HVPG VN tại Hà Nội: Tổng kết công tác Phật sự NH (2011 - 2012) và triển khai công tác Phật sự NH (2012 - 2013)

Đăng lúc: Thứ năm - 11/10/2012 15:42 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Toàn cảnh Hội trường

Toàn cảnh Hội trường

Căn cứ vào quy chế hoạt động của HVPG VN tại Hà Nội; thực hiện nghị quyết của HĐ Điều hành HVPG VN tại Hà Nội. Hôm nay, ngày 11/10/2012 tức ngày 26 tháng 8 năm Nhâm Thìn, HVPG VN tại Hà Nội tổ chức Tổng kết công tác Phật sự NH (2011 - 2012) và triển khai công tác Phật sự NH (2012 - 2013)
Căn cứ vào quy chế hoạt động của HVPG VN tại Hà Nội; thực hiện nghị quyết của HĐ Điều hành HVPG VN tại Hà Nội. Hôm nay, ngày 11/10/2012 tức ngày 26 tháng 8 năm Nhâm Thìn, HVPG VN tại Hà Nội tổ chức Tổng kết công tác Phật sự NH (2011 - 2012) và triển khai công tác Phật sự NH (2012 - 2013)
 Tham dự và chứng minh buổi tổng kết có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN; Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN; Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Thanh Đạt - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Thích Thanh Quyết -  Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
Ngoài ra còn có nhiều Giảng sư, giảng viên, cán bộ Văn phòng của Học viện; hàng trăm Nghiệp sư và Tăng Ni sinh của Học viện, cùng đông đảo Phật tử thập phương cũng về tham dự buổi tổng kết này.
Dưới đây là đầy đủ báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm học (2011 - 2012) và triển khai công tác Phật sự năm học (2012 - 2013). Cụ thể như sau:
Căn cứ quy chế hoạt động của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; thực hiện nghị quyết của Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Hôm nay Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm học (2011-2012) và triển khai công tác Phật sự năm học (2012-2013). Thừa ủy quyền của Thượng tọa Viện trưởng, Văn phòng xin được báo cáo một số kết quả công tác Phật sự trong năm học vừa qua và dự kiến một số công tác Phật sự trong năm học tới.
A. Đặc điểm tình hình công tác Phật sự trong năm học (2011-2012)
Năm học (2011-2012) được triển khai từ tháng 5 năm 2011 (tức là vào tháng 4 âm lịch, thời gian bước vào mùa an cư kết hạ Phật lịch 2555) và đến tháng 5 năm 2012. Trong một năm qua, thầy trò Học viện tiếp tục không ngừng phát huy những kết quả thành tựu Phật sự của 30 năm xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và 30 năm xây dựng và phát triển của Học viện Phật giáo Việt Nam nói riêng, đặc biệt là kết quả thành tựu của 5 năm sau khi di chuyển Học viện từ chùa Quán Sứ về địa điểm mới hôm nay.
Bên cạnh đó là sau khi Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng viên tịch đã để lại cho thầy trò Học viện một sự trống vắng, tiếc thương và đan xen những khó khăn mới xuất hiện trong việc vận hành và tổ chức thực hiện các chương trình chung của công tác Phật sự đã đề ra.
Song dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của chư tôn đức Trung ương giáo hội, sự quan tâm giúp đỡ thân tình có hiệu quả của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở trung ương, thành phố Hà Nội, huyện Sóc Sơn và sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng điều hành, Học viện đã từng bước ổn định, tháo gỡ khó khăn, nỗ lực thực hiện mọi công tác Phật sự và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm học qua.
B. Những kết quả đạt được trong năm học (2011-2012)
1. Công tác kiện toàn tổ chức
1.1. Hội đồng điều hành Học viện
Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, công tác tổ chức đối với Hội đồng điều hành Học viện, phòng ban chức năng, đơn vị đào tạo được phát huy trên tất cả các hoạt động Phật do cá nhân chư tôn đức đảm trách, tạo nên sự ổn định và là tiền đề cho sự phát triển chung của Học viện ngày một tốt hơn.
Tuy nhiên, đến ngày 26 tháng 11 năm 2011, Trưởng lão Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện Trưởng Học viện thu thần thị tịch. Sự ra đi của Trưởng lão đã để lại sự trống vắng và tiếc thương vô hạn bao trùm đặc biệt đối với thầy trò Học viện. Sau 100 ngày, Hội đồng điều hành Học viện đã họp bàn kiện toàn cơ cấu tổ chức, trong đó tập trung suy cử chức danh Viện trưởng để tiếp tục lãnh đạo công tác Phật sự của Học viện.
