Đức Phật nói về cái đẹp của con người

Đức Phật nói về cái đẹp của con người

"Người đời họ cho cái đẹp của sắc thân là đẹp, còn Ta cho rằng cái thân chẳng làm điều xấu ác, cái miệng chẳng nói lời xấu ác, tâm ý chẳng nghĩ điều xấu ác mới là đẹp vậy”.

Đăng lúc: 12-06-2024 07:09:50 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Vui trong tĩnh lặng

Vui trong tĩnh lặng

Hạnh phúc đích thực của đời sống con người không phải là sự sung mãn về vật chất, thỏa mãn tham vọng quyền lực và danh vọng…mà chính là thiết lập được bình an nội tại. Chính sự an tịnh nội tâm, hỷ lạc do thiền định mang lại là hạnh phúc đích thực, là chất liệu nuôi dưỡng đời sống xuất gia.

Đăng lúc: 03-06-2024 10:13:13 PM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Năm thứ quý giá ở đời

Năm thứ quý giá ở đời

Theo Thế Tôn, có những thứ tuy quý giá nhưng dễ tìm, dễ được và có những thứ không khó tìm nhưng rất khó được. Khó được vì hiện hữu trước mắt mà không có tuệ giác để trân quý, chưa hội đủ nhân duyên để nhận ra đó là những báu vật ở đời.

Đăng lúc: 02-05-2024 12:15:13 PM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Con đường đến Sơ quả

Con đường đến Sơ quả

Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời.

Đăng lúc: 23-04-2024 08:34:42 AM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Người tu hạnh quét rác thành tựu công đức lớn theo lời Phật dạy

Người tu hạnh quét rác thành tựu công đức lớn theo lời Phật dạy

Ai cũng biết câu “Con sãi ở chùa lại quét lá đa”, nên hình ảnh người tu quét rác trong sân chùa đã trở nên quá quen thuộc. Đi tu, ở chùa thì phải quét rác. Dĩ nhiên rồi! Nhưng quét rác, việc tưởng chừng như không cần phải học nhiều ấy, mà sao Thế Tôn lại ân cần dạy bảo một cách cặn kẽ.

Đăng lúc: 18-04-2024 05:05:00 AM | Đã xem: 231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tu học , Lời Phật dạy
Tu tập tâm từ để nói lời lành

Tu tập tâm từ để nói lời lành

Người xưa nói “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Dù cho miệng lưỡi thế gian có thế nào chúng ta vẫn an nhiên, “tâm không bị biến đổi, miệng không phát ra lời nói cộc cằn”. Để làm được điều này, nội tâm của chúng ta cần được phủ đầy bốn tâm vô lượng, đặc biệt là tâm từ.

Đăng lúc: 30-03-2024 07:03:06 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Chánh tri kiến - Thấy biết như thật quan điểm đúng đắn

Chánh tri kiến - Thấy biết như thật quan điểm đúng đắn

Thế Tôn từng dạy, những ai đến với giáo pháp của Ngài là để thấy chứ không phải để tin. Chính quan điểm đúng đắn, sự thấy biết chính xác sẽ dẫn đường cho tư duy và hành động đúng đắn, hướng đến Chân Thiện Mỹ.

Đăng lúc: 28-03-2024 05:11:33 AM | Đã xem: 89 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Thiện và ác rất xa mà rất gần

Thiện và ác rất xa mà rất gần

Con người sống ở đời thường không thuần thiện hoặc ác mà luôn giao thoa giữa thiện và ác. Vì thế, đời sống là một quá trình đấu tranh liên tục để vượt lên cái ác.

Đăng lúc: 28-03-2024 05:09:22 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Cầu có được như nguyện?

Cầu có được như nguyện?

Cầu nguyện là một phương thức tu tập phổ biến trong Phật giáo và các tôn giáo khác. Tuy nhiên, cầu nguyện theo tuệ giác của Thế Tôn rất đặc thù, không phó thác thân phận vào một sự ban ơn của một đấng siêu nhiên mà hoàn toàn tự chủ, nguyện cầu được sáng suốt để chuyển hoá nghiệp lực của tự thân.

Đăng lúc: 28-03-2024 05:03:49 AM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Tránh xa thầy tà, bạn xấu

Tránh xa thầy tà, bạn xấu

Thế Tôn xác quyết là không thân cận, bất hợp tác với người ác tri thức. Dù cho họ có nhân danh là ai, giữ chức phận gì trong đạo hay ngoài đời, hứa hẹn giúp ta nhiều điều tốt lành…nhưng nếu thực sự biết họ là ác tri thức thì quyết không tùng sự, bất hợp tác. Vì sao?

