Nhân cách người tu sĩ

Nhân cách người tu sĩ

Trong bối cảnh xã hội khủng hoảng, con người bị cuốn trong cơn lốc văn minh, văn hóa ngoại lai sôi động, tư cách đạo đức của người tu sĩ đang đối diện những thử thách rất lớn. Nhân cách người tu sĩ được quan tâm hơn bao giờ hết, vì đó chính là mạng mạch, là sự tồn vong của Phật pháp.

Đăng lúc: 09-10-2019 03:02:14 PM | Đã xem: 2935 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Người lãnh đạo Giáo hội các cấp cần phải có tài đức, phẩm hạnh (*)

Người lãnh đạo Giáo hội các cấp cần phải có tài đức, phẩm hạnh (*)

Người lãnh đạo tối cao một cơ quan chủ quản cần phải kịp thời điều chỉnh những bất ổn của thuộc cấp, không vì tình cảm riêng mà làm tổn hại đến lợi ích tập thể. Quyết định nhân sự lãnh đạo cũng không vì cảm năng, thương ghét của cá nhân mà nên nhìn bằng trí tuệ tập thể. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam chúng ta đã thành công trong việc tổ chức Giáo hội, phục vụ hoằng pháp, thành tựu rất nhiều công đức nhưng vẫn còn nhiều tồn đọng một số nhân sự quan trọng phạm phải vào một số ý kiến cầu toàn trên.

Đăng lúc: 24-03-2018 09:28:44 AM | Đã xem: 2723 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ VIII: Khẳng định vai trò và tầm nhìn?

Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ VIII: Khẳng định vai trò và tầm nhìn?

Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII vừa khép lại cách đây không lâu. Vẫn như cũ, với phương châm "Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội", Giáo hội này xác định mục tiêu cần phải đi theo phương châm này như thế nào trước những thách thức chung của thời đại, đồng thời sự vận hành song hành của "đạo pháp" và "chủ nghĩa xã hội" có cùng một ý nghĩa là thực thể mang tính chủ thể của thời đại và dân tộc hay không?

Đăng lúc: 13-12-2017 08:26:15 PM | Đã xem: 3099 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Giải pháp ứng dụng CNTT vào việc đẩy mạnh công tác truyền bá chính pháp

Giải pháp ứng dụng CNTT vào việc đẩy mạnh công tác truyền bá chính pháp

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Giải pháp ứng dụng CNTT vào việc đẩy mạnh công tác truyền bá chính pháp

Đăng lúc: 26-11-2017 01:18:00 PM | Đã xem: 2829 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Những điều cốt lõi của giáo dục Phật giáo

Những điều cốt lõi của giáo dục Phật giáo

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Những điều cốt lõi của giáo dục Phật giáo

Đăng lúc: 26-11-2017 01:13:00 PM | Đã xem: 2842 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Phát triển bền vững GHPGVN nhìn từ góc độ quản trị

Phát triển bền vững GHPGVN nhìn từ góc độ quản trị

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Phát triển bền vững GHPGVN nhìn từ góc độ quản trị

Đăng lúc: 26-11-2017 01:10:00 PM | Đã xem: 2505 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Phát huy vai trò của Tăng bảo mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội

Phát huy vai trò của Tăng bảo mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Phát huy vai trò của Tăng bảo mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội

Đăng lúc: 26-11-2017 01:02:00 PM | Đã xem: 2682 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Cơ hội và thách thức của PGVN trong thời đại công nghệ phát triển

Cơ hội và thách thức của PGVN trong thời đại công nghệ phát triển

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Cơ hội và thách thức của PGVN trong thời đại công nghệ phát triển

Đăng lúc: 26-11-2017 12:58:00 PM | Đã xem: 2700 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Tu tập tâm và hạnh nguyện trong sự phát triển bền vững của PGVN

Tu tập tâm và hạnh nguyện trong sự phát triển bền vững của PGVN

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Tu tập tâm và hạnh nguyện trong sự phát triển bền vững của PGVN

Đăng lúc: 23-11-2017 12:55:00 PM | Đã xem: 2586 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Làm thế nào để tuổi trẻ trong thời hội nhập đến với Phật giáo?

Làm thế nào để tuổi trẻ trong thời hội nhập đến với Phật giáo?

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Làm thế nào để tuổi trẻ trong thời hội nhập đến với Phật giáo?

Đăng lúc: 20-11-2017 07:02:54 AM | Đã xem: 2730 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Tăng Ni trẻ cần có tiếng nói trong các diễn đàn Giáo hội

Tăng Ni trẻ cần có tiếng nói trong các diễn đàn Giáo hội

Hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022, là người gắn bó và hoạt động ở cấp cơ sở, chúng tôi kỳ vọng ở Giáo hội 5 vấn đề sau:

Đăng lúc: 03-11-2017 07:00:18 PM | Đã xem: 2846 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Tinh thần Phật giáo thống nhất: Thống hợp trong thanh tịnh

Tinh thần Phật giáo thống nhất: Thống hợp trong thanh tịnh

(1) Thiếu hàng giáo phẩm tôn túc lãnh đạo. (2) Thiếu một hệ thống tổ chức Phật giáo Việt Nam thống nhất. (3) Thiếu sự hòa hợp của tăng già. (4) Thiếu tinh thần lục hòa đồng tu của tứ chúng. (5) Thiếu chánh niệm và thanh tịnh làm căn bản tu hành.

