Tâm từ bi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Tâm từ bi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Bao giờ cũng thế, đời sống của một vị giáo chủ là cái gương phản chiếu cái đạo mà mình đã phát minh. Tâm hồn, thái độ, cử chỉ, hành động của vị giáo chủ chứng minh cho những giáo lý của mình. Đó là những bài học linh động, thực hành để tín đồ nhận thấy rõ ràng cái tinh thần, cái ý nghĩa sâu xa của đạo cứu thế.

Đăng lúc: 03-01-2017 11:38:51 AM | Đã xem: 2800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Suy nghiệm lời Phật: Nhìn nước mà thấy người

Suy nghiệm lời Phật: Nhìn nước mà thấy người

Chúng ta ai cũng đã từng có lần đứng trước biển cả mênh mông. Khi ấy, ta thấy mình thật nhỏ bé so với sóng nước bao la, biển hồ lai láng. Thường thì mỗi người có một tâm sự khác nhau, riêng người học Phật, biển nước kia cũng là một đối tượng để quán niệm. Nhìn nước mà thấy người, nhất là thấy mình.

Đăng lúc: 31-12-2016 02:59:52 PM | Đã xem: 2217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Hạnh kiên nhẫn

Hạnh kiên nhẫn

Jan Chozen Bays, bác sĩ nhi và cũng là thầy dạy thiền ở tiểu bang Oregon, Mỹ. Từ những năm 1985, bà và chồng là Laren Hogen Bays, đã dạy thiền tại Cộng đồng Thiền Oregon, hạt Portland, Oregon. Từ 1990 cho đến nay, bà vẫn tiếp tục phát triển sự thực hành thiền.

Đăng lúc: 28-12-2016 04:20:15 PM | Đã xem: 2017 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Phải hiểu và hành đạo từ bi như thế nào?

Phải hiểu và hành đạo từ bi như thế nào?

Lấy tôn chỉ mà luận thì ai cũng biết Phật giáo là cao thượng; lấy kinh điển mà xét, thì ai cũng phải nhận giáo lý Phật đà là man mác bao la. Nhưng nếu rút lại, có thể tóm trong hai câu vắn tắt là "Từ bi vi bổn", "Phương tiện vi môn".

Đăng lúc: 21-12-2016 08:31:23 AM | Đã xem: 1917 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Tứ nhiếp pháp

Tứ nhiếp pháp

Chúng ta khi tu hành, ai cũng đều muốn nổ lực cho bản thân mình được lợi ích, đó gọi là tự lợi và đem san sẻ giúp đỡ cho người khác gọi là lợi tha. Tự lợi và lợi tha là con đường tu hành của Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Bồ-tát.

Đăng lúc: 27-11-2016 09:28:49 PM | Đã xem: 2133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Phật tử vì sao lại phải tín ngưỡng Tam Bảo?

Phật tử vì sao lại phải tín ngưỡng Tam Bảo?

Đúng vậy, tín ngưỡng Tam Bảo là nội dung rất riêng biệt của Phật giáo. Các tôn giáo thần quyền, hoặc là chỉ tin Thượng đế, (như đạo Do Thái, đạo Hồi), hoặc là tin chúa cha, chúa con và chúa Thánh Linh (như đạo Cơ Đốc) hoặc là sùng bái thêm Thánh Mẫu nữa (như Đạo Thiên Chúa).

Đăng lúc: 30-10-2016 04:07:38 PM | Đã xem: 2160 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Tu Phật phải hiểu Phật (Hết)

Tu Phật phải hiểu Phật (Hết)

Chúng ta ngán tu vì thấy khó. Đó là một cái chướng. Khó thì khó nhưng không ngán, càng khó càng thích tu. Phật tử tu không nhất thiết phải đầu tròn áo vuông như quý thầy cô. Phật dạy tu ở trong tâm.

Đăng lúc: 12-10-2016 07:59:07 AM | Đã xem: 2324 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Tu Phật phải hiểu Phật (P.2)

Tu Phật phải hiểu Phật (P.2)

Phật dạy, tư tưởng lang thang không bờ bến, nó có sức lôi kéo rất mạnh. Tuy nhiên nó không phải là tâm chân thật của chúng ta. Đừng theo nó, mà quay trở lại nhận lấy cái của mình thì chấm dứt cuộc đi rong. Nếu biết lắng nghe trong tánh chân thật, nghe một cách rõ ràng, chúng ta sẽ an lạc thanh thản.

Đăng lúc: 07-10-2016 07:44:58 AM | Đã xem: 1969 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Tu Phật phải hiểu Phật (P.1)

Tu Phật phải hiểu Phật (P.1)

Chúng ta là đệ tử Phật, tu theo Phật, Phật là thầy, là bậc hướng đạo của chúng ta. Đệ tử thì luôn luôn quý kính Thầy, nguyện đi theo con đường Thầy đã đi, làm theo những hạnh nguyện Thầy đã làm. Muốn tu theo Phật trước hết phải hiểu Phật.

Đăng lúc: 06-10-2016 08:35:23 AM | Đã xem: 2280 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Nghiệp hay định luật đạo đức Nhân quả

Nghiệp hay định luật đạo đức Nhân quả

Đức Phật trả lời vắn tắt: “Mỗi chúng sinh đều có nghiệp, nghiệp là sở hữu, là di sản, là nguyên nhân, là thân quyến, là chỗ nương tựa của nó. Nghiệp phân loại tất cả chúng sinh thành những tình trạng cao thấp.”