Đăng lúc: 28-03-2024 05:01:24 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Lời Phật dạy về trách nhiệm của cha mẹ với con cái

Lời Phật dạy về trách nhiệm của cha mẹ với con cái

Theo lời Phật dạy, cha mẹ sinh con cái không phải để thỏa mãn dục tính mà là thể hiện tình thương yêu đối với một phần máu mủ và sự sống của chính mình.

Đăng lúc: 16-03-2024 03:43:11 PM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Chết không bứt rứt

Chết không bứt rứt

Sống bình an thì chết sẽ bình an. Không mong cầu chết cũng an vì nhân cuộc sống đã an. Thành ra, sinh thời sống còn nhiều lầm lỗi (do tham sân si nhiều) thì mạng chung không an ổn. Nếu ai đã biết và thực sự sống lành thì cứ an nhiên.

Đăng lúc: 16-03-2024 05:26:14 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Bốn pháp thiết lập hạnh phúc gia đình theo lời Phật dạy

Bốn pháp thiết lập hạnh phúc gia đình theo lời Phật dạy

Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ thọ hưởng các dục vọng, sống trói buộc với vợ con, dùng hương chiên đàn, đeo vòng hoa, thọ lãnh vàng bạc. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, để chúng con được hạnh phúc, an lạc trong hiện tại.

Đăng lúc: 15-03-2024 06:39:40 AM | Đã xem: 126 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Tu tập cũng như giữ thành

Tu tập cũng như giữ thành

“Một thời, Đức Phật du hành nước Xá-vệ, ở trong Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

Đăng lúc: 08-03-2024 07:36:00 AM | Đã xem: 118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Lời Phật dạy liên quan đến người nữ

Lời Phật dạy liên quan đến người nữ

Mặc dù, thực sự Đức Phật nâng cao thân phận người phụ nữ, Ngài đã thể hiện qua sự giữ giới của Ngài và khuyên dạy các để tử từ thời này sang thời khác, nhưng Ngài vẫn nhận biết được sự khác biệt về vấn đề xã hội và sinh lý giữa người nam và người nữ vẫn còn tồn tại.

Đăng lúc: 08-03-2024 01:00:00 AM | Đã xem: 4131 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Đệ tử Phật nguyện cầu gì?

Đệ tử Phật nguyện cầu gì?

Theo tuệ giác của Thế Tôn, mong ước xây dựng đời sống hạnh phúc bình thường vốn rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là thiết lập nền tảng đạo đức để tịnh hóa thân tâm, thăng hoa cuộc sống, hướng đến giải thoát và giác ngộ.

Đăng lúc: 04-03-2024 07:00:41 PM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Phật dạy thuyết Pháp cho người phải có đủ năm đức

Phật dạy thuyết Pháp cho người phải có đủ năm đức

Diễn thuyết Phật pháp mà chuyển hóa được người nghe đồng thời khiến họ trở nên thích thú tìm hiểu giáo pháp, hâm mộ pháp sư chẳng phải là chuyện dễ dàng. Phải tu luyện, tích lũy kinh nghiệm, trau giồi tri thức và hội tụ đầy đủ phước duyên mới trở thành một pháp sư giỏi, chinh phục được người nghe.

Đăng lúc: 04-03-2024 06:52:17 PM | Đã xem: 180 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Xứng đáng là ruộng phước

Xứng đáng là ruộng phước

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại khu vườn ông Anàthapindika, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu?

Đăng lúc: 20-02-2024 04:56:17 AM | Đã xem: 149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Bốn đức tự tin, không sợ hãi của Thế Tôn khi thuyết Pháp

Bốn đức tự tin, không sợ hãi của Thế Tôn khi thuyết Pháp

Vô sở úy có nghĩa là hoàn toàn tự tin, không hề sợ hãi trước bất kỳ ai và bất cứ điều gì; là phẩm tính toàn thiện của bậc Chân nhân, đấng Giác ngộ.

Đăng lúc: 20-02-2024 04:50:42 AM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
Ngày xuân chúc nhau sống thọ

Ngày xuân chúc nhau sống thọ

Ngày Xuân gặp gỡ, hầu như ai cũng tươi cười chúc nhau khỏe mạnh và sống lâu. Tất nhiên người ta còn chúc nhau nhiều thứ nữa, nhưng căn bản vẫn là sức khỏe. Bởi một lẽ đơn giản có sức khỏe là có tất cả, và ngược lại, không có sức khỏe thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

Đăng lúc: 15-02-2024 07:49:48 PM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lời Phật dạy
1 2 3 ... 24 25 26  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 640
  • Khách viếng thăm: 607
  • Máy chủ tìm kiếm: 33
  • Hôm nay: 182538
  • Tháng hiện tại: 2018465
  • Tổng lượt truy cập: 98617609


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012