Xứng đáng là ruộng phước

Xứng đáng là ruộng phước

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại khu vườn ông Anàthapindika, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu?

Đăng lúc: 20-02-2024 04:56:17 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Bốn đức tự tin, không sợ hãi của Thế Tôn khi thuyết Pháp

Bốn đức tự tin, không sợ hãi của Thế Tôn khi thuyết Pháp

Vô sở úy có nghĩa là hoàn toàn tự tin, không hề sợ hãi trước bất kỳ ai và bất cứ điều gì; là phẩm tính toàn thiện của bậc Chân nhân, đấng Giác ngộ.

Đăng lúc: 20-02-2024 04:50:42 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Ngày xuân chúc nhau sống thọ

Ngày xuân chúc nhau sống thọ

Ngày Xuân gặp gỡ, hầu như ai cũng tươi cười chúc nhau khỏe mạnh và sống lâu. Tất nhiên người ta còn chúc nhau nhiều thứ nữa, nhưng căn bản vẫn là sức khỏe. Bởi một lẽ đơn giản có sức khỏe là có tất cả, và ngược lại, không có sức khỏe thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

Đăng lúc: 15-02-2024 07:49:48 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Gắng tu thiện pháp làm của để dành

Gắng tu thiện pháp làm của để dành

Người đời làm ăn phải có của để dành, phòng khi hoạn nạn ốm đau bất trắc. Người biết tu cũng cần tích lũy thiện nghiệp để dành, phòng khi si mê ám chướng không thắng được bản thân, khiến tiêu mòn công đức.

Đăng lúc: 31-01-2024 05:20:59 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Vị sứ giả Như Lai hoằng Pháp thành công phải “làm chủ sáu căn”

Vị sứ giả Như Lai hoằng Pháp thành công phải “làm chủ sáu căn”

Lời Phật dạy thật rõ ràng, hành trang hoằng pháp không phải là bằng cấp hay chức vị hoặc danh tiếng, đó chỉ là những điều kiện cần (vì xã hội ngày nay cần). Điều kiện đủ cho hoằng pháp thành công phải là làm chủ sáu căn, tức làm chủ chính mình.

Đăng lúc: 28-01-2024 11:16:11 PM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
“Nghèo khổ là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời”

“Nghèo khổ là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời”

Khi mà hiện thực xã hội thiên về thực dụng, coi trọng vật chất, ma lực đồng tiền có thể biến điều không thể thành có thể, thì thân phận của những kẻ nghèo hèn lại càng bi đát hơn.

Đăng lúc: 28-01-2024 11:14:32 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
“Hãy tỏ bày hiện pháp của Như Lai, chớ cho che giấu”

“Hãy tỏ bày hiện pháp của Như Lai, chớ cho che giấu”

Dù trải qua hiện thực lịch sử thăng trầm, thịnh suy đã hàng nghìn năm, lời giáo huấn của Đức Phật vẫn còn đồng vọng, nhắc nhở và thôi thúc hàng đệ tử hoằng truyền Chánh pháp, không để cho Phật pháp bị mai một.

Đăng lúc: 22-01-2024 05:31:17 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Bốn hạng người đáng thân cận

Bốn hạng người đáng thân cận

Một trong những dấu hiệu để xét đoán về nhân cách của ai đó là nhìn xem họ thân thiết với những hạng người nào. Bởi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi trong mù sương lâu dần sẽ thấm ướt. Vì thế mỗi người cần biết chọn bạn mà chơi.

Đăng lúc: 07-01-2024 11:53:00 AM | Đã xem: 1386 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy về pháp lãnh đạo

Phật dạy về pháp lãnh đạo

Đức Phật không phải là một nhà chính trị, Ngài không chủ trương kinh bang tế thế, thiết lập quy chế nhà nước, xây dựng hệ thống pháp luật. Đức Phật là Đấng Đạo sư, một nhà đạo đức, tâm linh đồng thời là một nhà giáo dục, Ngài mở rộng phạm vi đóng góp cho tất cả chúng sinh chứ không giới hạn ở một quốc gia, dân tộc nào.

Đăng lúc: 02-01-2024 02:41:00 PM | Đã xem: 2853 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Quá khó để nhận ra mọi thứ đều không phải của tôi

Quá khó để nhận ra mọi thứ đều không phải của tôi

Con người là hợp thể của năm uẩn gồm thân thể (sắc), cảm giác (thọ), tri giác (tưởng), tư duy (hành) và nhận thức (thức). Dưới ánh sáng của thiền quán duyên sinh, con người là một sinh thể do năm uẩn này hòa hợp mà thành.

