Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Chúng ta triển khai sâu hơn về ý nghĩa xuất gia của Đức Phật để có thể nhận rõ tầm quan trọng của xuất gia, giúp chúng ta sống đúng như Phật dạy.

Đăng lúc: 17-03-2024 12:59:00 AM | Đã xem: 2560 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Đức Phật Di Lặc và ý nghĩa sáu đứa bé quanh Ngài

Đức Phật Di Lặc và ý nghĩa sáu đứa bé quanh Ngài

Mỗi mùa Xuân đến, mọi người đều in thiệp chúc Tết nhau. Trong nhà chùa nói chung, nhất là Phật giáo Bắc tông, hầu hết đều chúc nhau một mùa Xuân Di-lặc.

Đăng lúc: 08-02-2024 11:14:00 AM | Đã xem: 3762 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ thông
Ý nghĩa của việc tụng Kinh

Ý nghĩa của việc tụng Kinh

Kinh Phật là pháp môn Đức Phật đã nói bao gồm tin Phật, học Phật, cho đến thành Phật. Phương pháp vô biên, cho nên Kinh Phật cũng có vô số và nhiều tên gọi.

Đăng lúc: 10-10-2023 07:58:27 AM | Đã xem: 320 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Thế nào gọi là Phật sự?

Thế nào gọi là Phật sự?

Phật sự, nghĩa rộng là: phàm làm việc tin Phật, cầu Phật, thành Phật, đều gọi là Phật sự. Đức Phật nói mỗi người có khả năng thành Phật, chỉ cần các vị có thể tín ngưỡng (tin tưởng và tôn kính) phương pháp Đức Phật đã nói và dựa vào giáo pháp thực hành, chắc chắn sẽ có thể thành Phật.

Đăng lúc: 10-10-2023 07:35:33 AM | Đã xem: 365 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Hướng dẫn cách lạy Phật tại nhà và khi đi chùa đúng nhất

Hướng dẫn cách lạy Phật tại nhà và khi đi chùa đúng nhất

Lễ hay lạy đều là hành động thể hiện sự tôn kính của người thực hành đến với đối tượng mà họ hướng tới. Lễ Phật cũng vậy, chúng ta hướng tâm về Phật, hạ thấp mình xuống để cung kính cũng thể hiện sự kính lễ một đấng tôn quý giúp mang đến sự an lành và phúc báu.

Đăng lúc: 26-06-2023 02:59:53 PM | Đã xem: 1609 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Suy niệm nhân ngày Đức Thế Tôn xuất gia

Suy niệm nhân ngày Đức Thế Tôn xuất gia

Hơn 2.600 năm đã trôi qua kể từ đêm huyền nhiệm khi Thái tử Tất-đạt-đa vượt thành xuất gia tìm đạo, câu chuyện về Ngài vẫn thường được hàng con Phật nhắc nhớ với tất cả sự tôn kính và ngưỡng vọng. Hình ảnh vị vương tử rời bỏ vương thành Ca-tỳ-la hoa lệ, rời bỏ cung vàng điện ngọc, quyền uy và lạc thú trần gian để trở thành vị Sa-môn đi tìm lẽ thật của cuộc đời là biểu tượng đã tạo nên bao niềm xúc động.

Đăng lúc: 26-02-2023 06:03:00 PM | Đã xem: 1637 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Ý nghĩa hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Ý nghĩa hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Thờ tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có những gì cao siêu kỳ đặc, mà tôi gọi đó là một đặc điểm của Phật giáo Việt Nam? Khi chúng ta thờ một đức Phật, một vị Bồ-tát cần phải thâm hiểu ý nghĩa hình tượng các ngài.

Đăng lúc: 01-04-2021 07:32:00 AM | Đã xem: 1290 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Xuân về hãy học hạnh hỉ xả của Bồ tát Di Lặc

Xuân về hãy học hạnh hỉ xả của Bồ tát Di Lặc

Xã hội ngày nay, phần đông mọi người chú trọng vật chất, xem nhẹ tinh thần; họ chạy đua với thời gian lao vào kiếm tiền. Vì lòng tham của con người không đáy nên khổ não là điều tất nhiên.

Đăng lúc: 04-02-2021 11:43:05 AM | Đã xem: 1404 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Ý nghĩa 'Bông hồng cài áo'

Ý nghĩa 'Bông hồng cài áo'

Bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan xuất phát từ ý tưởng và đề xuất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh những năm 1960.

Đăng lúc: 23-08-2020 09:55:28 PM | Đã xem: 1608 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Nhân quả là chân lý sống

Nhân quả là chân lý sống

Nhân quả là chân lý sống, không thể thiếu trong gia đình và xã hội, nơi nào không tin nhân quả sẽ sống trong loạn lạc, phi đạo đức. Người không tin vào nhân quả thường có thái độ yếu đuối thấp hèn, luôn sống trong lo lắng, sợ hãi, bất an.

