Muốn sanh Tây Phương, trước hết phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha.

Khai thị pháp môn niệm Phật

Như Lai xuất thế, thuyết pháp độ sanh, vốn muốn cho hết thảy chúng sanh ngay đây được liễu sanh thoát tử, tự chứng vô thượng giác đạo mà thôi. Nhưng do căn cơ không bình đẳng, chẳng thể rốt ráo diễn giảng thông suốt bản hoài của Phật, chỉ đành tùy thuận cơ nghi, khéo dẫn dụ dần dần. Với kẻ đại căn bàn thẳng lẽ xứng tánh, giảng cho Phật thừa khiến họ ngay trong đời này viên chứng Phật quả, như Thiện Tài trong kinh Hoa Nghiêm, như Long Nữ trong kinh Pháp Hoa v.v…

Đăng lúc: 20-12-2021 09:03:33 PM | Đã xem: 979 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Niệm Phật phải đặt trọn niềm tin vào lời Phật dạy

Niệm Phật phải đặt trọn niềm tin vào lời Phật dạy

Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: Lòng tin là bước đầu vào Ðạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay thành tựu quả bồ đề của chư Phật. Thế nên, đối với người niệm Phật thì đức tin có tánh cách rất trọng yếu.

Đăng lúc: 16-09-2019 07:09:31 PM | Đã xem: 1675 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
TT. Huế: Khoá tu niệm Phật một ngày lần thứ 11 tại huyện A Lưới

TT. Huế: Khoá tu niệm Phật một ngày lần thứ 11 tại huyện A Lưới

Sáng ngày 15.11 Giáp Ngọ (05.01.2015), thực hiện theo chương trình tu học của đồng bào Phật tử huyện vùng cao đồng thời hướng vọng Kỷ niệm ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà 17/11/Giáp Ngọ, Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới quang lâm hướng dẫn và thuyết giảng đề tài “Lịch sử Đức Phật A Di Ðà với 48 đại nguyện”.

Đăng lúc: 05-01-2015 06:49:33 PM | Đã xem: 2985 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Pháp môn niệm Phật đến với đồng bào vùng cao A Lưới

Pháp môn niệm Phật đến với đồng bào vùng cao A Lưới

Niệm có nghĩa là nhớ đến, để tâm vào. Niệm Phật là nhớ nghĩ đến Phật qua danh hiệu, hình tượng, đức hạnh của Ngài. Sáu chữ “Nam mô A-Di-Đà Phật” là từ tiếng Phạn phiên âm ra. Nếu cắt nghĩa từng chữ một theo Phạn ngữ thì chỉ có bốn chữ mà thôi. Trước hết, chữ “Nam mô” có 6 nghĩa: Kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng; Chữ “A” nghĩa là không, là vô. Chữ “Di-Đà” nghĩa là lượng. Chữ Phật nghĩa là Giác giả. Hợp cả bốn chữ lại có nghĩa là: Quy y kính lễ đấng giác ngộ vô lượng.

Đăng lúc: 11-10-2014 07:09:31 AM | Đã xem: 4174 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tu học , Niệm Phật
Công đức sáu chữ Di Đà

Công đức sáu chữ Di Đà

Thiền Tông lấy sự thấy tự tánh để làm nhân hạnh tu tập, sau đó có kết quả là giác ngộ thành Phật. Chúng sanh từ nhiều đời bị vô minh che lấp tự tánh, không tự mình nhìn thấy được ánh sáng chiếu diện nơi tự tâm, giống như mây mờ che ánh sáng mặt trời vào mùa đông.

Đăng lúc: 05-03-2014 07:22:34 PM | Đã xem: 4205 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Nếu một ngày tôi không được niệm Phật

Nếu một ngày tôi không được niệm Phật

Muốn cho lòng lúc nào cũng có Phật thì phải cố gắng ghi khắc bốn chữ “A Di Đà Phật” vào tâm mình.

Đăng lúc: 16-12-2013 02:35:49 PM | Đã xem: 3383 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Niệm & niệm Phật

Niệm & niệm Phật

Trong Phật giáo, niệm là một thuộc tính của tâm, gọi là tâm sở pháp; nó được xếp vào một trong năm loại tâm sở biệt cảnh. Biệt cảnh có nghĩa là nó chỉ xuất hiện trong những trường hợp và cảnh vực sai biệt, duyên vào từng đối tượng cụ thể mà sanh khởi.

Đăng lúc: 06-05-2013 01:41:27 PM | Đã xem: 2346 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Niệm Phật
Chùa Sơn Thủy - Huế

Chùm ảnh: Ngày tu niệm Phật cuối năm Nhâm Thìn tại huyện A Lưới

Khóa tu niệm Phật cuối năm ngày 15.12 Nhâm Thìn tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đăng lúc: 27-01-2013 07:26:44 PM | Đã xem: 3838 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Niệm Phật
TT. Thích Nhật Từ

Buông xả để nhẹ nhàng ra đi

Những người chết trong nỗi hàm oan nếu không là Phật tử, được huấn luyện kỹ về sự buông xả, lỡ mà chấp trước thì khó được siêu thoát. Họ bị lẩn quẩn trong cái án mà danh thơm tiếng tốt của mình bị chôn vùi trong tủi nhục, đau đớn, bị lịch sử khinh thường, phỉ nhổ, lúc đó tiến trình ra đi sẽ bị trì hoãn lại. Trong những tình huống như thế, hương linh thường về mách bảo, đưa đường chỉ lối cho con cháu biết để giúp họ tháo mở nỗi hàm oan [...]