Đăng lúc: 07-12-2023 09:27:45 AM | Đã xem: 202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy: Sáu pháp giúp tu hành tấn tới, không thụt lùi

Phật dạy: Sáu pháp giúp tu hành tấn tới, không thụt lùi

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có sáu pháp không thối đọa này, Ta sẽ thuyết, hãy lắng nghe. Và này các Tỷ kheo, thế nào là sáu pháp không thối đọa?

Đăng lúc: 04-12-2023 09:26:52 PM | Đã xem: 216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Người phụ nữ lý tưởng trong thời Phật tại thế

Người phụ nữ lý tưởng trong thời Phật tại thế

“Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Trúc Lâm, gọi các Tỷ kheo: - Này các Tỷ kheo, đầy đủ năm đức tánh, một nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối với người đàn ông. Thế nào là năm?

Đăng lúc: 04-12-2023 09:21:58 PM | Đã xem: 209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy: “Có bốn hạng người đáng kính, đáng quý, là ruộng phước thế gian”

Phật dạy: “Có bốn hạng người đáng kính, đáng quý, là ruộng phước thế gian”

Này Tỳ-kheo, có bốn hạng người này. Hãy niệm trừ ba hạng người đầu. Hãy niệm tu pháp thân chứng. “Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Đăng lúc: 04-12-2023 05:37:41 AM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Thuyết pháp hoặc im lặng

Thuyết pháp hoặc im lặng

Khi không thuyết pháp thì im lặng, nhiếp tâm vào đề mục quen thuộc. Kinh Phật thường gọi những hội chúng buôn chuyện sôi nổi, ồn ào, không nhiếp tâm thanh tịnh là Bà-la-môn. Trong không khí chuyện trò râm ran vui vẻ mà im lặng giữ vững chánh niệm là điều không dễ.

Đăng lúc: 04-12-2023 05:31:54 AM | Đã xem: 209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy nên hướng nội để bình an

Phật dạy nên hướng nội để bình an

Khi chưa nhận ra bản chất thực của thân tâm và ngoại cảnh là vô thường-khổ-vô ngã thì đời sống của phần đông chúng ta là một cuộc đua giành quán quân sở hữu âm thanh và sắc tướng. Và chính việc chạy theo âm thanh, sắc tướng của mình và người là nguyên nhân của khổ.

Đăng lúc: 04-12-2023 05:22:43 AM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Chiếc bè để vượt sông

Chiếc bè để vượt sông

Dùng bè để qua sông, qua sông rồi thì bỏ bè là thí dụ nổi tiếng về pháp phương tiện trong kinh Phật. Chiếc bè và bờ kia, phương tiện và cứu cánh, tục đế và chân đế là hai lĩnh vực khác nhau nhưng lại có liên quan mật thiết với nhau.

Đăng lúc: 26-11-2023 04:40:35 AM | Đã xem: 217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Phật dạy về năm hạng người sống ở trong rừng

Lời Phật dạy về năm hạng người sống ở trong rừng

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosala gọi các Tỷ kheo: Có năm hạng người này sống ở rừng, thế nào là năm?

Đăng lúc: 01-11-2023 08:13:30 AM | Đã xem: 358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Lời Phật dạy về bản lĩnh hoằng pháp

Lời Phật dạy về bản lĩnh hoằng pháp

Gieo trồng, phát tán hạt giống Bồ đề vào tâm thức mọi người là sứ mạng thiêng liêng của đệ tử Như Lai. Để thực thi trọn vẹn sứ mạng cao cả ấy, người con Phật phải dấn thân, phụng hiến tất cả vì tương lai của Phật pháp, thậm chí phải dám xả thân vì đạo.

Đăng lúc: 01-11-2023 08:10:18 AM | Đã xem: 346 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Kết bạn theo lời Phật dạy

Kết bạn theo lời Phật dạy

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, tiểu đoạn “bạn hữu”, đức Phật dạy các Tỳ Kheo nếu cần một người bạn, thì nên thân cận với những ai hội tụ bảy phẩm chất:

Đăng lúc: 29-10-2023 10:06:57 AM | Đã xem: 277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Phật dạy niềm vui nhờ thí xả

Phật dạy niềm vui nhờ thí xả

Những sự vui thích do thu về nhiều nguồn lợi vật chất hay sự hả hê của say men chiến thắng hoặc hài lòng khi thấy đối phương thất bại v.v… đều không phải hỷ. Một niềm vui an tịnh, nhẹ nhàng và sâu lắng khi đã buông xả hết các vướng mắc, chấp thủ mới là hỷ đích thực.

Đăng lúc: 26-10-2023 08:42:42 AM | Đã xem: 277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy

Các tin khác

1 2 3 ... 23 24 25  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 110
  • Khách viếng thăm: 102
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 20377
  • Tháng hiện tại: 82328
  • Tổng lượt truy cập: 85886931


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012