Đăng lúc: 15-07-2020 02:29:28 PM | Đã xem: 1227 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Đăng lúc: 25-03-2020 10:34:37 AM | Đã xem: 2185 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Thường tạo nghiệp lành để sống an vui

Thường tạo nghiệp lành để sống an vui

Người tu đúng theo chánh pháp Phật dạy là phải thực hành đúng với lý nhân quả thì mới thật sự được an vui. Nhờ tránh không tạo nhân đau khổ nên không có quả đau khổ; và đâu bị lo sợ, đâu bị ray rức hay là mặc cảm tội lỗi.

Đăng lúc: 29-02-2020 05:28:25 PM | Đã xem: 1430 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Phương cách có được nụ cười Di-lặc

Phương cách có được nụ cười Di-lặc

Muốn hướng thượng chúng ta phải dẹp bỏ cái ta, tức là phải vô ngã. Có được như vậy, chúng ta mới khiêm cung, vị tha, sống vì lợi ích của mọi người. Quên thân mình, không nghĩ đến mình, chúng ta mới dám hy sinh, xả thân vì lợi ích của người khác.

Đăng lúc: 30-10-2019 07:06:19 AM | Đã xem: 1813 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Phá kiến

Phá kiến

Phá kiến là một thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ cho việc có quan điểm, giải thích, hướng dẫn sai lạc ý nghĩa chân chính của Phật pháp. Người phá kiến có thể do thiếu hiểu biết, nhưng cũng có thể do cố tình vì động cơ lợi ích cá nhân. Bài viết này tôi xin bàn đến phá kiến trong vấn đề ăn chay và ăn mặn.

Đăng lúc: 01-10-2019 02:17:09 PM | Đã xem: 1862 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Ý nghĩa của việc làm “công đức”

Ý nghĩa của việc làm “công đức”

“Công đức” mang ý nghĩa là “làm trong sạch tâm, làm cho tâm thanh tịnh”. Sau khi tìm hiểu và phát tâm thiện lành trước khi làm những việc cứu giúp người nghèo khó, trong khi làm lòng vẫn thiện lành và đầy từ bi, sau khi làm vẫn thấy đó là điều cao đẹp, đáng làm, đáng bỏ công, đáng hy sinh.

Đăng lúc: 18-09-2019 06:19:44 AM | Đã xem: 1752 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, thoát mọi khổ đau

Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, thoát mọi khổ đau

Nên tu tưởng vô thường, nên quảng bá tưởng vô thường. Đã tu tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường thì đoạn ái dục giới, ái sắc giới, ái vô sắc giới, đoạn hết vô minh, đoạn hết kiêu mạn.

Đăng lúc: 02-09-2019 07:43:15 AM | Đã xem: 1970 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Vì sao Đề Bà Đạt Đa luôn tìm cách hãm hại Đức Phật?

Vì sao Đề Bà Đạt Đa luôn tìm cách hãm hại Đức Phật?

Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) là con trai của hoàng thân Suppabuddha và hoàng nương Pamita. Ông là anh em chú bác của Thái Tử Tất Đạt Đa (Siddhatta), và cũng là anh ruột của công chúa Da Du Đà La (Yasodhara), hay cậu La Hầu La (Rahula).

Đăng lúc: 30-08-2019 04:43:14 PM | Đã xem: 2040 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Hạnh của người xuất gia

Hạnh của người xuất gia

Người xuất gia phải làm gương cho chúng tại gia, nếu không nêu được gương tốt thì người tại gia sẽ không sinh tâm thâm tín, và không thể gieo ảnh hưởng gì với họ cả. Thế nên, là người xuất gia thì phải có hình tướng của người xuất gia.

Đăng lúc: 29-08-2019 05:38:21 AM | Đã xem: 1740 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Tâm từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm

Tâm từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm

Bồ-tát Quán Thế Âm là một vị Bồ-tát nổi bật, được biết đến nhiều nhất trong tất cả các truyền thống Đại thừa, và đôi khi cả trong truyền thống Nguyên thủy, như trường hợp ở xứ Tích Lan và Thái Lan cũng có thờ Ngài.

Đăng lúc: 31-07-2019 02:00:37 PM | Đã xem: 2169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
Mối liên hệ giữa thầy & trò trong đời sống thiền môn

Mối liên hệ giữa thầy & trò trong đời sống thiền môn

Mối liên hệ giữa thầy và trò trong bất cứ xã hội nào và ở bất kỳ thời đại nào vẫn luôn là mối liên hệ cao quý. Mối liên hệ đó có thể không sâu đậm và thắt chặt như quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nhưng nó mang một ý nghĩa rất thiêng liêng.

Đăng lúc: 18-03-2019 06:42:08 PM | Đã xem: 2178 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Phổ thông
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 754
  • Khách viếng thăm: 748
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 126906
  • Tháng hiện tại: 3480323
  • Tổng lượt truy cập: 100079467


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012