Đăng lúc: 12-10-2014 10:28:40 PM | Đã xem: 3524 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Thách thức đối với Gia đình Phật tử đang đến gần

Thách thức đối với Gia đình Phật tử đang đến gần

Những người có trách nhiệm đối với tổ chức “Gia đình Phật tử” cố gắng hơn nữa, tranh thủ tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đưa tổ chức “Gia đình Phật tử” phát triển phát triển mạnh mẽ, phù hợp với vai trò tổ chức tập hợp thanh thiếu niên nhi đồng của một tôn giáo có bề dày lịch sử ở Việt Nam.

Đăng lúc: 29-09-2014 08:37:13 AM | Đã xem: 5597 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Gia đình Phật tử , Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Phật giáo: Con đường phục hưng văn hóa Việt

Phật giáo: Con đường phục hưng văn hóa Việt

Có tự tôn vinh không trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi chúng ta chứng kiến sự giao lưu và giao thoa nhiều luồng tư tưởng Tây phương và Đông phương, cổ xưa và hiện đại, nhiều tôn giáo lớn của nhân loại, chúng ta lại khẳng định Phật giáo là con đường phục hưng văn hóa Việt Nam. Thử đi sâu vào tìm hiểu, phân tích để thấy rằng đạo Phật có thể là một giải pháp khả dĩ vực dậy nền tảng đạo đức, tâm linh và chống lại mọi bệnh thái của thời đại hay không?

Đăng lúc: 13-05-2014 09:32:06 AM | Đã xem: 3109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Những bước chân thầm lặng

Những bước chân thầm lặng

Vesak 2014 được GHPGVN đăng ký, là một cố gắng thể hiện tự thân trong khả năng tuy kinh phí ngoài tầm tay. Tuy ngoài tầm tay, nhưng Giáo Hội vẫn đủ khả năng trang trải mọi việc nhờ nguồn đầu tư nhiều ngành trong nước!

Đăng lúc: 10-04-2014 08:12:35 PM | Đã xem: 3233 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Niệm Phật - Pháp môn viên mãn

Niệm Phật - Pháp môn viên mãn

Niệm Phật là pháp môn tương nhiếp hết thảy pháp môn, gom thâu cả Phật giáo năm thừa

Đăng lúc: 16-12-2013 02:40:29 PM | Đã xem: 3060 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Quan hệ thầy trò trong Kinh, Luật Phật giáo

Quan hệ thầy trò trong Kinh, Luật Phật giáo

Mối quan hệ thầy trò là một trong những mối quan hệ căn bản của con người có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến tri thức, tư tưởng, phẩm cách, đạo đức, v.v… và đặc biệt là trong Phật giáo, mối quan hệ thầy trò mang đậm tính cách kế thừa về tâm linh, về sự tu chứng, về đức hạnh, về hành Bồ tát đạo…

Đăng lúc: 19-10-2013 08:12:52 AM | Đã xem: 2962 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo
Tham luận hội thảo: Gia Đình Phật Tử thời hội nhập

Tham luận hội thảo: Gia Đình Phật Tử thời hội nhập

Như chúng tôi đã thông tin, toàn bộ tài liệu của Hội thảo Gia Đình Phật Tử: Sứ mệnh và Phát triển diễn ra tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 28/07/2013 sẽ lần lượt được chúng tôi truyền tải trên Website. Tham luận của Huynh trưởng cấp Tấn Thiện Bình - Nguyễn Hồng Trân Phó trưởng ban thường trực Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh đi sâu vào những khó khăn của tổ chức GĐPT trong giai đoạn phục hoạt và với thế giới phẳng như hiện nay.

Đăng lúc: 03-10-2013 09:04:36 PM | Đã xem: 3115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Gia đình Phật tử , Chấn hưng Phật giáo
Tham luận hội thảo: Trách nhiệm của người Huynh trưởng với lý tưởng màu Lam

Tham luận hội thảo: Trách nhiệm của người Huynh trưởng với lý tưởng màu Lam

Như chúng tôi đã thông tin, toàn bộ tài liệu của Hội thảo Gia Đình Phật Tử: Sứ mệnh và Phát triển diễn ra tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 28/07/2013 sẽ lần lượt được chúng tôi truyền tải trên Website. Tham luận của Ni sư Thích Nữ Hạnh Nghiêm Phó trưởng Ban Hướng dẫn đặc trách Phật tử DT người Kinh.

Đăng lúc: 28-09-2013 02:31:20 PM | Đã xem: 3936 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Gia đình Phật tử , Chấn hưng Phật giáo
Đào tạo Tăng Ni sinh dân tộc thiểu số vùng cao

Đào tạo Tăng Ni sinh dân tộc thiểu số vùng cao

Trong một bài viết trước, chúng tôi đã nêu vấn đề, vì sao chưa có liệt vị giáo phẩm tôn đức người dân tộc thiểu số (miền cao, không gồm dân tộc Khmer và dân tộc Hoa)?

Đăng lúc: 08-09-2013 08:15:28 PM | Đã xem: 3117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Diễn đàn , Chấn hưng Phật giáo

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Thống kê

  • Đang truy cập: 650
  • Khách viếng thăm: 635
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 176644
  • Tháng hiện tại: 3530061
  • Tổng lượt truy cập: 100129205


Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012