Đăng lúc: 30-09-2016 02:48:14 PM | Đã xem: 1955 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Có nên cho trẻ nhỏ quy y?

Có nên cho trẻ nhỏ quy y?

Cần thấy rõ rằng, lễ quy y Tam bảo và trao truyền năm giới tuy được thực hiện chung nhưng kỳ thực đó là hai vấn đề khác biệt nhau. Người quy y Tam bảo có thể chưa thọ giới hay thọ từ một đến hết cả năm giới. Nên trong trường hợp quy y cho trẻ nhỏ thì chỉ có quy y mà không thọ giới. Và dĩ nhiên, sau khi đứa trẻ đó lớn lên trong sự gia hộ của Tam bảo, nhận thức được sự cao quý của giáo pháp, cần đối trước Tam bảo phát tâm quy y và nguyện giữ năm giới. Cũng giống như vương tử Bồ-đề, lúc còn trong bào thai đã được mẹ cho quy y, rồi tuổi thơ được cho quy y thêm lần nữa, khi trưởng thành nhận thức được giáo pháp, chính vương tử đã phát tâm quy y Tam bảo.

Đăng lúc: 25-07-2016 08:12:07 PM | Đã xem: 3376 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo lý căn bản , Phổ thông
Quán vô thường

Quán vô thường

Quán tưởng vô thường là một trong những nội dung tu tập quan trọng của giáo pháp Thế Tôn. Với người bình thường, chỉ cần bình tâm quan sát chính thân tâm của mình và cuộc sống xung quanh cũng dễ dàng nhận ra sự vận động, chuyển dịch, không thường hằng của vạn sự vạn vật.

Đăng lúc: 25-07-2016 07:52:06 PM | Đã xem: 2093 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Học hạnh vô tranh

Học hạnh vô tranh

Lục hòa là một trong những nội dung tu tập quan trọng trong giáo pháp của Thế Tôn. Thanh tịnh và hòa hợp là bản thể của Tăng-già đồng thời là cơ sở để tiến tu nhằm thành tựu giới, định, tuệ và tăng trưởng tín tâm cho tín đồ Phật tử.

Đăng lúc: 20-07-2016 02:54:56 PM | Đã xem: 2121 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Giáo lý vô ngã & các khái niệm về “linh hồn”

Giáo lý vô ngã & các khái niệm về “linh hồn”

Sanh tử là vấn đề được đề cập trong các hệ thống giáo lý của tất cả các tôn giáo và trong triết học siêu hình. Từ trước, sau và ngay thời Đức Phật, vấn đề này thường được bàn luận với nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra.

Đăng lúc: 16-06-2016 08:22:27 PM | Đã xem: 1710 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo lý căn bản
Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Hành thập thiện là sống theo mười điều thiện gồm: không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hành trong các dục, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận, có chánh kiến. Bỏ việc ác tức là từ bỏ mười điều ác gồm: sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến.

Đăng lúc: 01-04-2016 09:18:54 PM | Đã xem: 2444 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Luật nhân quả

Luật nhân quả

“Một người có thể không tin thần, cũng không tin Phật, nhưng có lẽ vào một thời khắc nào đó sẽ tin vào nhân quả”.

Đăng lúc: 14-01-2016 08:07:47 PM | Đã xem: 4823 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo lý căn bản
Làm chủ căn tai để tâm thanh tịnh sáng suốt

Làm chủ căn tai để tâm thanh tịnh sáng suốt

Làm chủ căn tai là biết chọn lọc, biết lựa chọn, biết nghe những điều hay lẽ phải, biết “bỏ ngoài tai” những lời gian dối, dua nịnh, những lời hằn học, ác độc, khích bác lẫn nhau. Cho nên, ta phải biết huân tập vào mình những âm thanh tốt đẹp và không chất chứa những âm thanh hỗn tạp thì tinh thần mới an ổn, nhẹ nhàng, mà nói và làm vì lợi ích cho mình và người.

Đăng lúc: 29-12-2015 08:08:25 AM | Đã xem: 3764 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Bố thí giúp đỡ là nhân dẫn đến giàu có

Bố thí giúp đỡ là nhân dẫn đến giàu có

Khi chúng ta làm được nhiều lợi ích cho người khác thì chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện khó sẽ hóa dễ. Luật nhân quả rất công bằng, dù cho ta có tu hành chứng đắc đi nữa, chúng ta vẫn phải chịu một phần nào quả báo xấu đã gieo tạo trước kia.

Đăng lúc: 29-12-2015 07:58:54 AM | Đã xem: 3465 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Thực tập tâm từ

Thực tập tâm từ

Phật đã nói rằng: “Sau khi dùng tâm quan sát toàn bộ thế gian, ta không thấy có ai thương yêu người khác hơn chính mình. Vì vậy, những người yêu thương bản thân mình thì có thể tu tập tâm từ này”.

Đăng lúc: 11-12-2015 10:35:45 PM | Đã xem: 2452 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
Đăng lúc: 12-10-2015 03:47:47 PM | Đã xem: 2905 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Giáo lý căn bản
  Trang trước  1 2 3 ... 20 21 22  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 95
  • Khách viếng thăm: 94
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 16339
  • Tháng hiện tại: 857132
  • Tổng lượt truy cập: 49697132

Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012