Căn cứ kết quả của phiên họp, Hội đồng điều hành Học viện đã nhất tâm suy cử Thượng tọa Tiến sỹ Thích Thanh Đạt – Phó Viện trưởng Thường trực đảm nhiệm chức danh Viện trưởng; Thượng tọa Tiến sỹ Thích Thanh Quyết – Phó Viện trưởng đảm nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Thường trực Học viện, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Khuông Việt. Kết quả đó đã được trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và đã được Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự phê chuẩn.
Thông qua quyết định phê chuẩn của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, các chức danh thuộc Hội đồng điều hành Học viện bị khuyết nhiệm đã được hoàn tất, tạo cơ sở cho việc lãnh đạo, điều hành và quản lý các hoạt động Phật sự của Học viện trong thời gian vừa qua.
1.2. Phòng ban chức năng
Do điều kiện chung của Học viện, một số phòng ban chức năng đơn vị đào tao trực thuộc Học viện đều do chư tôn đức thành viên Hội đồng điều hành Học viện đảm nhiệm, song để duy trì và tổ chức triển khai thực hiện các công tác Phật sự theo nghị quyết của Hội đồng điều hành Học viện đều tập trung tại Văn phòng và Phòng đào tạo như: tổ chức triển khai chương trình đào tạo, chương trình hoạt động ngoại khóa, bảo đảm đời sống tu học của Tăng ni sinh, phục vụ công tác hậu cần, an ninh trật tự, vệ sinh nội vụ, công tác hành chính, quản lý cơ sở vật chất và một số công tác Phật sự khác.
Với khối lượng công tác Phật sự như vậy, Văn phòng cùng với Phòng đào tạo đã phối hợp phân công cụ thể từng công việc đối với mỗi cán bộ và nhân viên. Cho nên trong suốt năm học qua đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác tại Học viện đã nỗ lực hết mình, triển khai chi tiết các chủ trương, nhiệm vụ chung của Học viện đến từng Tăng ni sinh, tạo nên sự ổn định và yên tâm tu học đối với Tăng ni sinh.
1.3. Cán sự các lớp
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Văn phòng đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp thường xuyên sinh hoạt với Tăng ni sinh, đồng thời kiện toàn ban cán sự các lớp để làm cơ sở cho việc triển khai và điều hành các công tác Phật sự của mỗi lớp học. Chính vì vậy, những vị Tăng ni sinh được tập thể lớp cử tham gia ban cán sự lớp mình đã phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và thông qua các buổi họp giao ban hàng tuần của Văn phòng, ban cán sự các lớp đã nghiêm túc lĩnh hội các chủ trương của Học viện triển khai đến từng thành viên của lớp.
2. Triển khai chương trình giáo dục đào tạo
Năm học (2011-2012) là năm học thứ hai của hai khối cử nhân và cao đẳng, căn cứ trương trình khung đã được Hội đồng điều hành Học viện phê duyệt, Học viện đã triển khai đầy đủ và hoàn thành 100% khối lượng các môn học, đúng thời gian và tổ chức theo dõi học tập trên lớp, kiểm tra điều kiện và thi hết môn học. Cụ thể năm học thứ hai khối cử nhân Phật học phải hoàn thành 930 tiết học và khối cao đẳng phải hoàn thành 1070 tiết học.
Kết quả điểm thi tính trung bình như sau:
Lớp Tăng:   Xuất sắc: 01 vị = 1,3%
                   Giỏi: 26 vị = 33,76%
                   Khá: 44 vị = 57,14%
                   Trung bình: 6 vị = 7,8%
Lớp Ni:       Xuất sắc: 24 vị = 11,22%
                   Giỏi: 181 vị = 84,58%
                   Khá: 09 vị = 4,2%
Lớp Cao đẳng:    
                   Giỏi: 35 vị = 49,29%
                   Khá: 32 vị = 45,07%
                   Trung bình: 04 vị = 5,63%
2. Triển khai chương trình hoạt động ngoại khóa
Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, quỹ thời gian cũng như chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của mỗi năm học, trong năm qua, Học viện đã triển khai một số các hoạt động ngoại khóa: đi khảo sát thực tế một số cơ sở tự viện là Thánh tích Phật giáo liên quan đến quá trình hình thành và phát triển dòng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Tổ chức viết báo tường và văn nghệ chào mừng Phật đản và Hội diễn văn nghệ - thể thao chào mừng Vu Lan. Tham gia phục vụ Đại lễ kỷ niệm 30 năm thống nhất Phật giáo, thành lập GHPGVN; phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Quốc sư Khuông Việt; phục vụ Hội thảo khoa học “giáo dục Phật giáo Việt Nam – định hướng và phát triển”.
Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng Viện Trưởng viên tịch, thầy trò nhà trường đã tích cực tham gia phục vụ trong suốt thời gian tổ chức lễ tang, đồng thời tổ chức Lễ tưởng niệm giác linh Trưởng lão và Lễ truy tiến giác linh Trưởng lão một cách trang nghiêm trọng thể với lòng thành kính nhất.
Như vậy, các hoạt động ngoại khóa đã trở thành một trong những hoạt động không thể thiếu đối với Học viện. Thông qua các hoạt động Phật sự này, Tăng ni sinh đã học tập được nhiều kinh nghiệm thiết thực trong việc nâng cao chất lượng tu học và công tác phục vụ cũng như tổ chức các sự kiện Phật sự sau này.
3. Triển khai việc an cư kết hạ và duy trì nề nếp sinh hoạt của cán bộ và Tăng ni sinh
Với điều kiện cơ sở vật chất của Học viện, Tăng ni sinh được Học viện bố trí ăn ở nội trú 100%. Chính vì vậy, Học viện không chỉ tổ chức thực hiện chương trình học tập trên giảng đường hay các hoạt động ngoại khóa, mà còn phải xây dựng chương trình duy trì sinh hoạt nề nếp quy củ thiền gia. Cho nên, mỗi năm 10 tháng, thầy trò Học viện duy trì đều đặn mọi mặt sinh hoạt hành trì lễ niệm, thời khóa công phu cũng như xin phép ra vào khu vực ký túc xá.
Cụ thể là mỗi ngày hai thời khóa sáng và khóa chiều Tăng ni sinh đều phải tham gia hành trì tại trai đường, trưa thì tổ chức hiến cúng. Một tháng hai kỳ bá tát, Tăng ni sinh có duyên sự phải ra ngoài thì phải xin phép giáo viên chủ nhiệm ký giấy mới được ra ngoài.
Như vậy, với thầy trò Học viện không chỉ 03 tháng an cư như truyền thống mà mỗi năm tại Học viện duy trì 10 tháng an cư và xác định 03 tháng kết hạ như truyền thống là ba tháng cao điểm để thầy trò chuyên cần nhiều hơn để thúc liễm thân tâm trau dồi giới định tuệ.
4. Triển khai công tác vận động tài chính bảo đảm các hoạt động Phật sự của Học viện
Lúc sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng luôn quan tâm và tạo điều kiện mọi mặt để Học viện có điều kiện tài chính phục vụ cho việc triển khai các chương trình giáo dục đào tạo và bảo đảm đời sống của tu học của Tăng ni sinh. Chính vì vậy, kể từ ngày Học viện chuyển từ chùa Quán Sứ về địa điểm mới hiện nay, Tăng ni sinh được Học viện bảo đảm 100% kinh phí ăn ở (miễn phí) và 90% kinh phí đào tạo. Để làm được việc này, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đã tập trung chỉ đạo thành lập Ban bảo trợ học đường, giao trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng điều hành mỗi người gánh vác một chút và tăng cường vận động đàn việt phát tâm và túc trực một tháng hai lần ghi công đức tại chùa Quán Sứ vào các ngày rằm và mồng một hàng tháng và 15 ngày tết nguyên đán.
Bằng việc làm này, đã giúp giúp cho Học viện có nguồn kinh phí để duy trì các hoạt động chung của Học viện. Tuy nhiên, sau khi Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng viên tịch, chùa Quán Sứ lại bắt tay vào việc trùng tu, nên nguồn ghi công đức tại chùa Quán Sứ không được tiếp tục duy trì nữa. Cho nên, có thể nói là kinh phí tài chính trong năm qua đối với Học viện là vô cùng khó khăn.
Với điều kiện khó khăn đó, Hội đồng điều hành cũng đã bàn trong nhiều phiên họp để tìm nguồn kinh phí ổn định cho Học viện tiếp tục duy trì các hoạt động Phật sự chung. Và cũng tin tưởng vào sự gia trì của Tam bảo, đặc biệt là giác linh Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng và sự nỗ lực của chư tôn đức Hội đồng điều hành, Học viện sẽ từng bước vượt qua khó khăn.
5. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học