Đăng lúc: 10-11-2012 10:08:57 PM | Đã xem: 4191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Sốc với 'lời tiên tri' cực chính xác của Đức Phật về 'ngày tận thế'

Sốc với 'lời tiên tri' cực chính xác của Đức Phật về 'ngày tận thế'

Đối với các hành giả tu theo Tịnh Độ, khi nhận thức được rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, họ sẽ bình tĩnh và tinh tấn niệm Phật A Di Đà càng nhiều càng tốt trong cuộc sống hàng ngày nhằm đạt đến cảnh giới nhất tâm, sẵn sàng cho ngày về Tịnh Độ.

Đăng lúc: 29-10-2012 11:44:23 PM | Đã xem: 6680 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tu học , Niệm Phật
Thế nào gọi là "Niệm Phật nhất tâm bất loạn?

Thế nào gọi là "Niệm Phật nhất tâm bất loạn?

Trong kinh "Hoa Nghiêm" quyển 6, phẩm "Nhập pháp giới" có nói đến 21 loại niệm Phật tam muội. Kinh A-di-đà thì nói nếu một ngày hoặc trong bảy ngày liên tục mà chuyên trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà đến mức "Nhất tâm bất loạn" thì lúc lâm chung có thể vãng sinh đến nước Cực-lạc Tây phương.

Đăng lúc: 27-10-2012 09:55:06 PM | Đã xem: 6265 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Bốn môn niệm Phật

Bốn môn niệm Phật

Niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm, cũng là niệm Phật. Cho nên trong môn Niệm Phật ngoài phương pháp Trì Danh, còn có ba pháp khác nhau nữa là: Thật Tướng, Quán Tưởng và Quán Tượng.

Đăng lúc: 27-10-2012 11:47:07 AM | Đã xem: 3843 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Đăng lúc: 26-10-2012 06:59:53 AM | Đã xem: 2501 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Niệm Phật
Pháp môn một đời thành tựu!

Pháp môn một đời thành tựu!

Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được qua biển sinh tử.

Đăng lúc: 10-10-2012 08:15:34 AM | Đã xem: 3855 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Giáo huấn của các vị Tổ Tịnh Độ

Giáo huấn của các vị Tổ Tịnh Độ

Cõi Tịnh độ không có các khổ, hoàn toàn chỉ có sự an lạc, luôn chỉ dạy người xả bỏ tư tưởng nhơ uế, cầu sự thanh tịnh; muôn chim, cỏ hoa, ao hồ, vườn nhà đều bằng bảy báu an lạc; ở đây ai cũng vui thích chứng đạo xuất thế. Với lòng từ bi, trí tuệ thiện xảo, đức Phật chỉ dạy pháp môn trì danh hiệu Phật. Pháp môn ấy thật là vi diệu đặc biệt, công đức của nó không thể nghĩ bàn.

Đăng lúc: 10-10-2012 08:08:16 AM | Đã xem: 5916 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Pháp môn Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh Độ

Kinh A Di Đà được đức Thế Tôn tuyên thuyết tại tinh xá Kỳ Viên thuộc nước Xá Vệ, nội dung giới thiệu vị giáo chủ và y báo trang nghiêm ở cõi Cực Lạc, khuyên chúng sanh phát nguyện sanh về thế giới ấy bằng phương pháp chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà, đồng thời dẫn lời tán dương và ấn chứng của mười phương chư Phật để làm tăng tiến niềm tin cho người niệm Phật.

Đăng lúc: 07-10-2012 05:49:03 PM | Đã xem: 3549 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Đăng lúc: 05-10-2012 04:35:43 PM | Đã xem: 7374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật , Thơ
Ngày tu niệm Phật

BDD PG huyện A Lưới: Tổ chức Ngày tu Niệm Phật

Ngày 15 tháng 6 năm Nhâm Thìn (Thứ Năm 02.08.2012) tại Niệm Phật đường Sơn Thủy xã Quảng Phú, huyện A Lưới đã tổ chức ngày tu niệm Phật cho đồng bào Phật tử vùng cao.

Đăng lúc: 28-09-2012 11:05:59 PM | Đã xem: 3306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Niệm Phật
Sư cô TN Liên Trí thuyết giảng

TT.Huế: BĐDPG A Lưới: Triển khai Đại Lễ Vu Lan 2012 - Tu Bát Quan Trai

Ngày báo hiếu cũng là ngày xá tội vong nhân. Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử chúng ta nhất tâm cầu nguyện cha mẹ hiện còn thân tâm an lạc, cha mẹ quá vãng siêu sanh Phật quốc, đa sanh phụ mẫu siêu phàm nhập Thánh.

Đăng lúc: 28-09-2012 05:05:08 PM | Đã xem: 4587 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tu học , Niệm Phật
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 456
  • Khách viếng thăm: 449
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 104863
  • Tháng hiện tại: 3825310
  • Tổng lượt truy cập: 96165560


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012