MTTQ huyện A Lưới tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết” giai đoạn 2003 - 2023

Đăng lúc: Thứ tư - 26/04/2023 16:10 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Sáng ngày 26/04, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003- 2023.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Lạc, PCT Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Huỳnh Công Quảng, Tỉnh ủy viên,  Bí thư Huyện ủy A Lưới; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND - UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa & Thông tin huyện; đại diện Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa” huyện; tập thể Ban Thường trực MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện; đại diện Chỉ huy 04 Đồn Biên phòng tuyến núi; Công an huyện; BCH Quân sự huyện; Đoàn KT-QP 92; đại diện Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, PCT Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; đại diện các chức sắc tôn giáo trên địa bàn; 95 vị Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các tập và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.Tập thể Thường vụ Huyện uỷ tặng hoa chúc mừng Hội nghị


Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/2/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện A Lưới đã không ngừng đẩy mạnh các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ - CT MTTQ huyện A Lưới Pi Loong Mái phát biểu khai mạc Hội nghịĐại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới tham dự Hội Nghị


 
Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong 20 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã học bổng cho 1,225 lượt học sinh nghèo vượt khó với tổng kinh phí hơn 612 triệu đồng; hỗ trợ hơn 325 triệu đồng cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Các xã, thị trấn đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 291 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 720 triệu đồng; trao tặng 38 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền 152 triệu đồng; 193 công trình dân sinh được xây dựng trong dịp tổ chức Ngày hội trị giá hàng chục tỷ đồng… góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện. Tại các khu dân cư, đã có 83.968 lượt người tham dự; có 2.095 tập thể; 10.709 hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng; 3.534 phần quà trao tặng cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 100% các khu dân cư trên toàn huyện tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội (trừ năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19).Bà Lê Thị Mai Loan, PCT MTTQ huyện trình bày Báo cáo kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 -2023 trên địa bàn huyện
 
Thông qua các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự lan tỏa trên địa bàn, được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực nhất là việc duy trì và nhân rộng mô hình tuyến đường “Sáng- xanh-sạch-đẹp, an toàn”; đến nay thực hiện được 95/95 tuyến đường “Sáng-xanh-sạch-đẹp, an toàn”, trong đó có 45 tuyến đang duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả; số còn lại hoạt động chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, nhiều mô hình mới, cách làm hay từ phong trào tự quản tại cộng đồng dân cư đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm và thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra trong giai đoạn 20 năm qua.
 


Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ Huỳnh Công Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghịPCT Thường trực MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Hữu Lạc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh Nguyễn Hữu Lạc và Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Huỳnh Công Quảng đều đã nhấn mạnh: Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Trên cơ sở kết quả 20 năm về công tác này trên địa bàn huyện, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ cức hiệu quả hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán. Tăng cường kiểm tra, giám sát của Mặt trận với cấp ủy, chính quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện tốt Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, tạo môi trường gắn bó, thân thiết, gần gũi giữa Đảng và Nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh và huyện đang đẩy mạnh thực hiện phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu công tác giảm nghèo bền vững, quyết tâm phấn đấu toàn huyện giảm 1.696 hộ nghèo trong năm 2023, thoát nghèo vào đầu năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Ban Thường trực MTTQ huyện Nhận hoa chúc mừng của Cụm Biên phòng tuyến núi
 
Tại Hội nghị, Ban Thường trực MTTQ huyện đã trao tặng 15 nhà Đại đoàn kết cho 15 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thiếu hụt về nhà ở, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Trung ương; Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện – Trưởng Ban Trị sự GHPG huyện trích từ nguồn cá nhân hỗ trợ sinh kế cho 03 hộ nghèo của xã Trung Sơn.Tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
 Ban Thường trực MTTQ huyện nhận hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới
 


Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới
trao tặng 15 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế cho 03 hộ nghèo của xã Trung Sơn  

Những kết quả đạt được của địa phương trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong thời gian tới, cấp ủy, ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể huyện A Lưới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quán triệt sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gắn bó mật thiết với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự bình yên ở trên địa bàn dân cư.
 

 
Kết thúc hội nghị, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 07 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn huyện.

 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
 
 
Ngày hội còn là dịp để tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, đánh giá, biểu dương kết quả 20 năm triển khai công tác của Mặt trận và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, khu dân cư; nhất là việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng khu dân cư.
  
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 290
  • Khách viếng thăm: 278
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 181
  • Tháng hiện tại: 1512940
  • Tổng lượt truy cập: 103207122
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012