Bằng sự uy tín của mình, lúc sinh thời cố Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đã làm việc với các cơ quan chức năng của Nhà nước để cấp phép ra đời Tạp chí Khuông Việt, đây là cơ quan ngôn luôn của Học viện và là Học viện duy nhất trong hệ thống tổ chức của giáo hội có tạp chí riêng. Đây là một sự cố gắng và khẳng định sự trưởng thành của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đến nay, tạp chí không ngừng được hoàn thiện cả về chất và lượng của mỗi bài viết được đăng trên tạp chí, được bạn đọc đánh giá cao.
Bên cạnh đó, Học viện còn được Bộ Khoa học Công nghệ giao làm chủ đề tài cấp Nhà nước “Phật giáo Việt Nam trong đời sống văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc” hiện nay do Thượng tọa Tiến sỹ Thích Thanh Đạt đảm nhiệm chủ nhiệm đề tài và đang được triển khai thực hiện.
6. Liên kết đào tạo
Phát huy kết quả nhiều năm trong việc liên kết công tác đào tạo giữa Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, năm học (2011-2012) đã hoàn thành việc phục vụ việc thi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tôn giáo học cho 82 Tăng ni sinh, trong đó có 32 Tăng ni sinh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, số còn lại thi tốt nghiệp.
C. Triển khai công tác Phật sự năm học (2012-2013)
1. Tiếp tục triển khai các nội dung chương trình đào tạo chính khóa và ngoại khóa của năm học thứ ba đã được Hội đồng điều hành Học viện phê duyệt.
2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất hiện có của Học viện để phục vụ tốt hơn cho công tác giáo dục đào tạo Tăng ni ngày một có chất lương cao hơn.
3. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp đối với khối cao đẳng Phật học.
4. Tăng cường công tác quản lý sinh viên, đặc biệt tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt quy củ thiền gia áp dụng trong đời sống tu học của mỗi Tăng ni sinh.
5. Phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức Đại hội VII Phật giáo toàn quốc để tham gia phục vụ Đại hội, góp phần vào việc tổ chức thành công đại hội.
6. Tiếp tục hoàn thiện đề tài khoa học cấp Nhà nước theo đúng tiến độ đã đề ra và nâng cao chất lượng cả hình thức và nội dung Tạp chí Khuông Việt.
7. Kêu gọi Tăng ni, Phật tử phát tâm công đức để chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng ni.
8. Phối hợp với các tổ chức liên quan để tổ chức thành công hội thảo “Tăng ni trẻ với sự nghiệp xây dựng GHPGVN, góp phần xây dựng đất nước”.
9. Tổ chức Lễ tiểu tường giác linh Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng.
10. Từng bước mở rộng quan hệ đối ngoại trong việc trao đổi học thuật đối với các tổ chức Phật giáo quốc tế.
Kết luận: Năm học (2011-2012) của Học viện đã khép lại, mặc dù trong năm qua, thầy trò Học viện gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm chung đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo, chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, Hội đồng điều hành Học viện và sự chia sẻ của các cơ quan, tổ chức hữu trách, thầy trò Học viện đã từng bước vượt qua khó khăn và đã đạt được những kết quả thành tựu đáng khích lệ. Hy vọng, bước vào năm học (2012-2013), Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp chung của giáo hội Phật giáo Việt Nam và xã hội.

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận được tại buổi Hội nghị tổng kết...:
 

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâmVăn nghệ chào mừng buổi tổng kết

...do các Tăng Ni sinh của Học viện biểu diễnQuang cảnh tại Hội trường của Bảo tàng HVPG nơi diễn ra buổi tổng kết

Nghi thức niệm cầu gia bịHòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao phần thưởng cho các Tăng Ni sinh đạt thành tích cao cả học tập lẫn tu học.

Các Nghiệp sư...về dự Hội nghị tổng kếtHòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ


Tác giả bài viết: Bùi Hiền
Nguồn tin: Phật tử Việt Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thống kê

  • Đang truy cập: 166
  • Khách viếng thăm: 128
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 37
  • Hôm nay: 15158
  • Tháng hiện tại: 213608
  • Tổng lượt truy cập: 36787105
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012