thay hành giả
Tuổi trẻ ly trần
Đồng chân xuất gia
Hướng chánh tránh tà
Chịu thương chịu khổ
Ra công chẳng nệ
Khổ hạnh sá gì
Mài giũa thân tâm
Tòng lâm nương ở
Vốn dòng Lâm tế
Pháp phái Tường Vân
Tăng thống xót thương
Cho làm pháp tử
Chăm lo Phật sự
Vun xới căn lành
Giới hạnh nghiêm minh
Phong tư thanh nhã
Theo duyên hoá độ
Gặp cảnh thường an
Lặn suối trèo non
Khắp phương học đạo
Nhân duyên thành tựu
Y chánh đủ đầy
Cảnh chùa Phổ Quang
Ngài là chủ vị
Từ bi một niệm
Trí tuệ vô biên
Trăng sáng rỡ ràng
Ngọc ngời đại hải
Cam lồ rưới khắp
Mưa pháp đều cho
Đức thấm đàn na
Hạnh nhuần nước Phật
Bằng lữ chúng tôi
Cảm kích lòng Ngài
Làm nên tụng này
Nêu tỏ chí khí.

Thi viết:

Đương nhiên hồi thủ mích tâm chơn
Tảo hướng không môn liễu vọng trần
Y chánh trang nghiêm thù chí nguyện
Sắc không tự tại biểu tăng luân.

Dịch:
 
Quay đầu tầm đạo lúc còn thơ
Hướng cửa Không vì đời huyễn hư
Thân cảnh trang nghiêm tròn chí nguyện
Đến đi vô ngại một thuyền từ.
 
Đầu năm Ất Sửu (1985) vốn linh cảm được sự hoá duyên sắp mãn, Ngài đã đến thăm viếng các Tổ đình như: Báo Quốc, Từ Đàm, Trúc Lâm và các chùa Hồng Ân, Diệu Đức, Tháp Yết Ma, Tổ đình Tường Vân v.v... Ngài ân cần khuyên bảo đồ chúng bổn tự tinh tấn tu học, thương yêu dìu dắt lẫn nhau trong đạo nghiệp tu học, đồng thời cố gắng góp phần công đức với chư Tăng Ni chung lo Phật sự giáo hội, giúp đỡ tín đồ.

Qua một thời gian thị bệnh và tịnh dưỡng, vào lúc 10 giờ ngày 5 tháng 4 năm Ất Sửu, sau Lễ vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát mấy giờ, Ngài đã an nhiên thâu thần thị tịch giữa tiếng tụng kinh niệm Phật của Tăng Ni, Phật tử cùng môn đồ hiếu quyến.

Ngài trụ thế 73 năm và 42 Hạ lạp.

Hình ảnh của buổi lễ
 

Tiền đường chùa Phổ Quang
 

Chánh điện
 
 
 
Hậu Tổ
 


Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Hải Ấn và chư Tôn đức đảnh lễ Tổ Sư
 
 
 
 


Hòa thượng Thích Quang Nhuận niêm hương cử hành lễ Tưởng niệm
 
 
 
 
 
 


Hòa thượng Thích Huệ Ấn đảnh lễ Tam bảo
 
 
 
 
 
 
 


Ban Nhạc lễ
 


Quý Đạo tràng Đoàn chúng
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thống kê

  • Đang truy cập: 65
  • Khách viếng thăm: 60
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 4926
  • Tháng hiện tại: 574629
  • Tổng lượt truy cập: 35783886
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012